Skip to Content

This cache has been archived.

jansmares: Na zaklade skutecnosti, ze nase mesto je opet bez sochy naseho nejvyznamnejsiho starosty JUDr. Františka Ulricha, jsem se rozhodl schranku neobnovit. V kratke dobe od posledni definitivni destrukce schranky byla jiz situace takova, ze se tento krok ze strany nekolika zastupitelu dal ocekavat a tak jsem i ja setrvaval s obnovou.

V pripade, ze se situace zmeni, zalozim kesku novou...

More
<

JUDr. František Ulrich

A cache by jansmares Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš byla založena v den odhalení sochy nejvýznamnejšího královéhradeckého starosty JUDr. Františka Ulricha na Námestí Svobody. Dílo pro Hradec Králové zhotovil prof. Stanislav Hanzík, clen umeleckého spolku Mánes.

Nejvýznamnejší královéhradecký starosta byl JUDr. František Ulrich, který se zasloužil o moderní prestavbu a rozvoj mesta, což Hradci tehdy vyneslo oznacení "Salon republiky". Stopy cinnosti doktora Ulricha se nesmazatelne a významne zapsaly do tváre mesta, které proto bývá obrazne nazýváno "mestem Ulrichovým".

Byl vudcí postavou nejen samotného mesta, ale vetšiny verejne prospešných organizací, prumyslových podniku a verejných úradu, jejichž pusobnost nebyla omezena hranicemi mesta, ale zasahovala do celých severovýchodních Cech.

Jedna z nejvýznamnejších osobností nejen novodobých dejin mesta Hradce Králové, dlouholetý starosta (1895 až 1929) se narodil 6. února 1859 v dome U Špuláku na Velkém námestí v rodine ucitele, pozdejšího reditele nižšího gymnázia v Hradci Králové.
Po ukoncení základní školní docházky a maturite na hradeckém gymnáziu absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Krátké období úspešného advokáta vystrídala celoživotní služba svému rodnému mestu. Krome své profese advokáta, právníka a politika byl i básníkem, redigoval napr. s básníkem Františkem Kvapilem almanach Máj, prispíval do casopisu Lumír, spolupracoval s Janem Nerudou na publikaci Národ sobe ve prospech stavby Národního divadla. Do ní Ulrich zaslal poetickou básen Ukolébavka. K oslave pocátku bourání hradeb napsal 4. ríjna 1884 básen, v níž vyjadruje svoji víru v opetovný rozvoj kdysi královského mesta.

František Ulrich zapocal svou politickou dráhu pred svým zvolením starostou. Roku 1889 byl zvolen do královéhradeckého mestského zastupitelstva a za šest let, v roce 1895 se stal starostou mesta. Jako šestatricetiletý a zustal jím po osm volebních období. Spolupracoval s námestkem tehdejšího starosty, vynikajícím, organizátorem a tzv. "osvoboditelem mesta od pout hradebních", Janem Ladislavem Pospíšilem, který se zasloužil o odkoupení pozemku a práv vojenské pevnosti na mesto.
Pospíšil zemrel ve chvíli, kdy zastupitelstvu oznamoval úspešné zakoncení jednání s monarchií. Mladý Ulrich nad jeho hrobem prohlásil: "Kéž mestu našemu povstane brzy nový Pospíšil, který by k jeho prospechu dokonal, co on zapocal!"

Od zvolení do mestské rady (1893) byl referentem pro otázky stavební a školské, zajímal se predevším o školství prumyslové, o dopravní spojení mesta s okolím, usiloval o zrízení železnicního reditelství, o výstavbu letište atd.
V roce 1890 se stal clenem okresního zastupitelstva (do roku 1914), kde mel v pusobnosti referát financní a personální. Nocní Hradec Králové.
Starostou byl František Ulrich zvolen v únoru 1895 - jako šestatricetiletý - a zustal jím po osm volebních období. Pokrocilý vek ho roku 1929 prinutil odmítnout další kandidaturu na starostenskou funkci, a tak po triceti ctyrech letech v cele mesta odchází JUDr. Ulrich na zasloužený odpocinek. Zemrel 18. kvetna 1939.

Ulrichovou prední zásluhou bylo pokracování v plánech J. L. Pospíšila, jehož vizí byl stavební rozvoj Hradce Králové. Ulrich na podporu zásad regulacních plánu zrídil Technickou kancelár mesta s vynikajícími odborníky, ing. Zámecníkem a ing. Souhradou, tvurci prvních regulacních plánu mesta. Tento zásadový tým si zval ke spolupráci prední ceské speciality, napr. arch. Zákrese, dr. Wirtha, prof. Kuglera.
Ulrich v roce 1909 dospel k názoru, že dosavadní regulacní plán nestací - nový proto zpracovali architekti Liska a Rejchl a konecne ve dvacátých letech prof. Josef Gocár.

Ulrich predvídal význam Hradce Králové a zvýraznoval jeho roli jako vysoce kvalitního regionálního centra. Pro mesto se snažil získávat sídla úradu, institucí, škol a prumyslových podniku, vcetne vojenských velitelství ci orgánu církevních.
V Hradci Králové vznikl první komunální podnik v ceských zemích. Za Ulricha se mesto rozrostlo o nový moderní prumysl, vznikla Fotochema, Sklárský ústav, cokoládovna Jitrenka, Plynárna v Kuklenách, byla zavedena elektrina na staré mesto.
Ulrich byl cinný i v oblasti financnictví, ve Sporitelne královéhradecké, v První ceské vzájemné pojištovne, byl clenem správní rady Anglobanky a reditelem Zemské banky Království ceského v Hradci Králové.

Ulrich usiloval o splavnení Labe z Jaromere až do Melníku, prosadil regulaci Labe i Orlice. Zasloužil se o rozsáhlou výstavbu verejných budov. K tomu povolal do Hradce Králové prední ceské architekty, Jana Koteru (Grandhotel, Okresní dum, Muzeum, Pražský most ad.), který privedl Josefa Gocára. K nim se pridali další výjimecní tvurci, Liska, Novotný, Fnouk, Reichl a další.
Za starosty Ulricha bylo vybudováno napr. Masarykovo námestí, budovy škol na námestí Svobody, Gymnázium J.K. Tyla, dnešní Magistrát mesta, Ulrichovo námestí s tehdejším Reditelstvím státních drah, Sbor kneze Ambrože, Palace garáže, Krajský soud i Hlavní železnicní nádraží, nové zdravotní a školské budovy na Pospíšilove tríde ci dnešní Fakultní nemocnice. Velký vliv uplatnil pri zrízení královéhradeckého letište. A mohli bychom pokracovat.

Kolem roku 1890 mel Hradec Králové cca osm tisíc obyvatel, vcetne vojenské posádky. V roce 1990 už to bylo 22.000 obyvatel a k roku 1930 se mesto zvetšilo na 46.000 obyvatel. - Gocáruv plán, Ulrichem inspirovaný, pocítal i s koncepcí ucelených urbanistických souboru (napr. Labská kotlina). Jejich dokonalá myšlenka druhého mestského okruhu byla realizována až po 2. svetové válce. Práve za pusobení dr. Ulricha ve funkci starosty získal Hradec Králové prídomek "Salon republiky".

Ulrichuv následovník na starostenském úrade, podnikatel J. B. Pilnácek, o nem v roce 1932 napsal: "Hradec byl Ulrichovi velikou a jedinou láskou po celý život, rozvoji mesta se venoval cele a Hradectí nikdy nebudou moci býti dost vdecni svému velikému starostovi - ten Hradec, který se v nejstarších listinách zve Hradcem nad Labem a pozdeji Hradcem ceských královen, mel by se jmenovati Hradcem Ulrichovým."

Na príštího predstavitele Ulrichova formátu mesto na soutoku Labe s Orlicí zatím stále ceká. Kdo ví, zda se nekdy docká, nebot osobnost jakou bezesporu Dr. František Ulrich byl, se bohužel nerodí casto.

zdroj: www.hka.cz

Additional Hints (Decrypt)

frqav fv h fgebzh an orgba n xbhxrw an erxh, cbhmvw cenibh ehxh fzngenyxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

718 Logged Visits

Found it 689     Didn't find it 7     Write note 14     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.