Skip to content

<

Fårens gravfält

A cache by lenicka.second & mattyáš Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/12/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lämna inte några geocoins i den här cachen!/Do not put any geocoins in this cache!


Får får får. nej får får lamm ;-)!

Nedre Söderby och Söderby gravfält


[SV] Framför dig ligger gården Nedre Söderby som byggdes under 1700- talet. Kvar idag finns mangårdsbyggnaden, en drängstuga och en loftbod. Gården används av Botkyrka-Salems hemslöjdsförening som även driver kaffeserveringen.
Huvudgården Söderby låg under 1800- talet i närheten av dagens Söderby sjukhus. Nedre Söderby var utgård till den numera rivna huvudgården.
Namnet Söderby omtalas första gången år 1331 i samband med att en del av jorden lades under Sankt Botvids ägor. Fornlämningarna vittnar dock om att platsen varit bebodd redan under bronsåldern - d.v.s. under minst 3000 år.
På sex platser i området kan du se tydliga spår efter förfäder. Där finns också skyltar som berättar mer om det.
Här hittar du inte bara gravfält utan också gravklot, runsten, botvids källa, hålvägar och skålgropar. Kartan hittar du på skylten vid parkeringen.
Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se p g a vegetationen. Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre betas området av kor och får under sommarhalvåret.
Nedre Söderby betas sommaren 2010 av får. Visa hänsyn när du är i fårhagen. Hundar ska vara kopplade när de vistas i hagen.
Det finns kaffeservering med hembakat bröd och försäljning av hemslöjd. Öppetider lördagar och söndagar 11.00-17.00.

Besök gärna GC19ECK Botvids källa som ligger i närheten.

[EN] This area has a unique conglomeration of both prehisotric and historic remains. People lived here as far back as 3000 years ago. During the Iron Age a big and important homestead was situated here. You can find further information about these remains on the spots on the map on the info sign which is situated on the parking lot.

Visit GC19ECK Botvids källa which is placed nearby.


Källa: Campingguiden.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.