Skip to content

Kostel sv. Jakuba v2 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Kac.a: Děkuji všem za náštěvu a uvolňuji místo nějaké jiné nové pěkné kešce.
Běda jak sem někdo napere mysterku! ;)

More
Hidden : 02/06/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kostel sv. Jakuba v2


Kostel sv. Jakuba


kostel svatého Jakuba v roce 1828 pred puristickými úpravami

Kostel svatého Jakuba je pozdne gotický trojlodní kostel nacházející se na Jakubském námestí v brnenské ctvrti Brno stred, jehož historie sahá až do pocátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.V kostele se nachází hrobka slavného obránce Brna Louise Raduita de Souchese. Na strope kostela se nachází rada cechovních znaku, erby šlechtických rodu i nekolik monogramu.

Historie

Kaple sv Morice (ceská) 1896 ustoupila školní budove proti kostelu sv JakubaV dobe svého založení byl kostel urcen hlavne pro nemecké obyvatelstvo, které se usadilo kolem dnešní Behounské ulice. Založení kostela se predpokládá v období, které je vymezeno vládou Vladislava Jindricha, tedy mezi roky 1201 - 1222. Roku 1340 byla ve sklepe vedlejšího domu, jenž kostelu pred smrtí odkázal místní vikár, zrízena kostnice. V této dobe je kolem kostela doložen hrbitov, který byl v následujících deseti letech letech postupne rozšíren. V letech 1368 - 1405 vzniklo kolem kostela nekolik kaplí (Božího tela, Sv. Morice - viz. fotka vpravo a Sv. Voršily), což vytvorilo zvláštní urbanistický komplex.

Stavba

Stavba kostela, v podobe, v jaké jej s urcitými zmenami známe až dodnes, zacala již pred husitskými válkami, pricemž ale stavba pokrocila pouze k postavení chórové cásti, pilíru a obvodových zdí. Od roku 1502 zacal na stavbe kostela pracovat stavitel Anton Pilgram, který založil severní lod s portálem. Zastrešení bylo provedeno patrne ješte pred rokem 1530. Stavba kostelní veže zapocala ve 20. letech 16. století, v roce 1592 byla A. Gabrim zvýšena o cást s hodinami a dokoncení provedl Šimon Tauch, který na vež nasadil renesancní helmici. Chrám svatého Jakuba v Brne je stavba 54 m dlouhá, 22 m široká a vež má impozantní výšku 94 m. Behem tricetileté války nebyl kostel nijak poškozen a nevznikla tedy nutnost kostel prestavovat - díky cemuž zustala zachována jeho, prevážne pozdne gotická, podoba.

Hrbitov u kostela v roce 1784 Hrbitov, který se kolem kostela nacházel, byl kolem roku 1784 zrušen a spolu s ním postupne zanikl i komplex výše zmínených kaplí. Do kostela bylo následne premísteno nekolik náhrobních kamenu, pricemž v soucasnosti je jich zde šest. Velká cást hrobu však byla ponechána na svém míste a v roce 2001 pri archeologickém pruzkumu objevena. Kostel nebyl dotcen ani barokizací. V roce 1878 prošel kostel necitlive provedenou regotizací. V letech 1900 - 1901 vznikla u kostela novogotická fara navržená Aloisem Prastorfem a Germanem Wanderleym.

Fotky z archeologického výzkumu u severní zdi kostela v roce 2001:
Odkryté hroby starého svatojakubského kostela - Archaia Brno o.p.s. Archeologický pruzkum hrbitova Archeologický pruzkum hrbitova

Kostnice pod kostelem

Kostnice - slepá chodba V roce 2001 byla objevena v podzemí kostela druhá nejvetší kostnice v Evrope. Nachází se pod Jakubským námestím, z vetší cásti prímo pod kostelem svatého Jakuba.

V minulosti se na tomto míste nacházel hrbitov, z kapacitních duvodu však vznikla kostnice. Když byl hrbitov koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavrena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla až v roce 2001 pri archeologickém pruzkumu námestí. Podle Aleše Svobody, „objevitele“ kostnice, se v ní nachází až 50 tisíc kosterních pozustatku, což z ní ciní druhou nejvetší kostnici v Evrope (první místo zaujímají parížské katakomby).

Plánek Jakubského námestí s kostnicí Roku 2008 mesto Brno uzavrelo se svatojakubskou farností smlouvu, podle které bude kostnice do roku 2026 v pronájmu Brna za korunu rocne, pricemž se zprístupnením kostnice verejnosti se pocítá na rok 2012. Vchod do kostnice by mel být prímo z námestí, v soucasné dobe jako vchod slouží provizorní poklop z chodníku námestí s následným sestupem po žebríku.

Kostnice Kostnice Kostnice Kostnice
Kostnice Kostnice Kostnice Kostnice


Kostnice od 22. června 2012 otevřena pro veřejnost!


Otvírací doba:
pondělí zavřeno
úterý - neděle 9.30 - 18.00

Prohlídky se konají každých 30 minut ve skupině po 20 osobách. Poslední prohlídka se koná vždy 30 minut před koncem otvírací doby.

Vstupné:
Plné vstupné: 140,- Kč
Studenti, senioři, ZTP, ZTP/P: 70,- Kč
Děti do 15 let: 70,- Kč
Rodinné vstupné 2 + 2: 320,- Kč (každé další dítě do 15 let 50,- Kč )
Senior pasy: 10% sleva ze základního vstupného
Rodinné pasy: 5% sleva ze základního vstupného
Kamera: 50,- Kč
Focení: zdarma

Aktuální info vždy na www.ticbrno.czPovest o neslušném mužíckovi


Když se na jižní strane kostela sv. Jakuba dobre díváte nahoru nad konec gotického oblouku, mužete uvidet jednu zvláštnost - neslušného mužícka. Vypráví se, že se vrchnosti nahore na Petrove a dole u Jakuba nikdy nemely moc rády. Proto jak se zacaly soucasne stavet dva kostely, všichni cekali, co bude dál. Na Petrove meli více penez, u Jakuba zase lepšího mistra stavitele. Dríve pracoval v cizine, dokonce na chrámu ve Štrasburgu. Svému remeslu dobre rozumel a práce mu šla rychle od ruky. Byl prý také velký šprýmar, kterého si oblíbili nejen jeho pomocníci, ale také brnenští meštané. Stavba na Petrove se opoždovala. Dole ve meste si tropili žerty, že jakubský kostel bude dávno hotov, než na Petrove vubec neco postaví. To Petrovské velmi nahnevalo. A protože meli vetší moc, postarali se o to, že kameník od Jakuba musel zanechat práce a mesto opustit. Jen s težkým srdcem mu to dole ve meste oznamovali. Náš mistr slíbil, že odejde, ale požádal o splnení jednoho prání: "Dovolte mne, abych smel dokoncit to jediné okno, na kterém zrovna pracuji." Když okno dokoncil a odkryl je, všichni byli prekvapeni. Zjistili, že se mistr kameník tem na Petrove dokonale pomstil. Nad oknem, kde se sbíhají oblouky, dodnes mužete uvidet malého mužícka, jak svuj holý zadek vystrkuje na ty nahore, kterí ho z mesta vyhnali.

Málokdo ale ví, že v okne není jen jeden mužícek, ale jsou v nem dve postavy. Neslušný mužícek je totiž vytesán v družném obetí s "neslušnou ženuškou" (viditelné je to hlavne z vetší výšky). Další zajímavostí je, že se neslušnému mužíckovi prý celá staletí ríkalo "Engel der Begierde", andel chtíc.

Keš vznikla jako náhrada dnes již archivované predchudkyne Kostel sv. Jakuba / St. Jacob church.
Prineste si prosím vlastní tužku!Zdroje:
www.brno.cz - povest
cs.wikipedia.org - texty
Karel Kuca: Brno - vývoj mesta, predmestí a pripojených vesnic ISBN 80-86223-11-6 - obrázek kostela z r.1828
brnensky.denik.cz - fotka lebek z kostnice na pozadí
kocich.mypage.cz - fotka kaple sv.Morice
Aleš Svoboda: Brnenské podzemí - kniha druhá ISBN 80-902985-1-6 - plánek námestí, fotky
Archaia Brno o.p.s. - fotka odkrytých hrobu
Petr Baran a Petr Francán - fotka archeologického pruzkumu hrbitova

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)