Skip to Content

<

DINOZAVROVO JAJCE / DINOSAUR EGG

A cache by team Knez Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/10/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Davno nazaj so ljudje verjeli, da so SEPTARIJSKE KONKRECIJE v resnici DINOZAVROVA JAJCA. / Once upon a time people believed that SEPTARIAN CONCRETIONS are DINOSAUR EGGS.


SLOVENSKO:
Na dvorišcu z druge strani stavbe, pred katero se nahajate, stoji velika kamnita gmota oziroma »SEPTARIJSKA KONKRECIJA«. Septarijske konkrecije ali septarijski noduli so konkrecije, ki vsebujejo oglate votline ali razpoke, imenovane septarije, napolnjene z drugim mineralom, na primer kalcitom. Beseda je nastala iz latinske besede septum, ki pomeni delitev in se nanaša na razpoke oziroma špranje v kamnini. Druga razlaga, ki je napacna, trdi, da je beseda nastala iz latinske besede septem, ki pomeni sedem, in se nanaša na število razpok, ki se obicajno pojavljajo. Razpoke so zelo razlicno velike in oblikovane in razlicno skrcene. Ceprav se je obicajno trdilo, da so konkrecije rasle od znotraj navzven, radialno orientirane zazpoke, ki se proti robovom ožijo, kažejo, da je bila v teh primerih periferija trša od notranjosti, verjetno zaradi narašcanja kolicine veznega cementa. Procesi, ki so ustvarili septarije,so še vedno nepojasnjeni. Za njihov nastanek so se predpostavljali številni možni mehanizmi: dehidracija z glino, gelom ali organskimi snovmi bogatih jeder, krcenje središca konkrecije, širjenje plinov, ki so nastali z razpadanjem organskih snovi, drobljenje ali krcenje krhke notranjosti konkrecije zaradi potresov ali visokih tlakov in drugi. Trenutno še vedno ni jasno, kateri od teh in drugih predpostavljenih mehanizmov, ce sploh kateri, je pravi. Septarije obicajno vsebujejo kristale kalcita, ki so se oborili iz krožecih raztopin. Na stenah razpok se vcasih pojavljajo tudi prevleke iz siderita ali pirita, ki jih obarvajo v svetlo rdecih in zlatih barvah. Nakatere septerije lahko vsebujejo tudi majhne kalcitne stalaktite in dobro oblikovane milimetrske monokristale pirita. Ce želite si znotraj stavbe lahko ogledate tudi najstarejšo mineraloško zbirko v Sloveniji.

POMEMBNO!!!
Da vpišete ta zaklad:
- mi pošljite odgovor na vprašanji:
a) Kolikšna je višina septarijske konkrecije?
b) Kolikšen je volumen septarijske konkrecije?

- Neobvezna naloga: fotografirajte sebe ali svoj GPS sprejemnik pri lokaciji.

- Vpisi, ki bodo vsebovali odgovor bodo izbrisani!

ENGLISH:
In the courtyard on the other side of the building from which you are lies the great stone or »SEPTARIAN CONCRETIONS«. Septarian concretions or septarian nodules, are concretions containing angular cavities or cracks, which are called "septaria". The word comes from the Latin word septum; "partition", and refers to the cracks/separations in this kind of rock. There is an incorrect explanation that it comes from the Latin word for "seven", septem, referring to the number of cracks that commonly occur. Cracks are highly variable in shape and volume, as well as the degree of shrinkage they indicate. Although it has commonly been assumed that concretions grew incrementally from the inside outwards, the fact that radially oriented cracks taper towards the margins of septarian concretions is taken as evidence that in these cases the periphery was stiffer while the inside was softer, presumably due to a gradient in the amount of cement precipitated. The process that created the septaria, which characterize septarian concretions, remains a mystery. A number of mechanisms, i.e. the dehydration of clay-rich, gel-rich, or organic-rich cores; shrinkage of the concretion's center; expansion of gases produced by the decay of organic matter; brittle fracturing or shrinkage of the concretion interior by either earthquakes or compaction; and others, have been proposed for the formation of septaria. At this time, it is uncertain, which, if any, of these and other proposed mechanisms is responsible for the formation of septaria in septarian concretions. Septaria usually contain crystals precipitated from circulating solutions, usually of calcite. Siderite or pyrite coatings are also occasionally observed on the wall of the cavities present in the septaria, giving rise respectively to a panoply of bright reddish and golden colors. Some septaria may also contain small calcite stalagtites and well-shaped millimetric pyrite single crystals. If you want you can see inside the building the oldest mineral collection in Slovenia.

IMPORTANT!!!
To log this Cache:
- mail me the answers of this questions:
a) What is the hight of the septarian concretion?
b) What is the volume of the septarian concretion?

- Additional, not obligatory task: take a photo of yourself or your GPS receiver at the location.

- Logs containing the answer will be deleted!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.