Skip to Content

This cache has been archived.

jukivili: No, piilo on harvennettu joten kätkö arkistoon.

More
<

Muukalaisten koodikone, vol 2.

A cache by jukivili Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/26/2012
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kylmän talvi-illan lämmike: Koodinörtin painajainen.

[FIN]

Nukut huonosti. Raotat hitaasti silmiäsi peittosi alta ja huomaat vaalean läpikuultavan hahmon lähestyvän sinua makuuhuoneen ovelta. Päästät epätoivoisen karjaisun, mutta hahmo ei katoa näköpiiristäsi vaan jatkaa lähestymistään. Hädissäsi rikot makuuhuoneen ikkunan yöpöydällä ja ryntäät Oulun yöhön.

Heräät aamulla putkasta, etkä muista mitään yöjuoksustasi. Poliisisetä kertoo että sinut löydettiin metsästä syömässä kuusen kaarnaa pian sen jälkeen, kun poliisille oli alkanut virtaamaan ilmoituksia luonnonasuisesta tirkistelijätontusta. Sinut jätetään istumaan kuulusteluhuoneeseen ja alat tuijotamaan peililasista itseäsi.

Katselet itseäsi peilistä ja huomaat jotain outoa silmässäsi. Huomaat silmämuniesi verisuoniesi pullistelevan ja lopulta muodostuvan viestin ja joukon symboleja. Viestissä lukee: "Albiinolemmikkiporosi Petterin kummitus, tässä moi! Ne ovat perässäsi! Perässäsi! Korjaa virhe! Korjaa VIRHE!". Symbolit näyttävät aluksi joulukuusilta, mutta hitaasti muuttavatkin muotonsa seuraavanlaisiksi:

±··-=¥=¥±···##==±···±·¥-¥¥¥-±±·¥±-±···-±--#-±±---±±-·-±=#¥-±=¥--±=#¥-±±-=-±±·=-±
=¥±-±·¥=-±=##-±=#¥-±±·=-±=¥--±=¥±-±±---±·¥=-±=#¥-±±---±±-±-±·¥=-±±-=-±±·±-±±·=-±
·¥=-±±·±-±=##-±·¥=-±--=-±±·=-±±·±-±=¥±-±±-=-±=#--±±-=-±±·=-±=#¥-±±·--±=#¥-±±··-±
±·#-±±·--±=¥±-±·¥=-±±=--±=¥--±=¥--±±-±-±-¥·±··=·±·-··-#·-¥¥¥-±···-±--#-±=#¥-±±-=
-±±-±-±±·#-±±·--±±·±-±=#±-±·¥=-±±-=-±±·±-±±·=-±±·=-±=#--±-¥--±·¥=-±--#-±-==-±±-#
-±=#¥-±±-·-±·¥=-±±-·-±±·±-±·¥=-±-=--±±-#-±=#¥-±±-·-±·¥=-±±-·-±=#¥-±=¥=-±±-=-±=¥±
-±=#¥-±±·=-±·¥=-±--=-±=##-±=#¥-±=¥¥-±±-·-±±·±-±=#=-±·¥=-±=¥=-±±-=-±=#--±±·--±·¥=
-±--=-±±·=-±±·±-±=¥±-±±-=-±=#--±±-=-±±·=-±=#¥-±±·--±=#¥-±±··-±±·#-±±·--±=¥±-±·¥=
-±±=--±=¥--±=¥--±±-±-±-¥·±··=·±·-·¥·-#±--·-----=--±--#--¥-±·¥=-=¥¥·¥¥·¥-±··--=--
±··=-==#±-=#---==-=··-=-±-·=¥¥¥¥¥-=¥-±··=-==-±··--=-#-··#-·-#±-===¥=····¥±===¥··
··¥±-±·¥--==-±·¥±-=±-±----=##-··-±··--=-#-·-#±-=#±=##·#±¥·±¥·±¥·±-±·¥=-=·-±-#--=
-¥··¥·-¥··-±·-·-=·--·-=-#=--#=-·-±--±-=-#=··#=-·-±·-¥-=-==·-··#==-¥··-·¥·¥±---=·
-·¥·¥±-±-=-#=·-#=-·±··-¥·-=±··-±=¥·-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥·=±··±--·-----=--±--#--¥
-±·¥=-=¥¥·¥¥·¥-±··--=-#-··#-·-==-·····¥±-±··=-=--±··±-==#--=##=--±··--=====-··-=
-±----±··--==#-=-#-¥¥#-¥--±-¥·-=·#··-¥·-¥·-¥·--±·¥=-=#-±-#--=¥¥·#¥·¥¥·#-±--±-=¥-
±·-·-=·--·-=-#=--#=-·#=··-±···-=-==-···¥#±#¥·¥-··±¥-=--=·-··±¥-=·-=-#=·-#=-·±··-
¥·-=±··-±=¥·-=·-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥=#=--=--·-----=--±--#--¥-±=±--=-¥·--±-#¥-=·-
·=¥¥¥¥¥-==-±··--=-#·==#-±±#-±-#--=#·==#·=·¥··¥··¥··-±----=-¥·--±··--=-#·-·¥··¥··
¥··-±=±±-=-¥·--=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥--##±±--·-----=--±--#--¥-·¥¥¥¥¥¥-=¥#-----¥-=·
#-·--±··--=·#·-·--·-±··--=-#-··#-·-#-·--=·--¥-==#===-±··--=±==±···-=-±==±-··-=-±
==±=··-=-±-·¥¥¥¥±=-=±-·¥¥¥¥#·-=#-±·-¥-=¥#==¥#=·##=-±#·¥##-#±--±-=·-±··=-=-±··-¥=
±±-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥-==¥¥---·-----=--±--#--¥--#-=-#=---·=±±±##-==-±·±±-=±#--=
#±=±--±-==-±··=-=-==-=··-=-±-±-¥±-=--±=-·-=±----=##-±---=-=±#=-±#·±#-±·¥=-=¥¥·#¥
·¥-±-·#-=#-±·#--=±#==##·#±--=-=--±··±-==#-=---±-=·±··-¥=±±-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥-
·=¥-¥--·-----=--±--#--¥-±·¥=-=#¥·#-···#±##-=#±··--¥=¥-±=##-=#¥·#±··-·¥·¥-±--#-=#
¥·#±··-··#=±··-±=¥·-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥¥±=-·¥--¥-±·-#-=¥¥·¥-=¥=-¥·=¥#¥±--¥----±
··±-=-±··-¥=±±-=--=¥=-¥#·##-¥--¥----±··=-=-±··-¥=±±-=--=¥=-¥·¥¥±±±--¥----±···-=-
==-··-#·¥±-±··--=·-=--=¥=-¥·==¥-=--=--±-·--#-##-==-±··¥-=±--=-=-#±·--±··--=¥==-¥
·-#=¥=-±·-#-=¥==-¥·-##±#-±·-#-=-#±=-----==-±··--=-#-±-----=±-±···-=-==-±·-#-±#-±
··--=±--±-=·-=±-==-=--=¥=-¥·±=·#---¥±··-¥·-=±··-±=¥·-=¥=-¥-=±¥=±--·-----=--±--#-
-¥--·-==--=-=·±··-±¥±#--·-=---=-=·±··-¥=±±-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥#=±¥----·-----=--
±--#--¥-±··¥-====-=·-¥±#±--=-=--±··--==-±··--=±==±-·-¥##-=··-¥¥±¥-±·-#-=##=#=-±·
·--=##·#±==±-·-¥##-#-±±--=#±·=-±·-#-=###=#-±-=·-==#·=#¥·#-==--=##·=--=-=·-±··--=
##·#±-=#-±·-#-==#±#=#-##==#=·-¥¥#±-=¥-=#-=±-==-=--=·=-¥#-±##¥#-··-=-==·-·=·#·-±·
·-±=¥·#±··¥¥¥#±··¥·-=··=·±·¥

Samassa kun saat symbolit luettua kuulet kuulusteluhuoneen oven aukeavan takanasi. Näet peilistä mustan varjon tulevan ovesta ja hitaasti lähetyvän sinua. Kun käännyt kauhusta jäykkänä katsomaan suoraan ovelle, et näe hahmoa ja ovikin on kiinni. Käännät katseesi takaisin peiliin ja näet hahmon edelleen lähestyvän sinua avoimesta ovesta. Et pysty liikkumaan, olet jäätynyt paikoillesi. Musta hahmo on jo siirtynyt aivan viereesi ja näet siitä tulevan ulokkeen lähestyvän kaulaasi. Samassa kun tunnet jäätävän kosketuksen näet ruumiisi muuttuvan mustaksi massaksi ja valuvan lattian rajaan...

Heräät omaan huutoosi. Hortoilet tietokoneelle yrittäen muistella painajaisessa näkemiäsi symboleja. Huomaat tietokoneen olevan jo päällä, vaikka olet varma että laitoit sen ennen nukkumaan menoasi kiinni. Varovasti sormesi hapuilevat näytön virtakatkaisinta ja juuri kun olet hipaisemassa nappia, näyttö herääkin henkiin! Niskavillat pystyssä huomaat, että selain on auki ja että siinä on auki seuraava sivu: linkki.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

31 Logged Visits

Found it 25     Write note 2     Archive 1     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.