Skip to content

A beautiful view of a devastated landscape Traditional Geocache

Hidden : 10/02/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ludwig Pettifogger proudly presents A beautiful view of a devastated landscape. A cache discription in English will follow after the cache discription in Swedish.

En söndag i den första veckan av augusti 1999 startade den stora branden i Tyresta nationalpark. Redan på måndag kväll kom rapporter om att elden hade tagit sig över den lilla sjötarm söder om Stensjön som heter Lanan. Det var ett mycket stort bakslag för räddningstjänsten eftersom Lanan var en mycket viktig del i den brandbekämpningslinje som hade dragits för att stoppa branden. Dom torra markerna och den starka vinden tillsammans med områdets topografi gjorde att elden mycket snabbt spred sig österut mot Östersjökusten.

Passa gärna på att vandra den sex kilometer långa vandringsleden Fornborgsslingan som går runt Stensjön och passerar den fina fornborgen på västra sidan om Stensjön. Från fornborgen har man en mycket fin utsikt över Stensjön.

Ta gärna med kikare och lite tålamod till cachen för det inte omöjligt att få se Kungsörn sväva över området.

Cachen innehöll från början:

FTF-pris.
Loggbok.
Penna.
Geocachinginformation.
Diverse bytessaker.

On Sunday the first week in August 1999 the great fire in Tyresta national park started. Already on Monday evening there was reports of that the forest fire had leaped the small stretch of water south of lake Stensjön called Lanan. This was a major setback for the fire brigade as Lanan was a very important part of the fireline. The tinder dry grund and the strong gusting wind caused the fire to spread rapidly eastwards towards the coast of the Baltic Sea.

While in the area take the opportunity to walk the six kilometres long path Fornborgsslingan that circumnavigates lake Stensjön. The path passes the beautiful ancient castle on the west side of lake Stensjön called Stensjöborg. At this place there is a very good view of the aforementioned lake.

Bring an binocular and some patience and as with a bit of luck you will find an golden eagle soaring in the sky.

The cache initially contained.
FTF-prize.
Loogbook.
Pencil.
Geocachinginformation.
Trading items.

Additional Hints (No hints available.)