Skip to content

Bludný balvan / Glacial erratic EarthCache

Hidden : 11/07/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Bludný balvan, ci též eratický balvan, je blok horniny, který byl v dobe ledové prepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostredí. Pojem bludný balvan se nekdy používá nesprávne i pro balvany, které osamocene leží na povrchu terénu, ale nemají s cinností ledovce nic spolecného.

Tato teorie se objevila až koncem 19. století, do té doby se jejich výskyt vysvetloval potopou sveta, vulkanickou cinností ci „cinností“ certu, kyklopu a dalších bájných tvoru. Oznacení pochází z latinského slova erare, které znamená „bloudit“

Velikost balvanu dosahuje rádove decimetrových až metrových rozmeru, hmotnost v prumeru nekolika tun. Menší kameny se oznacují jako ledovcové souvky. Bludný balvan je nejlépe možné pozorovat v kultivované krajine, kde se napríklad na poli objevují nekolikametrové balvany, které jsou dobre viditelné i na vetší vzdálenost. V drívejších dobách se bludné balvany používaly jako stavební materiál, na delové koule ci mlýnské kameny. Stávaly se i pohanskými kultovními místy. Z vedeckého hlediska jsou bludné balvany významným prvkem pri stanovení jižní hranice zalednení.

Jen par metru od uvodnich souradnic najdete bludný balvan ve Smetanových sadech v Prostejove. Pro uznani logu musite splnit nasledujici:

1. Prilozit vaše foto u balvanu k logu (netrvám na GPS v ruce)
2. Na miste zjistit par informaci o kamenu:
a) odkud byl balvan dovezen?
b) z jake horniny balvan je?
c) rok ve, kterém byl balvan prevezen do Prostejova (o rok pozdej byly do nej vytesane informace, ktere zjistujete)
3. Jak se jmenuje nejvetsi bludny balvan v CR a kolik vazi?

Odpovědi mi NEPOSÍLEJTE na e-mail - vyplňtě tento formulář.


[EN]

Glacial erratic is a block of rock, which at the time of glacier ice transported over long distances, which was established by melting glaciers in the geologically quite different environment. The concept of erratic boulders is sometimes used incorrectly as the boulders that lie alone on the surface, but not with those of the iceberg nothing.

This theory has emerged to late-19th century, until their presence explains the deluge of the world, volcanic activity or "activity" devils, Cyclops, and other mythical creatures. The designation comes from the Latin word erare, which means "wandering".

The size of boulders on the order decimetrových to meter size, the average weight of several tons. Smaller stones are known as glacial souvky. Boulder is the best way to observe the cultural landscape, for example, where there are several met in the field of boulders, which are clearly visible even from a distance. In earlier times, erratic boulders used as building material, cannon balls and millstones. It happened the pagan cult sites. From a scientific point of view, Boulder important element in determining the southern limit of glaciation.

The tasks necessary for logging:

1. Make picture yourself in front of the probes stone (I do not insist on the GPS in hand)
2. On the place found some information about the stone
a) From where the stone is?
b) From which mineral the stone is?
c) In which year was the stone move to Prostejov?
3. what's the name of the biggest Glacial erratic in Czech Republic and what's his weight?

Don't send me answers on e-mail, use this form.

Additional Hints (No hints available.)