Skip to content

Tuhost Traditional Geocache

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
Hidden : 04/21/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Do lesíka ke keši není skoro žádná prístupová cesta. Nechte auto ve vsi Smolov nedaleko kontejneru na trídený odpad a vydejte se smerem na dvoumetrové smrcky. Za nimi pokracujte podél meze až do ohybu a potom teprve ke keši. Nechodte prosím prímo za šipkou ze vsi.

Tato keš vás zavede k bývalému slovanskému hradišti.

Tuhošť


V období 9.–10. století, kdy se začíná vytvářet hranice českého státu, vzniká v bezprostřední blízkosti dnešního města Domažlice hradište Tuhošť, které dalo název celému kraji a dodnes se objevuje v německém názvu města ve tvaru Taus.

Pozustatky tohoto významného slovanského hradište jsou zachovány u vsi Smolov.

Nejeden zdroj dokonce uvádí, že toto hradište mohlo být osídleno již dríve a to za Sámovy říše. Ta vznikla již v 7. století na území dnešní Moravy, ale dosahovala až sem.
Proti Sámovi ale zbrojil franský král Dagobert a ten se s ním utkal u pohranicní slovanské pevnosti, kterou kronikár nazýval Wogatisburg. Nikdo neví presne, kde ona pevnost ležela, takže se mnozí domnívají, že to bylo práve u Domažlic.
K Sámovi se ve válce s Franskou říší pridal se svým vojskem srbský vládce Dervan, do té doby podřízený Franské ríši.
Bitva u Wogatisburgu trvala tři dny a skoncila naprostou porážkou Dagobertovy armády.

Toto jsou ale jen spekulace, takže si můžeme jen myslet, že to bylo zde.

Additional Hints (Decrypt)

Fgbbfzqrfnganqmrzv / Baruhaqerqnaqrvtugl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)