Skip to content

Informacní centrum EDU - Information Center EDU Letterbox Hybrid

Hidden : 03/02/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Informační centrum Jaderné elektrárny DukovanySkupinovou exkurzi v Infocentru Jaderné elektrárny Dukovany je třeba objednat vždy předem přes rezervační systém, popřípadě telefonicky či e-mailem viz. objednávky. Skupina může mít minimálně 8 a maximálně 48 osob.

Individuálním návštěvníkům doporučujeme, aby si nejpozději dva dny před plánovanou návštěvou ověřili telefonicky, zda je možné infocentrum navštívit.

Obvyklé začátky prohlídek jsou 9:00 hodin, 11:00 hodin, 13:00 hodin a 15:00 hodin.

Exkurze jsou pro všechny zdarma.

OBJEDNÁVKY

Objednávky přes rezervační systém nepřetržitě ZDE

Novinka! Virtuální prohlídka ZDE

Listing budu upravovat, tak jak budou změny postupně získávat konečnou podobu.

Informační centrum je barevné, moderní, plné projekční techniky a zvuků - a už teď je sem objednaných tolik školních zájezdů, že tu do prázdnin nebudou mít o návštěvníky nouzi.Prohlídka je komponovaná na dvě hodiny včetně promítání tří tematických filmů. Návštěvník se vlastně dostává do barvami zářící ulice s jednotlivými zastávkami. Na vstupu se zaregistruje v centrálním počítači, nafasuje malé elektronické tlačítko a může se vydat na cestu. Co zastavení, to jedna z důležitých oblastí, která s provozem elektrárny souvisí. Pozornost malých školáků i dospělých udržuje výklad virtuálních průvodců, které si zahráli mladí herci. To je taky změna oproti dřívějšku, kdy provázely školené průvodkyně. „Ty už nyní fungují jen jako pojistka pro všechny případy.“

Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/nove-informacni-centrum-v-jaderne-elektrarne-dukovany-p1a-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150126_2134290_jihlava-zpravy_mv

Informacní centrum funguje od roku 1994. Srozumitelnou formou v nem približuje nejširší verejnosti svuj bezpecný provoz i otázky svetové jaderné energetiky. Zájem verejnosti o informace dokládá okolo 30 tisíc zájemcu o informace, kterí do centra každorocne prijdou. K tem nejvýznamnejším patril i bývalý prezident Václav Havel, nebo soucasný prezident Václav Klaus. Prijíždejí i predstavitelé elektráren, energetických spolecností a organizací z celého sveta.

Podstatnou cást návštevníku tvorí žáci a studenti. Na názorných trojrozmerných modelech se mohou seznámit s reaktorem, reaktorovým blokem, ukládáním použitého paliva a s mnoha dalšími informacemi, které souvisejí s jadernou energetikou. Ty ve svém souhrnu zprostredkovávají reálnou predstavu o fungování jaderné elektrárny od informací o jaderném palivu pres princip výroby elektrické energie v jaderné elektrárne až po nakládání s použitým palivem a radioaktivními odpady. Samostatné místo v expozici má i prehled o jaderné energetice ve svete, tématika jaderné bezpecnosti a vysvetlení základu jaderné fyziky.

Informacní centrum je vybaveno moderní špickovou audiovizuální techniku, k dispozici je rada tištených informacních materiálu.

Co Vám Informacní centrum nabízí

• moderní špickovou audiovizuální techniku• model reaktoru - funkce regulacních tycí a systém automatické regulace výkonu
• model aktivní zóny reaktoru (merítko 1:1)
• model kontejneru CASTOR 440 - ukládání a preprava použitého paliva
• pohyblivý model, znázornující manipulaci s použitým palivem
• model hlavního výrobního bloku - umožní pochopit jadernou elektrárnu jako složitý, ale logický a fungující systém


• dispozicní plán celé elektrárny s podrobným obrazovým a slovním vysvetlením
• tištené informacní materiály
• sberatelské karty Klubu ceských turistu "Cesty ke hvezdám"
• Je nositelem Certifikátu turistických služeb - Cyklisté vítáni
• Pred budovou Informacního centra je nabíjecí stanice elektrokol

Kdy mužete centrum navštívit?

Otevreno je každý den vcetne státních svátku (krome 24.12., 25.12, 26.12., 1.1. a Velikonocního pondelí).
Informacní centrum je z technických duvodu každé první pondelí v mesíci zavreno.
• Po - Pá 9.00 do 16.00 hodin
• So - Ne 9.00 do 16.00 hodin
V období letních prázdnin je provozní doba prodloužena od 9.00 do 17.00 hodin.
V cervenci a srpnu zajištuje stálou službu provozu Informacního centra Vodního díla Dalešice (9.00 - 16.00)


Kde jej najdete?

Jaderná elektrárna Dukovany, Informacní centrum, 675 50 Dukovany
Tel.: 561 105 519,
Fax: 561 104 970,
e-mail: infocentrum.edu@cez.cz

Co je letterboxing?

V letterboxu je uloženo speciální razítko, které je nedílnou soucástí keše a neslouží tedy k výměně! Myšlenkou hry je, že každý hledač nosí při sobe svoje osobní razítko a notýsek, v letterboxu zanechá v logbooku otisk svého razítka a do svého notýsku si zároven otiskne razítko z letterboxu. Tvorí si tak svou sbírku razítek. V letterboxingu existují dva druhy razítek – vyrobené komerčně nebo ručně.
Více informací získáte na www.letterboxing.org

K samotné keši

Keš leží na finálních souřadnicích (N 49° 5.518' E 16° 8.590')- Trasový bod. V keši najdete logbook, tužku a speciální razítko. TYTO VĚCI NEJSOU NA VÝMĚNU !!! Prosíme neberte je!
V keši samozřejmě naleznete jiné předměty na výměnu. Vítané jsou hlavně TB a GC, CWG.
Information Centre Of The Dukovany Power Station

The Dukovany Nuclear Power Station is working towards maintaining a permanent good relations with its neighbourhood, and is open to the wide public. Since 1990, the citizens can take the opportunity of visiting the information centre of the power station. About 30 thousands of visitors is coming every year to see the information centre. Just come in to see us and have a look!

Open daily incl. public holidays.
Mon - Fri
9 a. m. - 4 p. m.
Sat - Sun 9 a. m. - 4 p. m.

Visiting hours are extended during summer holidays: 9 a. m. - 5 p. m. On the first Monday of every month - the information centre is closed due to technical reasons.

The Dukovany Nuclear Power Station
Information centre
675 50 Dukovany
Phone: 561 105 519
Fax: 561 106 370
e-mail: infocentrum.edu@cez.cz


The Dukovany Nuclear Power Station, with its installed capacity of 1,760 MW, is the second largest nuclear power station in the Czech Republic. Construction of the nuclear power station made a certain impacts on life of the surrounding region. New people came from various parts of the country, the initial region became suddenly different. Something went down, and something new has been built. Despite the fact that the construction boom, and subsequently the operation of the power station, influenced only life of inhabitants in its surroundings, however, electric energy produced by the power station is consumed in the whole country. Therefore, the modern Information Centre, open for the general public, was established. Professional guides, working in the Information Centre, provide visitors with an erudite explanation on the power station and nuclear power engineering. All visitors can acquaint themselves on the exhibited models with the reactor and the reactor unit, deposition of the spent nuclear fuel and other technical information. All visitors can take the opportunity of making a real idea on the functionality of the nuclear power station.Modern state-of-the-art audiovisual technique.

• Model of the reactor - Function of the control rod assemblies and system of the automatic regulation of the reactor performance
• Model of the reactor core (Scale 1:1)
• Model of CASTOR 440 container - Storage and transport of the spent nuclear fuel
• Movable model showing manipulation with the spent nuclear fuel
• Model of the main production unit - It enables understanding the nuclear power station as a complex but logical and functioning system
• Layout of the entire power station, including the detailed pictorial and word explanation
• Printed information materials


The cache

The cache is at the introductory coordinates. In the cache there are logbook, pencil and a special stamp. These things are not for exchange !!! Please do not take them!In the cache of course you can find other articles for exchange. You can put TB and GC, CWG in the cache.

Additional Hints (Decrypt)

PM - uvag xr fxeýšvCbšgbiaí fpueáaxn - aíž arž olfgr prxnyv RA - uvag - pnpur vf Yrggreobk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)