Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

korjan: Denne er borte. Kommer ny beholder snart.

More
<

Høsbjør

A cache by korjan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


H Ø S B J Ø R

Hotellets vestside
(Foto: Korjan)

Navnet Høsbjør kommer fra et gammelnorsk navn på stedet som betyr gråfjellet. Høsbjørgårdene og Høsbjørkampen har vært lenge kjent i Mjøsdistriktet. Når en kom den gamle ferdselsvegen sørfra, nordfra eller fjordleies, var dette vestvendte berget synlig fra langt hold. Høsbjør  har blitt sett på som et vegmerke mellom de store hovedbygdene Ringsaker og Vang.

I 1916 startet byggingen av hotellet på Høsbjør - Pattersons Høsbjør Turisthotell A/S. Byggeperioden varte nesten 3 år, og 18. desember 1919 ble hotellet høytidelig åpnet. Allerede fra første dag ble det et anerkjent sted for folk, for det meste overklassen, som hadde råd til hotellferier. Svenskene dominerte om sommeren, mens det var flest dansker her om vinteren. Forøvrig var det besøk fra de fleste europeiske land hver eneste sesong. Hotellet fikk etter hvert sjeldne attraksjoner som golfbane (fra 1932), ørretdam og skitrekk (begge deler etter krigen). I tillegg var det en fantastisk utsikt der og et godt turterreng til alle årstider, noe det fremdeles er. I 1927 var kong Haakon og kronprins Olav på besøk her.  

 

Kongelig besøk i 1927 Golfbanen ved hotellet

Hotelldrifta på Høsbjør seilte i medvind fram til okkupasjonen. Under krigshandlingene ble hotellet en periode rekvirert til feltsjukehus. Etter hvert ble toppfolkene i NS-partiet interessert i hotellet, og forsøkte å tilegne seg stedet gjennom et andelslag. I mai 1942 ble hotellet plutselig beslaglagt av det tyske Gestapo, uten skriftlig rekvisisjon. Høsbjør skulle brukes av "Lebensborn Mutterhilfe" som tok seg av tyske soldatbarn født av norske mødre under okkupasjonen. Men beslaglegginga ble opphevet etter et par måneder. I stedet skulle hotellet overleveres ministerpresident Quisling. Eieren av hotellet Gunnar Kappe protesterte energisk, og det ble en større sak ut av dette som til slutt endte med at hele eiendommen ble levert tilbake 15. mai 1943.

 

Kappe fortsatte å drive hotellet som kurssted fram til vinteren 1945, da det igjen ble beslaglagt som fødehjem for norske jenter som skulle ha barn med tyske soldater. Etter frigjøringen ble det vanlig hotelldrift igjen, men da i mer nedslitte lokaler enn dem som hadde møtt gjestene i mellomkrigstida. Gunnar Kappe sørget for ny vassledning fra eget reservoar i skogen øst for hotellet. Han fikk gravd ut en fiskedam og fikk i gang rideundervisning og skiinstruktører i vintersesongene. Et enkelt skitrekk ble satt i drift i utkanten av området. De økonomiske forholdene ble etter hvert vanskeligere for et eksklusivt hotell som verken lå på høyfjellet eller ved sjøen, og heller ikke inntil de store ferdselsårene. Hotellet var stengt ei tid på midten av 1970-tallet, og utover 70- og 80-tallet begynte hotellet å bære preg av mangelfullt vedlikehold. I 1984 fikk lege Nils Røhnebæk i Oslo konsesjon på hele Høsbjøreiendommen for 2,5 millioner. Senere har det foregått omfattende oppussings- og vedlikeholdsarbeider. Mye av innboet er kommet tilbake på plass som originaler og kopier. Hotellet driftes som konferansesenter og som samlingssted for jubilèer og sluttede selskaper. Hotellet står nå fram i samme forfatning som det må ha gjort for gjestene tidlig på 1920-tallet.

Innover marka fra hotellet er et flott turterreng så vel sommer som vinter. Mange fine utsiktspunkter i området.

Panoramabilde fra Høsbjørkampen
Panorama fra Høsbjørkampen (foto: Korjan)

Cachen er en liten plastboks som inneholder loggbok, blyant, blyantkvesser, bytteting og FTF m/pin til første logger.

Kilde/source: Furnes historielag 2002, "Minner fra Furnes".

 

  The name Høsbjør comes from an old Norwegian name for the place which means gray rock. The farms Høsbjør and Høsbjørkampen has been long known in the Mjøs-district. When one came the old road from the south, north or fjord hired, this was the west-facing mountain visible from long range. Høsbjør has been seen as a road markers between the large main villages Ringsaker and Vang.

In 1916 started the construction of the hotel on Høsbjør - Patterson Høsbjør Tourist hotel A/S. The construction period lasted almost 3 years and 18 December 1919 the hotel was officially opened. Right from the first day it was a reputable place for people, mostly upper class, who could afford hotel vacations. The Swedes dominated the summer, while there were many Danes here in the winter. Otherwise, there were visitors from most countries in Europe every season. The hotel was eventually rare attractions such as golf course (from 1932), fish pond and ski lifts (both after the war). In addition, there was a great view there and a good hiking in all seasons, which it still is. In 1927 King Haakon and Crown Prince Olav visited the hotel.

The economic conditions became more difficult for an upscale hotel that neither was in the mountains or the sea, nor until the major traffic arteries. The hotel was closed for a time in the middle of the 1970s, and beyond 1970- and 1980-century the hotel could characterized as inadequate maintenance. In 1984 a doctor in Oslo, Nils Røhnebæk, license the entire Høsbjør property for 2.5 million. Later, there has been extensive renovation and maintenance work. Much of the contents is back in place as originals or copies. The hotel is operated as a conference center and meeting place for anniversaries and parties. The hotel is now up in the same condition as it must have been for guests in the early 1920's.

The cach is a plastic container and contains logbook, pencil, pencil sharpener, things for exchange and a FTF-certificate with a pin to the first who sign the log.


Hotellets østside (Foto: Korjan)

 


Geocaching i Norge


free counters

Additional Hints (Decrypt)

Uwøear/pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.