Skip to content

van "Kluis tot Kookhuis" Traditional Cache

Hidden : 11/28/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


U begeeft zich naar de bovenstaande coördinaten, welke uitkomen op de Grote Markt in Maastricht. Betreffende de cache moet U op zoek naar de belangrijkste plaats van iedere bank. In het pand is het onmogelijk een coordinaat te peilen, daar dit gebouw zo dik van beton en staal is voorzien, dat een signaal niet door te dringen is. Het pand waar we nu voor staan, pand nr. 16, werd vanaf 1899 tot 1960 bewoond door de familie Mientjes, die het pand tot slagerij liet verbouwen, Hiervoor werd de voordeur versmald en de rest van de gevel verbouwd tot entree. In 1965 werd het pad verbouwd van slagerij tot café-restaurant met de toepasselijke naam het Stadhoes. Het was één van de stamcafés voor raadsleden, ambtenaren en het journaille van de locale kranten. De zolder werd gebruikt als repetitieruimte van Fanfare Sint Joezep. Bij de aankoop door Spaarbank Limburg volgde er een ingrijpende verbouwing door de samenvoeging van de panden aan Markt 17 en 18. De cache is bereikbaar op: Maandag gesloten en alleen open op KoopZondag tussen 12.00 en 17.00 uur (kijk op hun website) , Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 &18.00 uur Zaterdag 10.00 & 17.00 uur Donderdagavond t/m 21.00 uur De cache is gelegd met toestemming van de eigenaar. Het pand nr. 17, welke een datum draagt uit 1738, is het huis de Roos. In 1738 heeft er een grote verbouwing plaatsgevonden van het Pand. In de periode 1823-1838 werd het huis, toen in handen van Barones de Riedesel Eisenbach samengevoegd met een smaller pand de zuidzijde. Jan Antoon Pijls, winkelier, kocht op 13 januari 1838 het pand van Baron Karel de Riedesel Eisenbach van Walborg. Hij vestigde daar een zeepziederij en handelde in koloniale waren (iets wat heden ten dage weer gebeurt!). Na zijn overlijden zette zijn vrouw en de zoon Hubert de zaak voort. Hubert, de latere burgemeester van Maastricht, was voordien werkzaam geweest in Duitsland bij de aanleg van spoorwegen en huwde in 1845 Héléne Adrienne Hubertine Maurissen, die zeer bemiddeld was. De handel in zeep en koloniale waren was, na het overlijden van de moeder, in 1870 overgenomen Augustin Hustinx en zette dit bedrijf voort tot ca. 1900. In 1910 werd de woning gesplist in 3 eenheden. Er vestigden zich een expediteur, J.H. Drummen, een handel in koloniale waren, de firma Marie Pluymaekers, en een winkel in glas en aardewerk, Jos Stegen-Ramakers., welke in 1920 overgenomen werd door pianohandel Lepage en Blaauw. Door de oorlog werd dit pand gebruikt om tijdelijk slachtoffers onder te brengen van de bombardementen, pas in 1949 kreeg het bestuur van de Gemeente-Spaarbank toestemming tot de aankoop en de verbouwing en werd het gemoderniseerd en feestelijk 1951 geopend. In 1991 werd tijdens een nieuwe ingreep werd de bezinkpunt van de zeepiederij teruggevonden. Pand nr. 18 werd destijds het pand Tielens genoemd. In 1855 kocht Hubert Pijls het pand van de fam. Tielens voor fl. 19.300,- inclusief de tuin en het zomerhuis. Hij was vanaf 1851 lid van de gemeenteraad, tussen 1955-1861 wethouder van Financiën en tussen 1861 en 1900 burgemeester van Maastricht, de invloedrijkste bewoner. Nadien is het pand bewoond geweest door de familie Krekelberg. De Gemeente-spaarbank kocht het pand in 1963, en in 1974 werden de panden samengevoegd tot één bankgebouw. Sinds augustus 2010 is in de panden 16-17-18 : Kookhuis aan de Maes gevestigd. Het is een samenwerkingverband tussen Duikelman, Oldenhof en Kookpunt. Een tweede DOK dus, in navolging van de succesvolle kookwinkel in de Passage in Den Haag. Het podium van deze cache: 1e plaats: team PPACHEN 2e plaats: team BIODOMO 3e plaats: team DALUW .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Go to the above coordinates, which will bring you to the main market square in Maastricht. On the cache you will need to look for the principal place of every bank. In the property, it is impossible to gauge a coordinate, as this building as thick of concrete and steel, that won't give you a signal. The property where we stand, property nr. 16, from 1899 until 1960 was inhabited by the Mientjes family, who remodelled the building to a butcher's, the front door was narrowed and the rest of the facade rebuilt to entrance. In 1965, rebuilt the path of butcher's to café-restaurant with the aptly named the City cover. It was one of the cafes by Councillors, officials and journalists of the local newspapers. The attic was used as a rehearsal space of Fanfare Sint Joseph. At the purchase by savings bank Limburg major conversion followed by the merger of the houses on Market 17 and 18. The cache can be reached at: tuesday: 10.00 - 18.00 wednesday: 10.00 - 18.00 thursday: 10.00 - 21.00 (buying night) friday: 09.30 - 18.00 saturday: 10.00 - 17.30 only on buying-sunday: 12.00 - 17.00 look at their website Image and video hosting by TinyPic

Additional Hints (Decrypt)

uhvfahzzre vf xyhvfahzzre............... ahzore bs gur ubhfr vf ahzore bs gur fnsr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)