Skip to content

Kläckeberga Kyrka Traditional Cache

This cache has been archived.

Plajz0r: Tyvärr sönderkörd av en röjningsmaskin finns inget kvar att fästa cachen på så jag plockar bort den.

More
Hidden : 11/20/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kläckeberga kyrka, jag kör förbi här ett par ggr i veckan och har sedan jag började med geocaching hela tiden velat lägga en här och nu finns den.

Koordinaterna är inte exakta då min gps inte är så bra.

Kläckeberga kyrka, vars äldsta delar stammar från slutet av 1100-talet, har inrättats även för försvarsändamål. I trakten runt Kalmar har det funnits många medeltida försvarskyrkor av olika utformning. K tillhör de s k Kalmarkustkyrkorna, vilka karaktäriseras av att de uppförts i tre våningar – källarvåning, kyrkorum och försvars- eller skyttevåning. Fönstren var små, snarast gluggar, murarna tjocka och förrådsutrymmena stora. I källarvåningen, som inte hade någon direkt utgång, fanns möjlighet att laga mat. På tredje våningen, skyttevåningen, fanns manshöga fönster att skjuta eller slunga sten igenom. K har varit inblandad i strider, bl a under ›Engelbrektsfejden på 1400-talet och ›Dackefejden på 1500-talet. Sista gången kyrkan var inblandad i strider var 1611 under Kalmarkriget. Då brändes kyrkan, liksom större delen av Mörebygden och Kalmar stad, av danskarna. Kyrkan har byggts om flera gånger. 1690 tillkom koret, som 1834 byggdes på till nuvarande höjd. 1760 revs stenvalven i kyrkorummet och ersattes med nuvarande brädvalv som målades av A G ›Wadsten 1766. Predikstolen i rokokostil är tillverkad av skulptören Jonas ›Berggren. Den nuvarande altartavlan är ett polskt arbete från 1616. Vid arkeologiska utgrävningar på 1980-talet i samband med utvidgningen av kyrkogården norr om kyrkan fann man rester av vikingatida gravfält samt medeltida keramik och byggnadsrester. Möjligen låg en föregångare till Kläckeberga gård här, i direkt anslutning till kyrkan.

Kläckeberga Lantcafé finns runt hörnet med.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)