Skip to content

<

Kúpelný park

A cache by magurka, adoptovala iphigenia Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/05/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Príjmite pozvánku na prechádzku po kúpelnom parku!

Kúpelný park bol založený v roku 1873 správou kúpelov a na jeho území bolo úpravou rieky Teplicka vybudované i umelé jazero (Labutie jazero), ktoré pôvodne slúžilo ako kúpalisko. Nezanedbatelná je nielen rozloha parku (18 ha), ale i množstvo jedinecných drevín, ktoré sa v parku nachádzajú. Na ostrovceku jazera nájdeme tisovec dvojradový, ktorý oblubuje mocaristé prostredie. Zaujímavým stromom je i dvestorocná lipa malolistá, ale rastie tu i laliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledície a mnohé dalšie cudzokrajné dreviny.

Pre získanie cache sa potrebujete poprechádzat pomedzi tieto zaujímavé stromy. Úvodné súradnice Vás privedú k informacnej tabuli, na ktorej okrem iného nájdete aj mapku rozmiestnenia zaujímavých stromov. Každý z nich má svoje císlo. Vašou úlohou je nájst odpoved na nižšiepoložené otázky a priradit k stromom císla podla tabulky, ktorou sú oznacené. Odpovede na všetky otázky získate štúdiou spomenutých tabuliek. Prajem príjemnú prechádzku!

Ktorý z oznacených stromov:
A - sa môže dožit až 2000 rokov?
B - sa využíva na výrobu lodí?
C - bol zachránený pred vyhynutím (1941)?
D - je našou národnou drevinou?
E - sa využíval na výrobu hudobných nástrojov?
F - má po urcitom case dvojaké typy listov?
G - patrí medzi chránené stromy SR?

Zo získaných císel teraz vyrátate finál pomocou vzorca:
48°Dx(A+D).(AxC)+[(B+E)xF]+(A-F)-7
18°G.0BxG+(D-E)-13

Kontrolný súčet:
A + B + C + D + E + F + G = 60


EN: Let´s take a little walk in the spa park!

The spa park was established in 1873 by a spa management and in its area a little artificial lake was made by modification of a Teplicka river (called Swan lake), which was originally used as a swimming pool. Not only a park extention is inconsiderable (18 ha), but also an amount of rare trees situated in the park. On the little Island in the lake we can find Bald Cypress, which admires swampy environment. An interesting tree is also two hundred years old small-leaved lime, but there is also American Tulip Tree, Planes, Dawn Redwood, Honey Locust and some other outlandish trees.

To get the cache you need to take a walk between these interesting trees. The coordinates in the listing take you to the information table, where (except other information) you find a little map of situation of the interesting trees. Each of them has its own number. Your task is to find an answer to the downwritten questions and put the right number representing the tree from the marking tablet. The answers you will get while studying mentioned tablets. Wishing you a very pleasant walk!

Which of the marked trees:
A – can live as long as 2000 years?
B – is used for making ships?
C – was saved from extinction (1941)?
D – is Slovakian national tree?
E – was used for making musical instruments?
F – has after a certain period of time two types of leaves?
G – is among protected trees of the Slovak Republic?

Now put the numbers into this scheme and get the final coordinates:
48°Dx(A+D).(AxC)+[(B+E)xF]+(A-F)-7
18°G.0BxG+(D-E)-13

Checksum:
A + B + C + D + E + F + G = 60


Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014

Additional Hints (Decrypt)

ilfbxý cra mn iryxýz yržvnpvz xzrabz, uynqíz qb cbgbxn, P=14, Q=3

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.