Skip to content

A. Strindberg Traditional Geocache

Hidden : 12/08/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

August Strindberg (stor mugglarvarning)

Född i Stockholm 22 Januari 1849 är en av Sveriges största konstnärer, författare, dramatiker.

Han avled 14:de maj 1912 så 2012 var det 100 år sen han gick ur tiden vilket innebar att vi kallade 2012 för Strindbergsåret.

Det finns så otroligt mycket att skriva och berätta om honom att jag föreslår ett besök på Strindbergsmuseet som ligger alldeles i närheten av denna cache istället för att skriva om honom här.

Det ni kan passa på att besöka förutom Strindbergsmuseet är Carl Eldh's staty av Strindberg som står 100 meter från denna cache, i Tegnérlunden som ligger i västra änden av Tegnérgatan. Den är väl värt ett besök.

På väg till denna cache kan man längs med drottninggatan 67–85 läsa tänkvärda citat av August Strindberg, citaten är nedsänkta i mitten av gatan och gjorda av konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre.

Mer om August Strindberg och hans verk kan med fördel läsas på följande sidor:

http://strindberg2012.se/index.php/sv/

http://www.strindbergsmuseet.se

http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

http://www.auguststrindberg.se/

http://www.skulptur.stockholm.se/default.asp?id=9476&lang=SE&bhcp=1

 

August Strindberg (high risk of mugglers)
Born in Stockholm, January 22, 1849 is one of Sweden's greatest painters, writers, dramatists.

He died 14th of May 1912 so this year it is 100 years since he passed away, which means that we call in 2012 for The Strindberg year.
 
There is so much to write and tell about him that I suggest a visit to the Strindberg Museum which is located very close to this cache instead of writing about him here.
 
What you can take the opportunity to visit apart from Strindberg Museum is Carl Eldh's statue of Strindberg, which stands 100 meters from this cache, in Tegnérlunden located in the west end of Tegnérgatan. It is well worth visiting.
 
On the way to this cache you can along drottninggatan 67-85 read thought-provoking citations by August Strindberg, the citations are recessed in the middle of the street and made by artists Ingrid Falk and Gustavo Aguerre.

More about August Strindberg and his works can be studied on the following pages:
 

http://strindberg2012.se/index.php/sv/

http://www.strindbergsmuseet.se

http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg

http://www.auguststrindberg.se/

http://www.skulptur.stockholm.se/default.asp?id=9476&lang=SE&bhcp=1

Additional Hints (No hints available.)