Skip to content

Trippelkorsning Traditional Cache

Hidden : 10/08/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I anslutning till planfri korsning mellan järnväg, gångväg och vattenväg. Medtag penna!

Förorten Sjösa (inom Svärta socken) med c:a 500 invånare ligger 7 km öster om Nyköpings centrum utmed den s. k. Kustvägen (länsväg 219). Järnvägen är Nyköpingsbanan (mellan Norrköping och Järna). Järnvägen blev färdig 1913 och dess station Sjösa uppe i samhället användes 1913 – 1931.

Om ortnamnet Sjösa: År 1385 skrevs ortnamnet i Syoosom, 1455 i Syosa och 1473 i Søsæ. Namnet består av ordet sjö samt en form av ordet hus alternativt av os = "åmynning".

Gruvorna i Sjösa Järnmalmsgruvorna vid Sjösa brukades på 1870- och 1880-talen, men blev sedan nedlagda. Spåren idag efter gruvorna är ett flertal ofta vattenfyllda gruvhål.

Om Svärtaån: Vid cachen rinner Svärtaån (c:a 40 km lång) som avvattnar sjöarna Likstammen och Runnviken (som under vikingatiden var en havsvik) och rinner ut i Sjösafjärden (den inre delen av Örsbaken). I ån finns bäver. Gångbron byggdes för att Sjösaborna skulle kunna gå eller cykla till Idrottsplatsen, där Sjösa IF bedriver fotboll och boule.

Om Sjösa gods: Tidigaste kända ägare var Jakob Olofsson Djäkn och hans hustru Ingeborg Magnusdotter, som 1385 sålde jord i Sjösa till Bo Jonsson (Grip). Sjösa gård ägdes därefter bl a av Jöns Olofsson Gyllenhorn 1532-62 och gick i arv inom hans och andra släkter, såsom Stålarm, Fleming och Posse. Vid mitten av 1700-talet köptes godset av en Hildebrand, som på 1754 sålde det till generalmajoren friherre Fabian Löwen, ägare till Häringe i Västerhaninge. Han gjorde både Sjösa och Häringe till fideikommiss för sina barn. Hans son friherre A. V. Löwen köpte 1780 Gärdesta och gjorde det till fideikommiss för sin yngre son, medan den äldre sonen, friherre Axel Fabian Löwen, fick Sjösa och Trollesund. Sedan hans gren utslocknat på manssidan, har även Sjösa och Trollesund tillfallit den yngre grenen på Gärdesta, och alla dessa fideikommiss förenades hos en person, friherre August Otto Ludvig Trolle-Löwen. Sedan den siste fideikommissarien friherre kammarherre August Trolle-Löwen avlidit 2009 är fideikommisset under avveckling. 2019 ägs Sjösa av Johan Trolle-Löwen.

I augusti 2017 har en informationstavla om Svärtaåns naturvärden satts upp vid landsvägsbron (länsväg 219). Där informeras bland annat om den utrotningshotade målarmusslan. Nedre delen av Svärtaån är numera skyddad som Natura 2000-område.

Additional Hints (Decrypt)

Qbja haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)