Skip to Content

<

TT 3900: Wastewater

A cache by Team LO Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/12/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kahden pisteen multi Biolaaksossa, osa Aikavaellus-kätkösarjaa Tuorlan tähtitornilta Turun yliopistolle. / A Multi cache in Bio Valley, part of Time Trek cache series from Tuorla Observatory to University of Turku.

Click here for English description

Aikavaellus

Aikavaellus on 13,7 kilometriä pitkä vaellus- ja ulkoilureitti, joka alkaa Tuorlan observatoriolta ja päättyy Turun yliopistolle. Kaarinan ja Turun kaupunkien läpi mutkitteleva reitti on suunnattu kaikille luonnontieteistä kiinnostuneille.

Reitin pituus on kytketty läheisesti universumin 13,7 miljardin vuoden ikään. Näin ollen yksi kilometri maastossa vastaa miljardia vuotta maailmankaikkeuden historiassa. Tärkeitä tapahtumia maailmankaikkeuden historiassa on maastossa merkitty rapakivilohkareilla, joihin on kiinnitetty messinkilaatta. Messinkilaatta kertoo sen hetkisen iän suhteutettuna reitin pituuteen (esimerkiksi 4,6 kilometrin kohdalla ikä on 4,6 miljardia vuotta) sekä keskeiset tapahtumat asiasanoin tiivistettynä. Tämän vuoksi reitille kannattaa ottaa mukaan ilmaiseksi jaettava karttaesite, joka sisältää sanaston.

Aikavaellus-reitti kuuluu Turku 2011 - ohjelmaan ja se avataan virallisesti 19.5.2011.

Ahkerat apulaiset

Arviolta 3500 miljoonaa vuotta sitten syntyi maapallon ensimmäinen elävä olento: Bakteeri. Ensimmäiset bakteerit (arkkibakteerit, Archaebacteria, kreikan sanasta "vanha") eivät tarvinneet happea elääkseen, päinvastoin happi oli niille myrkyllistä, joten ne viihtyivät maapallon elämän kannalta haastavissa hapettomissa olosuhteissa, korkeissa lämpötiloissa ja suolapitoisuuksissa. Arkkibakteerit muuttivat pelkällä olemassaolollaan koko maapallon tuottamalla happea ja luomalla vakaan ilmakehän, mikä puolestaan lievensi sääilmiöiden äärimmäisyyksien vaikuttavuutta. Näin muulle elämälle syntyi mahdollisuudet kehittyä. Nykyäänkin arkkibakteereja elää siellä missä olosuhteet eivät muille kelpaa kuten kuumissa lähteissä, valtamerien pohjissa tai syvällä maan sisällä öljylähteissä. (Virtual Museum of Bacteria)

Paljon on ehtinyt noista ajoista vettä virrata Jaaninojassa ja nykyään bakteeritkin käyvät töissä. Annettujen koordinaattien vieressä toimii Clewer Oy -niminen yhtiö, joka tuottaa järjestelmiä, joissa bakteerit puhdistavat jätevettä. Järjestelmän ajatuksena on, että bakteerit on kiinnitetty biosuotimiin, joiden läpi puhdistettava jätevesi virtaa. Suotimissa olevat täsmäbakteerit puhdistavat vedestä epäpuhtauksia kuten fosforia, typpeä tai orgaanista ainetta. Työn tekevät täsmäbakteerit on eristetty luonnosta. Prosessissa syntyvä lieteaine kerätään talteen ja puhdistettu vesi voidaan laskea takaisin luontoon. Järjestelmää voidaan käyttää sekä pienten vesimäärien puhdistukseen (kesämökeillä) että suuremmille vesimäärille (omakotitalot). Tulevaisuudessa järjestelmä saattaa pystyä puhdistamaan jopa kalankasvatusaltaiden vesiä.

Kätkö

Päästäksesi bakteerien aikakauteen joudut vähän liikkumaan. Annetuissa koordinaateissa näet jätevesien puhdistusjärjestelmien asentamisessa tarvittavan välineen, joka soveltuu myös aarteiden piilottamiseen. Laske välinettä vartioivien "hymiöiden" määrä =A. Kuinka monesta reiästä hymiöt kaiken kaikkiaan muodostuvat =B?

Purkin löydät 9*A miljoonan vuoden päässä suunnassa 2*B-21 astetta. Matkalla kohti bakteerien valtakuntaa voit ihailla Jan-Erik Andersonin "Sateenkaaren salaisuus" -ympäristötaideteosta. Tarinat ympäristötaideteosten taustalla ovat varsin mielenkiintoisia...

 
 

Time Trek

Time Trek is a 13,7 km long trekking route from Tuorla Observatory to University of Turku. The route goes through cities of Kaarina and Turku and is aimed for all people interested in natural sciences.

The length of the route is closely linked to the age of our universe - 13,7 billion years. That means that one kilometer along the route corresponds to 1 billion years in the history of our universe. Important events in the history are marked along the route with granite boulders. Boulders have brass plates describing the corresponding age of the universe and the main events of the history. One may find a free map brochure with a glossary useful along the route.

Time Trek is part of Turku 2011 program and the route is opened officially 19.5.2011.

Hard working little helpers

About 3500 million years ago the first living organisms appeared on earth: The Bacteria. These first bacteria (Archaebacteria, from greek word "old") didn't need oxygen to breath, in fact oxygen was toxic for them, so they thrived in the challenging surroundings of the earth (anaerobic, high temperatures and high salt concentrations). Archaebacteria changed the earth permanently. Simply by living, they produced oxygen and more stable atmosphere which in turn calmed the weather conditions to be less severe. Thus they provided the opportunities for other life forms to evolve. Even nowadays, the archaebacteria can be found in the most extreme conditions where nothing else can survive e.g. hot springs, in the ocean floors or petroleum deposits deep underground. (Virtual Museum of Bacteria)

A lot has happened since then and today even bacteria go to work. Near the coordinates operates a company named Clewer Oy which produces systems where bacteria clear waste water. In the system, bacteria are attached to biofilters and the water to be purified runs through them. Bacteria of the filter clear specific impurities such as phosphorus, nitrogen or organic matter. These specific bacteria are isolated from the nature. The process produces solid material which is stored and the purified water is released back to the nature. System can be applied both small (summer cottages) and larger water amounts (houses). In the future, the system might even be able to purify the water of fish farming plants.

The cache

For you to get to the bacterial era, you need to walk a little. In the given coordinates, you can see an "instrument" for installing these water purifying systems (and also for hiding treasures). How many "smileys" are guarding the instrument =A? How many holes do the smileys have (altogether) =B?

The cache box locates 9*A million years away, direction 2*B-21 degrees.On your way towards the bacterial era, you can observe "The Secret of the Rainbow" environmental art by Jan-Erik Anderson. The stories behind these public art works are very interesting...

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

287 Logged Visits

Found it 270     Didn't find it 7     Write note 9     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.