Skip to Content

This cache has been archived.

orbit09: Tak listí už nekdo odhrabal [:(] . Vymyslím nový úkryt.

More
<

Pamatnik na Zernosecke

A cache by orbit09 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/13/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O památníku:

Text na památníku:

V rámci prazské operace sovetských vojsk jednotka 2. polské armády generála Swierczewského dosáhla 11. kvetna 1945 prostoru mezi Dáblicemi a Cakovicemi a zakoncila zde po boku sovetské armády bojovou cestu polských vojsk pri osvobozování Ceskoslovenska

Z teticky Wiki a strejdy Googla:

Pražská operace Pražská operace nebo též Pražská ofenzíva 6. kvetna – 11. kvetna 1945 byla poslední vetší ofenzíva na východní fronte druhé svetové války.

Príprava:

Pražská operace byla plánována postupne již od února 1945 po té, co na Jaltské konferenci byla dohodnuta demarkacní linie, která oddelovala zóny postupu jednotlivých vojsk spojencu. Vzhledem k situaci, kdy se na území Cech a Moravy nacházela silná armáda o poctu zhruba 900 tisíc mužu, bylo zrejmé, že postup pres hranicní hory bude obtížný a že ješte dojde k nárocným bojum. Pražská operace se mela uskutecnit útokem ze trí stran smerem na Prahu, pricemž melo dojít k osvobození podstatné cásti Cech. Ze Saska mela útocit vojska 1. ukrajinského frontu maršála I. S. Koneva, z jižní Moravy mela útocit vojska 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Rodiona Malinovského a ze severní Moravy a Slezska mel postupovat 4. ukrajinský front generála Andreje Jeremenka. Pocátkem kvetna 1945 došlo k podstatné zmene situace, kdy Rudá armáda dobyla Berlín a nemecká vojska prestala prakticky klást odpor západním spojencum. Dne 5. kvetna vypuklo Pražské povstání a povstalci žádali o pomoc. Ve dnech 5. – 6. kvetna 1945 postoupila americká vojska na dohodnutou demarkacní cáru a Americané žádali další postup na Prahu a do nitra Cech. To si však sovetská strana neprála. Ceskoslovensko melo spadat do její sféry vlivu, v prostoru se nacházela pocetná nemecká armáda s vybavením, bylo zde mnoho nemeckých továren (vcetne podzemních), které mely spadnout jako korist válecných reparací Sovetskému svazu. Proto již v nedeli 6. kvetna 1945 v casných ranních hodinách byly urychlene zahájeny prípravy na útok do centra Cech.

Pomer sil:

Do boje vstupovala sovetská vojska s impozantní silou. Proti zhruba 900 tisícum nemeckých vojáku stálo 980 tisíc príslušníku 1. ukrajinského frontu (vcetne 76 tisíc vojáku 2. polské armády), 710 tisíc príslušníku 2. ukrajinského frontu (vcetne 96 tisíc vojáku 1. a 4. rumunské armády) a 410 tisíc príslušníku 4. ukrajinského frontu (vcetne 60 tisíc vojáku 1. cs. armádního sboru), tedy celkem 2 100 000 vojáku. Vojska Rudé armády a spojencu mela výhodu pomeru sil u del a minometu 3,1 ku 1, v bojových letounech 4 ku 1 a v tancích a samohybných delech byl pomer zhruba vyrovnaný. Nemci se však mohli spoléhat na dobre clenenou obranu i prírodní neprostupnou bariéru – pohranicní hory. K zákopovým a opevnovacím pracem bylo v záveru války i pod hrozbou trestu smrti nuceno ceské civilní obyvatelstvo. Na druhou stranu morálka vetšiny nemeckých vojsk v této dobe již byla nízká, o válecné porážce již nebylo žádných pochyb a hlavním cílem vojáku bylo dostat se do amerického zajetí.

Smery úderu:

Smery úderu Hlavní útok za Prahu zacal po poledni dne 6. kvetna, kdy se vojska 1. ukrajinského frontu u Riesy poblíž Dráždan dala do pohybu. Rychlé tankové úderné skupiny 3. a 4. gardové tankové armády obešly Dráždany a postupovaly smerem ke Krušným horám. Nemecká armáda v tomto prostoru kladla jen chabý odpor a tak jednotky postupovaly pomerne rychle, a to i vzhledem k deštivému pocasí. V noci ze 7. na 8. kvetna prekrocily úderné skupiny Rudé armády v prostoru hranicních prechodu Cínovec, Moldava a Mníšek predmnichovské ceskoslovensko-nemecké hranice a pokracovaly v útoku smerem na Teplice a Duchcov. Do všeobecného útoku se pustila i ostatní vojska 1. ukrajinského frontu, a to zejména z okolí Dráždan, ale i z cáry Sasko – Lužice– Slezsko, kde byla rozmístena vojska 1. ukrajinského frontu a jednotky spojenecké polské armády. Tato vojenská síla se dala do pohybu smerem k severním ceskoslovenským hranicím. Dne 7. kvetna zacaly z oblasti Moravy i útoky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Rodiona Malinovského, který zakoncil Bratislavsko-brnenskou operaci a 4. ukrajinského frontu generála Andreje Jeremenka, které se krátce pred tím úcastnily Ostravsko-opavské operace. Další sovetské jednotky útocily pres severní Rakousko smerem k Ceským Budejovicím.

8. kveten 1945

Dne 8. kvetna boje stále pokracovaly, a to i presto, že byl znám podpis kapitulacního aktu v Remeši. Nemci se nechteli vzdát Rudé armáde a zacali prchat do amerického zajetí. Útok 1. ukrajinského frontu pokracoval smerem na Louny a na Terezín, u Žatce zajaly jednotky 5. gardového mechanizovaného sboru kolonu se štábem maršála Ferdinanda Schörnera, který prchal z lázní Velichovek do amerického zajetí. Ferdinand Schörner však uprchl k Americanum letadlem. Do pulnoci z 8. na 9. kveten, kdy mel vstoupit v platnost kapitulacní akt, postoupily úderné mechanizované skupiny 1. ukrajinského až do Loun, ostatní oddíly tohoto frontu postoupily do tesné blízkosti západních a severních hranic predmnichovského Ceskoslovenska. Na Morave jednotky 4. ukrajinského frontu zlikvidovaly 8. kvetna nemecký obranný výbežek u Prerova a Olomouce a jeho vojskum se v soucinnosti s jednotkami 1. cs. armádního sboru podarilo proniknout na cáru Jeseník – Šumperk – Prostejov.

Dokoncení operace:

9. kvetna v 0:00 hodin se uskutecnil v Berlíne druhý podpis kapitulacního aktu, který se tentokrát odehrál i za prítomnosti sovetské delegace, vedené maršálem Žukovem. Platnost ukoncení boju a složení zbraní nemeckých vojsk melo nastat 9. kvetna v 01:00 hodin. V té dobe však na celé cáre fronty docházelo k nicení nepotrebné nemecké techniky a materiálu a k ústupu nemeckých sil, které se vetšinou bezvýsledne pokoušely dostat do amerického zajetí. Bojové akce Rudé armády a spojencu 9. kvetna prakticky spocívaly v pronásledování nemeckých jednotek, pricemž místne docházelo ješte k drobným vojenským stretum. 9. kvetna v casných ranních hodinách pronikla vojska 1. ukrajinského frontu ze smeru od Slaného a Veltrus do Prahy. Do Cech a do Prahy postupovala téhož dne sovetská vojska prakticky ze všech smeru. 10. kvetna brzy ráno dorazily do Prahy i tanky 1. ceskoslovenské tankové brigády, které již predchozí den vyrazily od Litovle. Do 11. kvetna docházelo k likvidaci posledních ohnisek nemeckého odporu. I poté však ješte sovetské jednotky i spojenectí vojáci ceskoslovenské, rumunské a polské armády cistili lesy od zbehlých a skrývajících se nemeckých vojáku, a postupne odminovávali cesty, infrastrukturu a objekty. Sovetská vojska zustala na osvobozeném území do listopadu 1945, kdy (stejne jako americké jednotky) Ceskoslovensko opustila.

O keši:

Keš je ukryta hned vedle památníku, je v ní logbook a 2 tužky (ale radši si vemte vlastní).

Poslední ownerova návšteva: 2.3.

UPOZORNENÍ: Keš se nachází poblíž školy, takže i když nikoho neuvidite, ujistete se, jestli se nedívá nekdo z okna školy!

Hodnocení:

Additional Hints (Decrypt)

Cbq yvfgíz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.