Skip to content

This cache has been archived.

Blackpanda: Thanks to all attendants.

Video from event http://www.youtube.com/watch?v=fCAPXLBMla0

More
<

Trash hunt in Liepaja

Hidden : Saturday, 16 April 2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Esiet visi laipni aicinati piedalities dabas sakopšanas pasakuma (CITO) "Gružu medibas Liepaja", 2011. gada 16. aprili.


Kas ir CITO?

CITO ir saisinajums no vardu salikuma Cache In Trash Out (tulk. no anglu val. ‘’Sakop dabu - izliec slepni’’).

Tas ir vispasaules slepnotaju atbalstits pasakums, kas veltits vides sakopšanai. Kopš 2002. gada slepnotaji visa pasaule sanak kopa, lai sakoptu parkus un citas slepniem draudzigas vietas. Ar šadu brivpratigo darbu mes palidzam saglabat musu dabas skaistumu un resursus, bez tam - ta ir lieliska iespeja izkusteties svaiga gaisa un satikties ar lidzigi domajošiem cilvekiem.
Lidz šim, šads pasakums Latvija noticis tikai vienu reizi, tapec esiet aktivi un piedalieties, lai šadi pasakumi ari Latvija klust par tradiciju.

Kapec sakopsim tieši Karostu Liepajas teritorija?

Ši vieta ir 8 km uz ziemeliem no Liepajas centra, ta bagata ar dažadam militara mantojuma buvem, kuras šeit tika celtas cariskas Krievijas zelta lakos. Ši ir teritorija, kuru gadsimta garuma nedriksteja apmeklet civiliedzivotaji, ta bija planota ka milziga Baltijas juras flotes baze un galvenais atbalsts Krievijas kara kugiem, iespejama militara konflikta gadijuma ar Vaciju.

Musdienas Liepajas ziemelu fortus ka pastaigu vietu iecienijuši gan vietejie iedzivotaji, gan arzemju turisti, kuri šeit brauc aplukot vareno celtnu un Baltijas juras vilnu lidzaspastavešanu. Tacu bieži vien cilvekiem, kas šeit ierodas, pietrukst gribasspeka savakt atkritumus aiz sevis, tadel aicinam visus slepnotajus palidzet sakopt šo vesturisko vietu un uzskatam, ka ši vieta ir ta verta, lai to sakoptu un uzturetu tiru. Butu tacu daudz patikamak, pastaigajoties pa meža tacinam, neredzet sev apkart tik daudz gružu, bet pieverst uzmanibu unikalajai videi visapkart.

Starpcitu, karostu iemilejuši ari slepnotaji, kuri šaja teritorija izvietojuši ne mazums slepnu, tadel, ja vien to neesat paspejuši izdarit, jums bus lieliska iespeja atrast tur esosos slepnus!

Pasakuma plans

Plkst. 11:00 - ierašanas noraditajas koordinates uz pasakuma sakumu.
11:00– 11:30 registrešanas pasakumam, (maisu un koordinašu iedališana)
11:30 – 11:45 neliela uzruna un instruešana pasakuma norise
11:45 dodamies meža medit gružus.
14:30 nakam ara no meža un pulcejamies piknika vieta.
14:45 pateiciba dalibniekiem un sakas neformala dala: pikniks, iespeja mieloties ar maltiti padomju stila, padzert teju un pacalot par piedzivoto.

Lietas, kas dalibniekiem butu janem lidzi
  • Tirišanas piederumi (Cimdi)
  • GPS uztvereji.
  • Fotoaparats, lai iemužinatu labakos momentus.

Dalibas maksa 0,60 ls no personas.

Mes Jus gaidam Liepaja

Lai pieteiktu dalibu CITO pasakumam, rikojietie šadi: log Your visit --> type of log --> Will attend. un pievienojiet kadu tekstu, teksta lauka. Tas ari viss. Mes Jus gaidisim pasakuma.

Papildus informacija par lietam, kas janem lidzi uz CITO pasakumu:

  • Ešanas piederumi: dakšina vai karote, kruzite un neliela blodina vai plastmasas traucinš, kur ielikt edienu.

Ludzu, nemiet kadu gaismekli - lukturiti, jo bus jatira vietas, kur ir tumšs!

Papildus informacija
Kalpaka tilta izgriešanas laiki:
01:00 - 3:00 (nakti)
05:00 - 6:30 (no rita)
10:30 - 12:00
14:30 - 15:30
19:30 - 21:00

Braukšanas maršruti uz kartes:
Braukšanas noradijumi no Pilsetas centra un Lietuvas + apkartcelš, ja slegts tilts
Braukšanas noradijumi, braucot no Rigas


CITO pasakuma atsbalstijaji:

Karostas glabšanas biedriba un www.geoburzins.lv


ENG

You are welcome to attend a CITO event „Trash hunt in Liepaja” which will take place on 16th of april 2011.What is CITO event?

CITO is a shorten name for Cache in trash out and it is an ongoing environmental initiative supported by the worldwide geocaching community. Since 2002, geocachers have been dedicated to cleaning up parks and other cache-friendly places around the world. Through these volunteer efforts, we help preserve the natural beauty of our outdoor resources!

Until now there has been only one CITO event which took place in Riga. We would like to make that kind of events as a regular tradition so be active and support us by attending this event too.

Why did we pick Karosta in Liepaja territory?

Karostas lies 8 km to the north from Liepaja city centre. Formerly Karosta was a large military town which was built in tsarist golden times. This territory was locked down for civil persons access, it was planned as a large Baltic marine fleet base which could be a great backup force to Russian navy ships in case if there is a conflict with German army.

Novadays the nothern forts in Karosta is a popular walking place to local people and for tourist from abroad as well. Tourist like to come here and they want to see interesting places what Karosta is hiding. People like to have a picnicks there but they dont care about the nature – they leave all their trash at the picnick place in the forest. It is a shame, that people could do such things, that is why we invite every geocacher to participate this event. Lets clean all this mess, because Karosta is an important tourism area it is deserved to be clean and tidy. Our main mission is to live in a clean environment, so join us and help to preserve Karosta`s wild nature.

By the way if You have not found any caches in Karosta, it could be a great opportunity to grab some!

Programme of the day
Until 11:00 – meeting at the given coordinates
11:00 – 11:30 registration. Registered attendants will receive a plastic bag and coordinates.
11:30 – 11:45 organizators speech and safety regulations
11:45 trash hunt in the forest.
14:30 coming our from the forest and meeting in picnick area
14:45 organizators say some thank You words and then picknick begins: delicious army style meal, tea, chatting and sharing this day experience with other members.

Things You should take with You:
• Cleaning gloves
• GPS device
• Photocamera for taking the best moments.

Participation fee 0,60 LVL from person.

You are welcome in Liepaja!

To post You agree to this events do this --> log Your visit, then --> type of log in drop down list, choose Will attend. Add some text in text field and thats it. You are registered as a attendant to this event.

Additional information about event:

  • Please take with You eating utensils: spoon or fork, mug and eating dish

Please, take a torch with You, because some places are too dark for cleaning!

Additional information
Kalpaka bridge is closed at:
01:00 - 3:00 (late night)
05:00 - 6:30 (early morning)
10:30 - 12:00
14:30 - 15:30
19:30 - 21:00

Driving directions to CITO event place
Driving direction from Lituania or from Liepaja city centre + traffic roundabout if bridge is closed
Driving direction from Riga


This listing might be updated with new information.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.