Skip to content

KE2010: Aborren Traditional Geocache

This cache has been archived.

T. Omalley: Cachen er fjernet da vi ikke længere har mulighed for at vedligeholde den.

More
Hidden : 09/09/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Husk af afslutte dit fund med en god logning.
En god logning hjælper fremtidige findere af cachen og glæder cacheejer.
Læs mere om kampagnen på www.dengodelogning.dk

Om Aborren
Kendetegn:
Dens udseende kan variere en del, alt afhængig af hvor den lever, men typisk er den mørk grøn på ryg og sider med 5-6 sorte tværstriber og lys bug. Bugfinnerne er ofte helt røde, mens halefinnen er mere rødbrun. Den forreste rygfinne har 13-15 pigstråler, som det kan være ganske ubehageligt at stikke sig på, men som det også er tilfældet med piggen på gællelåget, er de ikke i sig selv giftige. Der er ingen ydre forskel på hanner og hunner, men i gydetiden er hunnerne meget tykmavede af rogn og typisk er hannerne de mindste.

Levested:
Aborre (Perca fluviatilis) er en af vore mest udbredte ferskvandsfisk. Den lever desuden i brakvand og findes derfor i hele Østersøområdet op til Øresund og Bælthavet, hvor saltindholdet er på maksimalt 8-10 promille. Du oplever bedst aborren i et af Danmarks mange akvarier.

Føde:
Som yngel danner den stimer og lever af dyreplankton og bundlevende invertebrater. Som voksen er den delvis rovfisk og jager ofte i små grupper. I klart vand er den mest aktiv om dagen, hvorimod den i uklart vand søger føde hele døgnet. I næringsrige søer konkurrerer den med skaller om føden.

Ungerne:
Den gyder i april måned, æggene lægges i nogle meget karakteristiske bånd, som man kan se hænge på sten, vegetation, trærødder mm. Gydningen finder normalt sted i april-maj ved vandtemperaturer på 7-8 grader og foregår oftest på forholdsvis lavt vand med meget vegetation, eller på steder hvor der ligger mange grene fra væltede træer. Antallet af æg varierer fra ca. 4.000 - 300.000 - alt afhængig af hunnens størrelse. Efter 2-3 uger klækker æggene og de nyfødte aborrer går hurtigt i gang med at æde dyreplankton, såsom dafnier og lign. Hvis der er rigelig føde tilstede vokser de små aborrer hurtigt, og begynder derfor også at æde fiskeyngel, såsom skalle- brasenyngel. Derfor er rovaborren - den fiskeædende - en utrolig vigtig brik i mange søers økosystem, idet den i væsentlig grad er med til at holde balance i forholdet mellem fredfisk og rovfisk. Omvendt - hvis der ikke er tilstrækkelig føde, så vokser aborrerne langsomt, og derfor kan de danne bestande af det, der populært kaldes "tusindbrødre", hvor ikke ret mange individer bliver større en 10-15 cm.


Additional Hints (No hints available.)