Skip to content

Drasov Kostel Povyseni sv. Krize Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 01/15/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

KOSTEL POVYSENI SV.KRIZE

Kostel Povyseni sv. Krize v Drasove je statem chranena kulturni pamatka. Jedna se o jednolodni stavbu s hranolovou vezi na Z strane z pol. 13. stol. K pozdne romanskemu jadru bylo pred pol. 14. stol. pristaveno kneziste se sakristii a soucasne vymalovano. V prubehu 15. stol. byla pristavena vez, ve 2. pol. 17. stol. bylo kneziste s lodi nove zaklenuto a vznikla hudebni kruchta, jejiz celo spociva na masivnich hranolovych pilirich. V knezisti byly r. 1932 objeveny goticke nastenne malby s christologickymi a marianskymi namety z 2. pol. 14. stol. rozvrzene do ctyr pasu a restaurovane v r. 1981. Jsou patrne dilem tri maliru. Na vezi je zavesen zvon z r. 1512. Soucasnou podobu kostel ziskal po stavebnich a interierovych upravach v 1. pol. 19. stol. Generalni rekonstrukce kostela byla provedena v r. 1955 a posledni oprava ukoncena v r. 1983. Kostel je orientovana podelna jednolodni stavba s odsazenym trojboce uzavrenym knezistem, k jehoz S zdi prileha sakristie obdelnikoveho pudorysu, s kratkou obdelnikovou lodi a s masivni hranolovou vezi armovanou kamennymi kvadry. Kneziste je opatreno odstupnenymi opernymi pilíri ukoncenymi novou pultovou striskou. Nove hladke fasady jsou prolomeny v zaveru kneziste hrotitymi okny s kamennym ostenim. V zaklenku SV okna se nachazi ctyrlista kruzba a ve V zdi sakristie uzke pulkruhove zavrsene okno zhotovene z jednoho kusu kamene, ktere ma na vnejsku siroce stesanou hranu. Telo veze cleni dva pasy kamennych kordonovych rims, pricemz v obou etazich jsou prolomena sterbinova okna se spaletou siroce rozevrenou dovnitr. Nad J oknem 2. etaze byla druhotne osazena kamenna nahrobni deska bez napisu, s reliefním latinskym krizem. Do kostela vstupujeme valene zaklenutym podvezim, presbytar je zaklenut polem krizove klenby, na nez hladce navazuje lomena koncha. V S zdi zaveru je zasazeno kamenne edikulove sanktuarium z r. 1661. V JV zdi zaveru vidime pravouhlou kamennou schranku (puvodne snad tez sanktuarium), v J zdi je umisteno dvoudilne kamenne sedile s trojlistymi kruzbami. Sakristie je zaklenuta valenou, mirne hrotitou klenbou, lod je zaklenuta valene s vysecemi. Pata klenby doseda na prizedni polopilire zavrsene mohutne vylozenymi rimsami. V zarizeni kostela je cenna socharska vyzdoba hlavniho oltare z konce 18. stol. od Ondreje Schweigla. Volne umistene drevorezby sv. Vaclava a sv. Cyrila a Metodeje z l. 1940-1941 jsou dilem Hermana Kotrby. Monstrance vezoveho typu (ostensorium), nalezena v r. 1830 pri bourani kostnice u kostela, byla pro drasovsky kostel prepracovana v r. 1601 patrne z relikviare z pol. 15. stol. Kolem kostela se zachovaly zbytky ohradni zdi puvodniho hrbitova, dnes upraveneho na park s mohutnymi lipami. U vstupu do kostela se nachazeji dva novejsi nahrobky mistnich knezi K. Dedka (z r. 1890) a F. Malika (z r. 1957). Na kostelni zdi je umisten dreveny kriz jako pamatka na sv. misie v r. 1935 a 1945.

Additional Hints (Decrypt)

PM: arohqr henmrg inf trbwrzabpvg RA: hfr lbhe trbsrryvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)