Skip to content

Cimicky Dub Mystery Cache

This cache has been archived.

O11_TM: Tak bohuzel jde po 11 letech do archivu. Schranka jiz podruhe totalne zmizela, nebavi me delat nekomu saska.

More
Hidden : 09/21/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

c867076f-a5e4-4ad8-8395-fccfdfb29b21


Cimický háj - historie a soucasnost

Mezi Kobylisy a Cimicemi se v 17. století nacházel dubový les zvaný Temelište náležející k bývalému velkostatku Liben, odkud se každorocne odprodávalo dríví poddaným. Cimický revír mel v roce 1543 69 jiter (45 ha). V nedávných letech náležel Cimický háj zemskému statku v Bohnicích. Z celkové výmery lesního majetku tohoto statku tvoril puvodní lesík Temelište pouze 25 ha, ostatní plochy byly umele zalesnené v 19. a 20. stol. Les byl tvoren zejména dubem, smrkem a borovicí.


V soucasné dobe se v obou lesích preferuje prírode blízké hospodarení, tj. v dubových cástech lesu je snaha o využití prirozeného zmlazení dubu, tzn. postupuje se zde clonnými secemi s cílem podporit perspektivní zmlazení. Lesy v majetku Hl. m. Prahy, tedy i Cimický háj, jsou obhospodarovány podle zásad trvale udržitelného hospodarení v lesích. Praha je od kvetna 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi prísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který hospodarení v lesích smeruje k dosažení prírode blízkých lesních porostu. Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémum a životnímu prostredí. V rámci certifikace FSC byly též vymezeny tzv. referencní plochy, které jsou vyjmuty z intenzivního lesnického využívání. Cásti referencních ploch jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatrení proti hmyzím škudcum). Je proto možné se zde setkat napr. s odumrelými stromy, které se ponechávají k prirozenému rozpadu.

Cimickým hájem prochází zelená turistická stezka. Dá se také pohodlne projet na kole. V lese jsou instalovány lavicky a altány, nachází se zde také rada detských hrišt.

Jak na keš?

Úvodní souradnice vás dovedou pred altánek. Na tomto míste byl za dob detství mého tatínka malý areál zdraví. Pár prekážek a nádherný altán. Dnes je místo již hodne zarostlé, altán, který byl znicen, je nahrazen tímto, pred kterým se práve nacházíte. Ale abych neodbocoval, jdeme na keš. Je to jednoduché. Zde pujdete sice za šipkou, ale kompasu. Od úvodních souradnic naje strom s ptací budkou, kterou má ve své péci Univerzita Karlova v Praze.
Od tohoto stromu se keš nalézá 265 metru severne.A abych vám to trochu zjednodušil, tak od úvodních souradnic na


je jistý památný strom.
Od tohoto stromu se keš nalézá 323 metru severne.


3fc67535-48f9-4c80-808f-9dd0faaf517f.jpg


free counters

Additional Hints (Decrypt)

Pvzvpxl unw, frirear arav wra wvg an frire, nyr v an FI arob FM

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)