Skip to content

Jyllands kirker: Vang kirke Traditional Geocache

Hidden : 01/22/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En cache i serien Jyllands Kirker.

Gå gerne en tur på kirkegården, men vær sød at overholde de almindelige regler for ophold på en kirkegård.

Send mig lige en mail hvis i kan gengive koordinatet mere præcist.

Jyllands kirker: Vang Kirke.
For en god ordens skyld vil jeg indlede med at påpege at dette er en kirke og skal behandles som sådan.
Med det menes at de almindelige regler for god ro og orden på indviet jord bør følges. Cachen er placeret sådan at man, med mindre man er lokalkendt, må tage en gå tur hen over kirkegården. I tilfælde af gudstjeneste, begravelse eller andre kirkelige handlinger bedes man respektere disse og vende tilbage på et senere tidspunkt.

Når du går hen over kirkegården vil du se en flot gammel kirke, opført i 1100-tallet. Kirken er bygget på en sokkel med attisk profil, som ses på flere af kirkerne i området.
Vang kirke er bygget af granitkvader og har bly på taget.
Kirken består af Apsis, kor og skib, samt våbenhus og klokkestativ som er bygget på noget senere.
Over det østlige vindue i apsis ses et kvader med indhugget billede som menes at forestille Kristus med glorie.
Våbenhuset blev bygget på i 1794-1795, delvist af kvader fra Tvorup kirke, som i samme omgang blev revet ned (se søster-cachen Jyllands kirker : Tvorup kirkeruin)
Klokkestativet er bygget i 1958. Klokken er omstøbt i 1919. den gamle klokke bar en inskription der løb: ”Giv fred, Herre, i vore dage. I Kristi år 1597”
Hvis du får mulighed for at komme ind i kirken (evt. deltage i en gudstjeneste) vil du se en smuk altertavle fra omkring år 1640. Maleriet på tavlen, med den korsfæstede Kristus, er fra 1920 og udført af A. Chr. Andersen.
Døbefonten er Romansk og af Thybotypen. Usædvanligt for Fonten i Vang er dog at den er udsmykket med en løve. Løven menes at skulle beskytte mod ondskab.
I Skibet ses et stort krucifiks lavet i 1350-1400. Personligt har jeg altid syntes dette var meget uhyggeligt, men samtidig fredfyldt på en underlig måde.

I skibet hænger også to lysekroner. Den mindste af disse er skænket til Tvorup kirke. Den har en indskrift der lyder ”Givet til Guds Ære Tvorup Kiærches Prydelse af Anders Tøfting og Hustrue Kierstine Marie Willemose fra Wester Diernes i Aaret 1784 til Jule Høytid.”
Denne er også flyttet til Vang kirke i forbindelse med nedrivningen af Tvorup kirke.
Inde i våbenhuset står den såkaldte ”Sjørringsten” Den er kendt som Danmarks mindste runesten. Det er uvist hvornår stenen er ”hugget”, men den er i hvert fald omtalt allerede i 1741. Den blev fundet i Sjørring, deraf navnet, i år 1841 og blev da købt af præsten ved Vang kirke. Siden har den stået i Vang. Der har været en tilsvarende sten i Tvorup, men den er forsvundet, ingen ved hvor hen.

Mere info om kirken kan findes her (visit link)

Jeg er vokset op lige ved siden af Vang kirke (i det lille hvide hus lige nord for kirken) og derfor var det meget naturligt for mig at lave denne som min første cache. Huset er opført i årene omkring 1800, og det menes at der er brugt stumper fra Tvorup kirke til at bygge huset med. Huset blev i de første år anvendt som hestestald til kirken. Tekst er lavet med inspiration fra ovenstående link samt bogen ”kirkerne i Thy”.
Cachen er udlagt med tilladelse og hjælp fra Menighedsrådsformanden og graveren.

Den indeholder fra starten
Log, blyant samt diverse bytteting.
FFC vil blive tilsendt, da jeg ikke nåede at lave det inden jeg rejste hjem igen.

Additional Hints (Decrypt)

Irq sbqra ns geæ zryyrz uhf bt qvtr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)