Skip to content

<

Tullfritt?

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/10/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tullfritt

Tullfritt [SWE]
Tull är den äldsta skattform som historien känner till. I Stockholm fanns det troligen vid 1100-talets slut en passage tull vid Mälarinloppet. Säkra belägg för tull finns vid mitten av 1200-talet. Det medeltida tullcentrumet låg på den plats där utrikeshandeln koncentrerades, Järntorget och Kornhamnstorg, båda namnen kommer från de varor som dominerade.

1622 införde Gustav II Adolf tull på inrikeshandel, kallad landtullen, lilla tullen eller stadstullen. Sverige hade problem med ekonomin efter två nyligen avslutade krig och behövde pengar. Alla ”ätliga, slitliga och förnötliga varor” som skulle sälja i städerna skulle beläggas med tull. Tulltaxan var 1/32 av varuvärdet, cirka 3 %. I slutet på 1600-talet kom cirka 10% av intäkterna till staten från lilla tullen.

I november 1622 inkallades 300 soldater till att bygga ett staket på Norrmalm. Två tullplatser fanns, Rännebanan strax söder om Hötorget och Ladugårdsgrinden vid Karlaplan/Linnégatan. Ladugårdsgrinden var en vintertull och var öppen när tullen vid Blockhusudden var stängd. Tullstaken flyttades successivt längre ut till sitt slutgiltiga läge in på 1800-talet som är de tullar vi vanligtvis pratar om idag. Lilla tullen avskaffades 1810 men tullarna fanns kvar med en bevakningsfunktion för att bekämpa smuggling från utlandet. 1864 stängdes de sista tullarna.

Modern landtull. Stockholms trängselskatt infördes först på prov mellan 3 januari 2006 och 31 juli 2006. Efter försöket var det ett uppehåll på drygt ett år, för att bli permanent den 1 augusti 2007. Trängeselskattstationerna följer ganska väl de gamla tullstationerna.

Koordinater pekar på Järntorget, här har det legat tullverksamhet i nästan 800 år. Tullverket flyttade sitt huvudkontor till Kungsholmen år 2000, utanför den gamla landstull gränsen!

Tax free [ENG]
Customs is the oldest tax form that history knows. In Stockholm, there were probably at the end of 1100's a passing customs at Lake Mälarens inlet. Securing evidence for tax there exists from the mid 1200's. The medieval customs center was the place where foreign trade was concentrated, Järntorget and Kornhamnstorg, both names come from the goods that dominated.

In 1622 king Gustav II Adolf introduced duty on domestic trade, called the country duty, small duty or town duty. Sweden had some financial problems after two recently concluded war and needed money. All "eatable or usable goods" that would sell in the cities would be subject to duty. Duties were 1/32 of the value, around 3%. In the late 1600s, around 10% of revenues to the state came from this duty.

In November 1622, 300 soldiers were called in to build a fence on Norrmalm. Two customs stations were built, Rännebanan just south of the Hötorget and the Ladugårdsgrinden at Karlaplan/Linnégatan. Ladugårdsgrinden was a winter duty and were open when the customs at Blockhusudden was closed. The customs fence were moved progressively further out to its final position in the 1800's which are the duties we usually talk about today. The town duty was abolished in 1810 but the customs stations were left as a security for smuggling from abroad. In 1864 the last of the custom stations were closed.

Modern City Duty. Stockholm's congestion charge was introduced experimentally between 3 January 2006 and 31 July 2006. After the experiment, it was a break of more than a year, to become permanent in 1 August 2007. The congestion stations follow fairly well the old toll gates.

The above coordinates points at Järntorget, this has been the custom center in nearly 800 years. Tullverket moved its headquarters to Kungsholmen in 2000, outside the old town duty border!


Tull 1
Tull 1

AAAA = Vilket år togs tullhuset på bilden i bruk?
BB = Bellman sjunger om tullen, i vilken epistel?

AAAA = What year was the customs house on the picture ready to use?
BB = Bellman sings about this customs, in what Epistle?

Tull 2
Tull 2

CCCC = Vilket år flyttade tullen till sin nuvaranden position?
D = En gammal skylt på platsen pekar mot Stockholms Stad, den pekar även åt ett annat håll. Hur många rader text är det åt detta håll?

CCCC = What year did the custom moved to its current position?
D = At the spot an old sign pointing to the City of Stockholm, it also points another way. How many lines of text is it in this direction?

Tull 3
Tull 3

EEEE = Vilket år blev tullhuset på bilden klart?
F = Hur många hus var det?

EEEE = What year was the customs house on the picture built?
F = How many houses were there?

Tull 4
Tull 4

GGGG = Huset är den sista byggnationen i stadstullens historia. Vilket år blev huset klart?
HH= Vilken adress har tullhuset idag? Gatnummer.

GGGG = The house is the last built in the town duty history. What year was the house built?
HH = What address are customs house today? street number.The final coordinates are:
N 59° 21.XXX
E 018° 03.YYY

Where:
XXX = (GGGG-AAAA) + (BB*D) - (HH*(D+F)) + D
YYY = (EEEE-CCCC) * (F+F) + (HH*F) - F

Control your coordinates at :Geochecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

Onxbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.