Skip to Content

<

Jääkauden jäännösvuoria: Puijo

A cache by Ma.Meri, adopted by kaksi_oravaa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/27/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ICE AGE'S RESIDUE MOUNTAINS: PUIJO HILL, KUOPIO

[ENG] This Earthcache is designed to offer for geocachers a lesson and an overview from Puijo hill's formation and from the geological extraction, and what are some of Puijo's deep rock types, and in the zero point´s bedrock what are the different types of gouges. So after all of this cache-listing cachers also can get to know all of this things on the zero point where Puijo hill's bald rocky walls are as the greatest! 

Puijo hill is geologically very well known and interesting place. Its height is 210 meters above sea level and it rises 100 meters above the surroundings. In form it resembles, more than whatever like Savonia fish pie On Yoldian sea-period at 11 000 years ago Puijo was from the open sea as stretch out fold mountain island. Puijo is typical dome, so from earth's bedrock upwards pungent fold. On the given zero point has very noticeable glacial impressions as well as why Puijo has lasted for erosion over thousands years more than the locality. Puijo hill internals are archean deep-gneiss which is more than 2500 million years old. Internals of bedrock covers in Karelian mountain folding (Karelidies) borned stone types such like as one hundred to two hundred meters thick quartzite bed which lasted very well to erosion and protected Puijo ice sheet´s wear.  Quartzite beds can see Puijo western slopes (including the cache, zero points) gneissrock as streaks encountered. 

The current ice age ended in Kuopio, Finland 11 000 years ago. When the continental glaciers began to retreat in the Kuopio region into Northwest South-east direction (As elsewhere in Fennoscandia) covered balded land under front of opening Yoldian sea. Only the highest mountains in the sea rised up as folds and one of them was Puijo whose slopes can even today find about a thousand years lasted Yoldian sea phase rocky cliffs. 

About 6000 years ago the land was already elevated from Yoldian sea-phase so that the sea itself had already been withdrawn to far south and began the Greater Saimen lake basin phase. In this case, Puijo island was already expanded because of ground rice up so that it contained already existing Kuopio peninsula of continental parts, but was still an island. Greater Saimen, the coastline is seen as an example this Earthcache's given zero point for about 20 meters above the water level of the Kallavesi Lake.After  Greater-Saimen-phase ground still rised up Puijo Hill who before had been the island was and is still now part of the continent elevated Kuopio Peninsula. Also both Yoldian sea-phase and glacial traces are very visible on the zero point of the rocks example as different like channels and gouges such as crescentic gouges.


Puijo is now also the world-famous and it is known as downhill skiing slope and ski jumbing World Cup place. Puijo natural slopes are now part of owned by the city of Kuopio, nature reserve and there are guided nature trails. 

And then the tasks of the zero-point observation site visitors: 

1. At zero points rocky wall you will find the Ice Age behind leaving crescentic gouges. Measure the longest length your seen crescentic gouge's as centimeters.

2. Which other types of gouges did you find?

3. Almost immediately on your right side is rock quartzite channels in gneiss-bearing bedrock. Guess the length of the longest and answer it as centimeters. 

4. To which compass point ice age's stone masses has weathered the rocks in zero point when they have moved with continental glaciers? Why have the rocks weathered?

5. Voluntary task: If you had a camera with you on this Puijo geology learning / observation points, you can take a photo from yourself and your GPS device so that the zero point's rocky walls shows on your background. You can upload a photo on your log or send to the owner-

6. Send your answers to the owner for example via Message Center. You can log the cache after you have sent the answers. If there's something wrong, we will contact you.

 Have a nice geology studing day on Kuopio Puijo-Hill! 

The rocks of Puijo Hill

[FIN] Tämän geokohteen tarkoitus on antaa kätköilijälle oppitunti ja katsaus Puijonmäen muodostumisesta ja syntyhistoriasta sekä siitä mitä ovat tietyt Puijolla tavattavat syväkivilajit ja nollapisteen kallioperässä tavattavat eri murrostyypit. Tähän kaikkeen tämän kätköselostuksen lisäksi kätköilijä pääsee tutustumaan annetulla nollapisteellä jossa Puijon paljaat kallioseinämät ovat komeillaan!

Puijonmäki on geologisesti erittäin tunnettu ja mielenkiintoinen paikka. Sen korkeus on 210 metriä merenpinnasta ja se kohoaa 100 metriä ympäristöään korkeammalle. Muodoltaan se muistuttaa, mitäpäs muuta kuin savolaista kalakukkoa:) Yoldianmeren aikaan 11 000 vuotta sitten Puijo oli meren selkävedestä poimuvuorena pistävä saari. Puijo on tyypillinen doomi eli maan kallioperästä ylöspäin pistävä poimu. Annetussa nollapisteessä on hyvin havaittavissa jääkauden jäljet sekä se miksi Puijo on kestänyt erroosiota vuosituhansien saatossa paremmin kuin ympäristönsä. Puijonmäen sisäosat ovat arkeeista pohjagneissiä joka on yli 2500 miljoonaa vuotta vanhaa. Kallioperän sisäosia verhoaa karjalaisessa vuorenpoimutusessa (Karelidit) syntyneet kivilajit kuten sadasta kahteensataan metriin paksu kvartsiittikerros joka kesti hyvin kulutusta ja suojasi Puijoa mannerjään kulutukselta. Kvartsiittikerrostumia voi nähdä Puijon länsirinteillä (myös tämän kätkön nollapisteellä) gneissikalliossa esiintyvinä viiruina.

Viimeisin jääkausi päättyi Kuopiossa 11 000 vuotta sitten. Kun mannerjäätiköt alkoivat vetäytyä Kuopion seudulla Luoteis-Kaakkosuuntaisesti (Kuten muuallakin Fennoskandiassa) peittyi paljastunut maa edessä avautuneen Yoldianmeren alle. Vain korkeimmat vuoret pistivät merestä poimuina ylös ja yksi näistä oli Puijo, jonka rinteiltä voi vielä tänäkin päivänä löytää noin tuhat vuotta kestäneen Yoldianmeri-vaiheen kivikkoisia rantapenkkoja.

Noin 6000 vuotta sitten maanpinta oli jo kohonnut Yoldianmeri-vaiheesta niin että itse meri oli vetäytynyt jo kauas etelään ja alkoi Suur-Saimaan järviallas-vaihe. Tällöin Puijon saareke oli maanpinnan kohoamisen syystä laajentunut jo niin että se sisälsi jo nykyiseen Kuopionniemeen kuuluvat manner-osuudet mutta oli edelleenkin saareke. Suur-Saimaan rantaviiva on nähtävissä mm. tämän geokohteen annetussa nollapisteessä n. 20 metrin korkeudessa Kallaveden pinnasta. Suur-Saimaa-vaiheen jälkeen maanpinnan edelleen kohotessa Puijon mäki joka ennen oli ollut saari, oli ja on nyt osa mantereeksi kohonnutta Kuopionniemeä. Sekä Yoldianmeri-vaiheen että jääkauden jäljet ovat hyvin nähtävillä annetun nollapisteen kallioissa mm. erilaisina uurteina ja murroksina kuten sirppimurroksina.Jäätikön aiheuttamia kulutuksen muotoja kalliopinnoilla. 1. Uurteita 2. Kouru 3. Pirstekaarre 4. Sirppikouru 5. Sirppimurros 6. Simpukkamurros 7. Ristiuurteita.

Puijo on nykyisin myös maailmankuulu mäki joka tunnetaan sekä laskettelurinteenä että mäkihypyn maailmancup-kisapaikkana. Puijon luonnontilaiset rinteet ovat nykyisin Kuopion kaupungin omistamaa luonnonsuojelualuetta ja alueella on opastettuja luontopolkuja.

Ja sitten tehtäviä nollapisteen havaintopaikalla kävijöille:

1. Nollapisteen kallioseinämistä löydät jääkauden jälkeensä jättämiä sirppimurroksia. Arvioi pisimmän näkemäsi sirppimurroksen pituus senttimetreinä.

2. Mitä muita murrostyyppejä löysit?

3. Lähes heti oikealla vieressäsi on kalliossa kvartsiittiuurteita gneissiperäisessä kallioperässä. Arvioi pisimmän pituus ja ilmoita senttimetreinä.

4. Mihin ilmansuuntaan jääkauden aikaisten mannerjäätiköiden mukana liikkuneet kivimassat ovat nollapisteessä kallioita rapauttaneet? Mitä muita syitä kallioiden rapautumiselle on?

5.Vapaaehtoistehtävä: Jos sinulla oli tällä Puijon geologian oppimis-/havaintopisteellä kamera mukana, voit liittää vastaukseesi valokuvan itsestäsi ja GPS-laitteestasi niin että nollapisteen kallioseinämät näkyvät taustallasi.

6. Lähetä vastauksesi kätkön omistajalle esimerkiksi Message Centerin kautta. Kun olet tämän tehnyt, voit logata kätkön löydetyksi. Jos vastauksessasi on jotain korjattavaa, otamme yhteyttä. Jos haluat, voit liittää lokiisi kuvan.

Mukavaa geologian tutustumispäivää Kuopion Puijolle!

free counters
Free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

209 Logged Visits

Found it 199     Didn't find it 2     Write note 6     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 99 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.