Skip to content

Busa-Jans grotta II Traditional Geocache

Hidden : 10/09/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Här kommer ytterligare en plats som anses vara BusaJans grotta. Gustaaf har redan en cache som också skall vara en grotta som denne rövare från 1700-talet skall ha haft.
(GCK89X)

Swe

Johan Andersson föddes 1709 i Varnum socken i Ås härad på gården trädet två mil från Borås.
Första gången vi stöter på Johan eller Jan är i domböckerna år 1731 då han är 21 år gammal. Han står anklagad för att ha stulit cirka 18 liter äpplen av löjtnant Rysell. Domen blev fällande och han avkrävdes att betala 3 daler och 8 öre samt ersätta löjtnantens rättegångskostnader på 4 daler och 8 öre. 1737 möter vi våran tjuv som soldat Johan Andersson i Elfsborgs regemente, och nu står han åtalad för att ha stulit hela 30 daler och en rakkniv, vilket han också erkänner. Johan levde ett brokigt liv och skall ha befunnit sig både i Skåne samt i Norge under sitt liv. Den 19 december
1757 dömer häradsrätten Johan till "välförtjänt straff och androm till varning i stöd av Kungl. majts förordning" att möta döden genom hängning. Rätten fann det även rådligast till förekommande av hans rymmande att under sträng bevakning föra honom till närmaste kronfängelse (Jönköpings).
Så en dag på eftervintern kom slutligen ödet ikapp den förlorade sonen från Ås härad och Johan Andersson hängdes på Jönköpings galgbacke Dunkehallar.

Eng

Here is another place that is considered to be BusaJans cave. Gustaaf already has a cache which will also be a cave that this robber from the 1700s must have had.
(GCK89X)

John Anderson was born in 1709 in Varnum Parish in Ås County in the yard Trädet two mil from Boras. The first time we see John or Jan is in court records in 1731, when he is 21 years old. He stands accused of stealing about 18 liters of apples Lieutenant Rysell. Verdict was guilty and he was required to pay three dollars and eight cents and to pay costs of lieutenant four dollars and eight cents. 1737, we meet our thief soldier Johan Andersson in Elfsborg's regiment, and now he stands accused of stealing as much as 30 dollars and a razor, which he also acknowledges. John lived a colorful life and have remained both in southern Sweden and in Norway during his life. On December 19, 1757 District Court judge John to "well-deserved punishment and warning to alert the support of Royal.
Majts Regulation" to face death by hanging. Court found that although it advisable to where his holding that under strict surveillance to bring him to the nearest crown prison (Jönköping). So one day after the winter finally came up with the fate of the prodigal son from Ridge District and John Anderson were hanged at Jönköping gallowhill Dunkehallar.

Additional Hints (Decrypt)

Vagr haqre bpu vagr v. Abg haqre naq abg vafvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)