Skip to content

Studanka Vosovka Mystery Cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Studánka s opravdu bohatou historií.

Poutníče křesťanský čiň zastavení~
neb vidíš krásné před sebou znamení:
Milost od Boha, jenž co Otec pravý,
k našemu spasení zde chrámy staví.
Sem kníže Oldřich, pán český zbloudil ~
kde pramen čistý ze země proudil.
Poustevníka zde našel nábožného,
Prokopa z Chotouně, muže svatého.
Ten nabrav koflíkem, křížem požehnal,
Oldřich však za dobré víno to seznal.
Pročež mu daroval tuto krajinu,
postavil nádherný klášter v pustinu.
To léta Páně, tisícím devátým
buď nám Bůh milostiv Prokopem svatým.

Kaplička a studánka na levém břehu řeky Sázavy na okraji města Sázavy pod Dojetřickým vrchem má hned několik názvů: V Lázních, U Prokopa, Vosovka. Název Vosovka je podobný názvům ostatních studánek se svatoprokopskou tradicí po okolí jako Rakovka pod Bílým Kamenem nebo Habrovka v Ceřenicích. Název je prý odvozen od osiky, které se dobře daří v blízkosti vody (Maštalíř). Kovář Stanislav Kuna ve své Kronice městečka Sázavy se však zmiňuje, že dříve se zde správně říkalo U Vozovky, protože mezi kaplí a řekou byla vozová cesta, která byla zrušená stavbou železnice. Název prý zkomolil německý inženýr geometr, který neuměl vyslovit slovo vozovka. Na současných katastrálních mapách se pozemky v okolí jmenují Nad Vozovkou. Ovšem v polovině 18. století mnich sázavského kláštera Hugo Fabricius uvádí ještě starší název Wosunka, takže výklad Kunův je zřejmě mylný. Wosovku registruje také katastrální mapa z roku 1841. Název V Lázních vznikl v 18. století, když nedaleko studánky, která prý vykazovala léčivou moc, vybudovali benediktini v roce 1750 teplé i studené vanové lázně (čp. AB a cp. CD).

obrázek lázní

Původní dřevěná kaple, jejíž podobu známe z rytiny Daniela Dvořáka ilustrující Bridelovu knihu Jiskra slávy svatoprokopské z roku 1699, byla přestavěna v roce 1713 nákladem mnichů sázavského kláštera.

V roce 1924 byla kaple opravena nákladem rodiny Krátilovy, vlastnící sousední vilu. Studánka před kaplí byla vyzděna kamenem s pískovcovou obrubou a železnou mříží, ke které byl připevněn dřevěný okov na nabírání vody. Na odpadovou vodu byl pískovcový kalich, dodnes zachovaný. K němu se váže lidová pověst o čertovi, který chtěl kalich ukrást, ale ruka se mu do něho zabořila a on nemohl utéci. Dodnes se ukazuje otisk pěti ďábelských pařátů v kamenném kalichu. Komu se podaří vložit prsty do všech důlků, splní se mu tajné přání. Také se vypráví, že když se děvče o pouti napije z této studánky, do roka se určitě vdá.

V roce 2008 získalo Město Sázava za spolupráce s MAS Posázaví o.p.s. dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu z programu Leader na opravu areálu kaple sv. Prokopa V Lázních. Areál kaple sv. Prokopa a studánky V Lázních v Sázavě je chráněná kulturní památka, vztahující se k historii sázavského kláštera. Místo je od nepaměti uctíváno jako místo setkání knížete Oldřicha a poustevníka Prokopa a učinění jeho prvního zázraku – proměny vody ve víno. Areál je cílem tisíců poutníku, turistů i místních obyvatel, kteří chodí do studánky pro dobrou, údajně léčivou vodu. Celý areál pomalu chátral a zasloužil si uvést do stavu, který by reprezentoval tuto význačnou památku podle současných měřítek. Při úvahách o rekonstrukci tohoto areálu se zapojili do projektu i majitelé pozemku, kteří velkoryse darovali městu Sázava část pozemku, na kterém kaplička stojí. Cílem projektu byla celková oprava kaple sv. Prokopa, studánky včetně nejbližšího okolí, zpřístupnění části areálu a jeho parková úprava, které by zachovaly kvalitu památky a zvýšily její atraktivnost.

EF dubna 2010 vysvětil čerstvě opravenou kapli sv. Prokopa V Lázních pražský arcibiskup Dominik Duka. Byla to jedna z jeho prvních cest mimo Prahu v nové funkci. Po mši svaté v kostele sv. Prokopa se Dominik Duka vydal na staré poutní místo v procesí za doprovodu zpěvu a desítek lidí, kteří chtěli spatřit nového arcibiskupa a českého metropolitu na vlastní oči. V Lázních v krátkém programu přednesli projevy starosta města Sázavy Petr Šibrava a ředitelka MAS Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová. Potom pan arcibiskup kapličku vysvětil. (zdroj: Pod Blaníkem, roc. XIV. (XXXVI.), čís. 2 autor článku: Milan Štedra)

Final: N 49° 52.B(C+D)A
E 014° 53.ED(F+B)


Pro kontrolu - součet A-F je 18.

1.1.2016: keš přemístěna na jiné místo po opakovaném vymudlení - změna vzorce.

Additional Hints (Decrypt)

cbq onyinarz iyrib

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)