Skip to content

Kalvarie/The Calvary Traditional Geocache

This cache has been archived.

kromanonec: Tak archív.

More
Hidden : 09/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Image Hosted by ImageShack.us

Poklad je venován dvema skalám v Motole, které zas tak obycejné nejsou.

This cache is about two unordinary rocks located in the Motol area.

NEVKLADEJTE TB, GC, CWG A ANI NIC PODOBNEHO!!!!!

Kalvarie

Oblast byla prohlášena za chránený prírodní útvar v roce 1982 a její rozloha je 3,71 ha.

Ješte pred udelením chráneno území zde byl v období 60.-70. let vybudován lesopark, který mel sloužit jako místo odpocinku a relaxace pro obyvatele prilehlého repského sídlište. Tuto funkci si zachoval dodnes. V 80. letech se zacalo s výstavbou Plzenské silnice a území tak bylo zformováno do dnešní podoby. Silnice tedy celou oblast rozdelila na dve cásti. Pri výstavbe se zde težilo diabasové kamenivo v menším stenovém lomu, který je patrný pri pohledu od silnice smerem k severní cásti památky. Územím také protíká Motolský potok.

Kríž

Byl vztycen asi roku 1721. Vyroben byl z mramoru. Údajne má pripomínat smrtelný pád mladíka. S krížem je spojená i povest, jenž byla asi léty zapomenuta.

Významnost území

Že se jedná o významné a místními obyvateli od pradávna oblíbené místo dokazuje i fakt, že v roce 1846 toto místo navštívil Karel Havlícek Borovský spolu s Pavlem Josefem Šafaríkem za doprovodu historika Václava Vladivoje Tomka.

Geologie území

Jedná se o klasickou ukázku spodního silurského souvrství v motolské oblasti tvorenou prvohorními horninami diabasu a bridlice siluru. Výchoz siluru je velká tektonická deska, která zaznamenala vertikální pohyby a zmeny z dob varické ci hercynské orogeneze neboli horotvorných procesu. K tomuto jevu došlo asi pred 360-300 miliony let v období paleozoika, konkrétneji v karbonu, který trval v rozmezí pred 355-298 miliony let. Pri srážce budoucí Afriky se západní stranou Laurazie došlo k zformování velehorských masivu po celém svete. Z této kolize se postupne zacal formovat superkontinent Pangea. Jehož dotvorení se datuje o dve období dále do triasu, tedy do doby 250-208 milionu let zpet.

Z hlediska nalezište fosilií je vhodné zmínit i cinnost známého Joachima Barrandeho, který zde nalezl dve nalezište zkamenelin.

Flora

Zbytky po nevhodném zalesnování se nacházejí na okraji severní cásti. Zde jsou k videní borovice cerné a akát. V soucasné dobe je snaha o co nejmenší rozširování techto nepuvodních druhu a postupne se pracuje na návratu k puvodní flore. Mezi významné rostliny, které se zde vyskytují patrí zejména pechava vápnomilná, chrpa chlumní, koniklec lucní, cesnek tuhý a belozárka liliovitá.

Fauna

V soucasné dobe lze s troškou stesti spatrit jesterku obecnou, strevlíky, pásovku žíhanou, nosatecka, drozda zpevného ci mlynaríka dlouhoocasého a veverku. Dríve bylo možné zahlédnout i sysla obecného, ten se zde již bohužel nevyskytuje.

Image Hosted by ImageShack.us


Záverem

Doufám, že se Vám bude malý výlet líbit. Pokud budete chtít, tak pri ceste bylo nedávno vybudováno malé ohnište i s posezením. Pro malé svištíky je tu drevená mašinka i s vagónky. Také se zde nachází úplne nové sportovní vybavení. Kladina na udržování rovnováhy, žebrík na ruckování, sloupky na slalom a plosiny na sedy-lehy a ješte záhadná trampolína.
Máte-li pejska, tak ho urcite vemte s sebou. Místa na probehnutí a aportování je tu více než dost.
Kdyz by jste se chteli jit podivat ke križi, tak stací jen sejít dolu a prejít koleje u zastávky Krematorim Motol. Poblíž domku u rybnicku, hned vedle chodníku je vyšlapana pešinka. Vyslap trva asi tak 5 minut, ani ne.

Spojení

Nejlepší spojení je tramvají na zastávku Krematorium Motol.
Linky císlo 9,10 a 16.

BUDETE SE PROCHAZET LESEM A CHRANENYM UZEMIM. CHOVEJTE SE PODLE TOHO. NIC NENICTE, NENECHAVEJTE PO SOBE NEPORADEK A NEDELEJTE HLUK.

Zdroje

informacní tabulka na míste
http://botany.cz/cs/kalvarie-motol/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_v_Motole
http://www.atlasceska.cz/praha/kalvarie-v-motole/
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu25.htm
http://www.mapy.cz
http://www.photomecan.eu/cs/mdl/info/mlynarik-dlouhoocasy
http://www.jirsaphoto.cz/fotogalerie/ptaci/pevci//221-budnicek-mensi-phylloscopus-collybita.html
http://www.mezistromy.cz/userdata/wallpaper/jesterka_obecna_1-1280x1024.jpg
http://poutnik2.sweb.cz/foto/ptaci/pevci/drozd-zpevny-2.jpg
http://ipp.boku.ac.at/private/wf/Cepaea_vindobonensis.html
http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/vyvoj-ceskeho-masivu/
Richardson, Hazel: Dinosauri a život v praveku. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1273-0

DONT DROP OFF TRACKABLES!!!!!

English version:

The Calvary

The area was declared as a natural protected area in 1982. Its area is 3,71 ha.
The forest-park was build here before. Park served as a plase of rest or relax for residens from the near settlement. This function is still retained. Big changes were done in the 80. ears. The Pilsen motorway was build and the area was divided into two parts as you can see in present times. During construction there was a small mine. thats evident when you look from the road to the northen wall. The Motol creek flows here too.

The cross

Was ejected in the 1721 and was made from the marble. This cross is a monument to remembrance of fatal jump of young boy. But no one know if it is truth. That is just a legend.

The importance of the area

Joachim Barrande worked here and uncovered or dicovered two locations with the fossil stuff.

Palce was visited by Karel Havlícek Borovský and Pavel Josef Šafarík accompanied by historian Václav Vladivoj Tomek.

Geology of the area

The main material comes from the paleozoic times. The monument is a small part of the tectonic board, that noticed the vertical moves, that leaded to mounting-building processes during the Hercynian orogeny. This orogeny lasted during the period carbon 355-298 milions years BC. The future Africa continent had a collision with the Laurasie on the west side. The giant mountins around the whole world were born from this accident. The supercontinent Pangea was shaped in the triassic period - 250-208 milions years BC.

Flora

The pieces after inappropiate afforestation are located at the northen edge of the area. The pine and acacia can be found here. People taking cares about this area tries to bring back original flora and eliminate foreign grasses and trees. You can find here many speciál plants such as garlic solid, cornflower and Pulsatilla pratensis.

Fauna

Image Hosted by ImageShack.us

In case you will be silent and you will look around yourself you can meet or see some animals such as ground beetle, lizard, chiffchaff and long-tailed tit. Ground squirrel disappeared.

At the end

Hope you will be pleased by a short walk. If you have a children take them with you. There is a wooden locomotive with carriges. The fireplace was made here few years ago, so take something to grill and you can have a nice picnic. In the closed neighborhood of the this place is newly build sport equipment. You can train or treat your body at the ladder blunder, slalom poles, keeping the balance on the beam and try one of the two boards for the sit-ups or up-down run boards. And there is a mystery and unusually trampoline too.
And there is a lot of space for your dog too. He/she can fetching, sniffing or just run in the nature.

Public transport

Take the tram to the Krematorium Motol stop - lines number 9, 10 and 16.

Parking

It is possible to park your car at the public parking area near the Crematorium Motol.YOU WILL BE IN THE NATURAL: RIDE BY IT. DONT DEMAGE NOTHING HERE AND DONT MAKE A NOISE. DONT LITTER. LEAVE AREA IN CONDITION HOW YOU WANT TO VISIT THIS AREA.

The sources:

infoboard at the place
http://botany.cz/cs/kalvarie-motol/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalv%C3%A1rie_v_Motole
http://www.atlasceska.cz/praha/kalvarie-v-motole/
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu25.htm
http://www.mapy.cz
http://www.photomecan.eu/cs/mdl/info/mlynarik-dlouhoocasy
http://www.jirsaphoto.cz/fotogalerie/ptaci/pevci//221-budnicek-mensi-phylloscopus-collybita.html
http://www.mezistromy.cz/userdata/wallpaper/jesterka_obecna_1-1280x1024.jpg
http://poutnik2.sweb.cz/foto/ptaci/pevci/drozd-zpevny-2.jpg
http://ipp.boku.ac.at/private/wf/Cepaea_vindobonensis.html
http://www.ig.cas.cz/cz/o-nas/popularizace/geopark-sporilov/vyvoj-ceskeho-masivu/
Richardson, Hazel: Dinosauri a život v praveku. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1273-0

Additional Hints (Decrypt)

H mrzr n cbq xnzral. [English] Ng gur tebhaq naq haqre gur fgbarf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)