Skip to content

Prirodni rezervace Belysov Traditional Geocache

Hidden : 11/06/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Rezervace chranici mozaiku doubrav, dubohabrin a sutovych lesu s teplomilnou kvetenou.
EN: Nature Reserve protects a mosaic of oak, oak-hornbeam and scree forests with thermophilous flora.

Cely text je k dispozici vcetne diakritiky.

Vrchol Belysov lezi na jihozapadnim okraji Belysovskeho polesi a zaroven je pribliznym stredem Doubravskeho hrebene. Na tri strany, tj. k severozapadu, jihu a vychodu, padaji prikre svahy Belysova, az se clovek divi, ze na Belysove nebylo nalezeno vysinne hradiste. Uvazte vrchol v nadmorske vysce 651,8 metru, ktery prevysuje o temer 250 metru udoli Polenky protekajici mezi Belysovem a Velkou Doubravou. Jen od severu je vrchol spatne chraneny, teren hrebenu zde pozvolna klesa az k rozcesti U pytlaku.

Belysov a Ricej
Vlevo Belysov, vpravo dvojice vrcholu Riceje

Rezervaci Belysov vyhlasenou v roce 1955 tvori nekolik samostatnych ploch o celkove vymere 11,4 ha. Nejrozsahlejsi plocha se rozklada na na jihovychodnim a jiznim svahu, kde stoupa az k vrcholu, zbyle dve, mensi se nachazeji na vychodnich svazich. Ve vsech plochach naleznete prirozene lesni spolecenstvi s teplomilnym podrostem. Rezervace je spolu s celym komplexem Belysovskeho polesi soucasti evropsky vyznamne lokality Svihovske hvozdy zahrnujici take vrchy Tuhost, Belec a severni svah Velke Doubravy.

Geologie

Padly strom

Podklad tvori amfibolity vznikle ve svrchnich starohorach, ve spodni casti doplnovane buliznikovym telesem. Prikre svahy pretvarene soustavne erozi jsou pokryty vrstvou hlinitokamenite sute, kterou pokryva temer souvisla vegetace. Vyjimkou jsou drobna kamenna more a kamenne proudy, ktera tvori ruzne velke ulomky podkladovych hornin. Vznikle pudy odpovidaji kyselemu podlozi: na vetsine plochy jde o nenasycenou kambizem typickou, v sutovych polich a melkych vychozem prechazi v kambizem rankerovou az samotny ranker typicky.

Stromy a kvety

Tolita lekarska
Tolita lekarska

Ruzne casti rezervace vyhovuji rozdilnym spolecenstvim. Na jih exponovany svah je porostly cernysovou dubohabrinou (asociace Melanpyro nemorosi-Carpinetum), ve kterem naleznete prevazne dub zimni (Quercus petraea), doplnovany bukem lesnim (Fagus sylvatica), habrem obecnym (Carpinus betulus), lipou srdcitou (Tilia cordata). Pod nimi rostou roztrousene hlohy (Crataegus), lykovec jedovaty (Daphne mezereum) a zimolez obecny (Lonicera xylosteum).

U Pytlaka

V bylinnem patre jizniho svahu roste lipnice hajni (Poa nemoralis), travina vazana na svetle lesy, bile kvetouci ptacinec velkokvety (Stellaria holostea) schopny vytvorit rozlehle porosty, drobne kvetouci marinka vonna (Galium odoratum), zvana tez svizel vonny, a pribuzny svizel lesni (Galium sylvaticum), krasna belozarka liliovita (Anthericum liliago), trezalka chlupata (Hypericum hirsutum), blankytne modry jaternik podleska zvany tez trojlalocny (Hepatica nobilis) a prudce jedovaty naprstnik velkokvety (Digitalis grandiflora).

V mistech, kde je puda na jiznim svahu melka, se rozprostira brekova doubrava (asociace Sorbo torminalis-Quercetum) s mnoha teplomilnymi zastupci. Predevsim jde o jerab brek (Sorbus torminalis), ruzove kvetouci hluchavku klinopad obecny (Clinopodium vulgare), vikev hrachovitou (Vicia pisiformis), jedovatou bile kvetouci tolitu lekarskou (Vincetoxicum hirundinaria), oman hnidak (Inula conyzae), jehoz zapach odpuzuje vsi a blechy, a purpurove kvetouci jetel alpinsky (Trifolium alpestre).

Belysov, Ricej a Velka Doubrava
Belysov, Ricej a Velka Doubrava

Vrcholova cast a jihovychodni svah porustaji habrove javoriny (asociace Aceri-Carpinetum) s dominantnim javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a mlecem (Acer platanoides), ktere v bylinnem patre doplnuji cesnacek lekarsky (Alliaria petiolata), kakost smrduty (Geranium robertianum) a dalsi hluchavkovita rostlina, pitulnik horsky (Galeobdolon montanum). Predchozi rostliny, z nichz prvni dve jsou lecive, jsou nitrofilni, takze je bude doprovazet i kopriva dvoudoma (Urtica dioica).

Na balvanite casti vychodniho svahu prechazeji javorove porosty v bazankovou jaseninu (asociace Mercurialis perennis). Dominantni drevinou je jasan ztepily (Fraxinus excelsior), doplnovany bukem lesnim a jilmem horskym (Ulmus glabra). Podrost tvori opet pitulnik horsky, kopriva dvoudoma, travina psenicko rozkladite (Milium effusum) a mirne jedovata dymnivka duta (Corydalis cava).

Zivocichove

Otakarek fenyklovy

Listnaty les nabizi mnoho hnizdnich prilezitosti a tak je rezervace rajem ptactva vyhledavajiciho dutiny. Nechybi ani ptaci, kteri si staveji klasicka hnizda, napr. zlute zbarvena zluva hajni (Oriolus oriolus). Teple strane svedci jesterkam, napr. jesterce obecne (Lacerta agilis) nebo slepysi krehkemu (Anguis fragilis). Nejkrasnejsim obyvatelem rezervace je otakarek fenyklovy (Papilio machaon). Z hmyzu stoji za povsimnuti dale strevlik krajnik pizmovy (Calosoma sycophanta), nosatci rodu Acalles a kovarik Hypoganus inunctus.

Informace o prirodni rezervaci vychazeji predevsim z knihy Plzensko a Karlovarsko z edice Chranena uzemi CR vydane AOPK CR.

Kudy ke krabicce

Vyvraceny strom

Budete-li prechazet cely hreben Belysovskeho polesi od Valby pres Ricej, staci se nechat vest hrebenovou cestou a dojdete az k vrcholu Belysov. Muzete take vyrazit z udoli Polenky, kdy ze silnice mezi Slatinou a Balkovy odbocite na turistickem rozcesti "Slatina" (waypoint T1) na zlute znacenou turistickou trasu a nechate se vest pres rezervaci k rozcesti "Belysovsky les, rezervace" (waypoint R1) v sedle mezi Belysovem a Ricejem. Toto misto je zvane take U pytlaku, coz vam pripomene tabule.

Pahorky pro stonozky

Keska je soucasti serie Pahorky pro stonozky, ktera vas provede po vrcholech Doubravskeho hrebenu a blizkych sousednich kopcich. Serie si klade za cil ukazat vam nadheru puvodnich smisenych lesu a krasne vyhledy, ale take protahnout vase tela a poradne vam osoupat nozicky. V logbooku naleznete cislo, ktere si dobre poznamenejte, bude se vam hodit.

Additional Hints (Decrypt)

[CS] qhgvan xzrah [EN] gerr ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)