Skip to content

Bergen stasjon Multi-cache

This cache has been archived.

GadgetCats: The time has come for this cache to make way for newer caches, and goes into the archive. Thanks to all finders!

More
Hidden : 01/08/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Norsk (English below)

De oppgitte koordinatene tar deg til hovedinngangen til Bergen stasjon. For å fullføre oppgaven, må du gå innenfor. Det er ikke blyant i cachen, ta med selv.

A. Hvor mange frittstående søyler (som du kan gå rundt) finner du inne i foajéen?

Gå videre inn i stasjonshallen.

B. Hvor mange spor angitt med spornummer er det?
C. Hvor mange stålbuer holder takhvelvingen oppe?
D. På høyre side når du ser mot sporene (mot sørvest), har NSB billettkontor. Hvor mange billettautomater er det utenfor kontoret?

Fyll ut i regnestykket under:
N60° 23.(A*B*D)-D
E005° 20.(A*B*C)-(3*D).

Bergen stasjon ligger i Bergen sentrum, og ble åpnet i 1913, fire år etter Bergensbanen. Den erstattet den tidligere jernbanestasjonen i Bergen, som var tegnet og bygget for Vossebanen. Stasjonen ble tegnet av Jens Zetlitz Monrad Kielland, etter at en arkitektkonkurranse ble utlyst i 1900. I 2003 ble Bergen jernbanestasjon fredet ved forskrift.


Stasjonen

Bergensbanen er en jernbane mellom Bergen og Oslo

Allerede i 1870 ble det lagt frem et forslag om å anlegge en jernbane mellom Bergen og Oslo. Men en avgjørelse kom ikke før i 1894, etter en lengre diskusjon om hvilken rute jernbanelinjen skulle ha. Særlig i Sogn var støtten for en fjordlinje sterk. Sogningene ønsket jernbane over Hemsedalsfjellet eller over Filefjell til Lærdal, eller en jernbanelinje ned Aurlandsdalen til Aurland. Også en linje langs Hardangerfjorden var diskutert.

Men til slutt var det høyfjellsruten som vant fram. Fridtjof Nansens erfaringer om geografien fra sin skitur over fjellet i 1884 var delaktig i fastleggingen av ruten. Først ble bare den første biten mellom Voss og Taugevatn godkjent av Stortinget, men i 1898 ble resten av linjen også godkjent.

English

The given coordinates take you to the main entrance of Bergen train station. To solve the puzzle, you have to go inside. There is no pencil in the cache; bring your own.

A. How many detached columns (that you can walk around) are in the lobby?

Proceed into the station hall.

B. How many numbered tracks are there?
C. How many steel arcs support the arched ceiling?
D. On your right when facing the tracks (i.e. south west) NSB has a ticket office. How many ticket machines are outside this office?

Fill in the numbers below:
N60° 23.(A*B*D)-D
E005° 20.(A*B*C)-(3*D).

Bergen station is located in downtown Bergen, and was opened in 1913, four years after the Bergen-Oslo line, "The Bergen track". It replaced the previous train station in Bergen, which was planned and built for the Voss line. The station was planned by architect Jens Zetlitz Monrad Kielland, following an architect competition announced in 1900. In 2003, Bergen train station was put on the preservation list by regulation.

Kilde/source: Wikipedia

Additional Hints (Decrypt)

Uvtu, zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)