Skip to content

Monumentaal Nunspeet Multi-cache

Hidden : 02/26/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description is available by clicking here (WP2: BLACK lamps!)
Deze geocache brengt u langs een aantal monumentale punten in Nunspeet. Op het coördinaat bovenaan de pagina kan geparkeerd worden.
Waypoint 1 (N 52° 22.705', E 005° 47.190')
U staat tegenover het oude (witte) gemeentehuis. Schuin ervoor staat een monument.
A is de datum (dag) wanneer Nunspeet bevrijd is.

Aan de overkant zie u voormalig pension “De Klokkenberg”, welke rond 1900 is gebouwd.
B is het aantal letters van het woord op de gevel van “De Klokkenberg”.

Waypoint 2 (N 52° 22.687', E 005°47.188')
U staat voor het oude postkantoor, waarvan de rechterhelft de directeurswoning was.
C is het aantal lampen (zwarte) op de buitengevel.

Het volgende waypoint brengt u naar de oude pastorie (uit 1860) van de hervormde kerk. Deze pastorie is jarenlang bewoond geweest door Ds. W.G.G. Beerekamp en wel van 1928 tot na zijn emeritaat in 1953. Vervolgens werd het pand ingericht als bankkantoor. Sinds 2021 is deze omgebouwd tot apartementencomplex.

Waypoint 3 (N 52° 22.627', E 005° 47.190')
D is de letterwaarde (a=1, b=2, etc.) van de naam van dit apartementencomplex, zoals ook (rechtsonder) vermeldt op de eerste steen.
De Hervormde Kerk is het volgende waypoint, tip: loop rechts langs het apatementencomplex (ds. De Bouterlaan) en loop dan achter de bank door het ‘trouwlaantje’, het zand/grintpaadje onder de lindebomen door. Naar alle waarschijnlijkheid dateren veel van deze oude bomen uit 1832.

Waypoint 4 (N 52° 22.577', E 005° 47.166')
F is stapeltellen (tot één cijfer) van het jaartal waarop de kerk is afgebrand.

De volgende stop is de oude begraafplaats.
Bij de ingang is aan de rechterkant een graf met een rouwtrommel te zien. In de trommel een lauwerkrans met een foto van Harmen Holstege in militair uniform. Hij was 21 toen hij op 7 augustus 1916 overleed. Het witte baarhuisje dateert uit 1829. Rondom deze plek zijn heel wat graven met bekende namen te vinden: de burgemeesters Vitringa en Van Oordt, de dominees De Bouter en Muller, de schilder Jan van Vuuren, om er maar een paar te noemen. De graven van de familie Molijn zijn gerestaureerd.
Op deze begraafplaats liggen ook veel Belgen begraven die in de Eerste Wereldoorlog verbleven in het vluchtelingenkamp. Er staat een herdenkingsmonument ontworpen door architect Alfons van Coillie (overleden in 1949). Hij verbleef in de kampen in Ede en Nunspeet en was directeur van de vakscholen.

Waypoint 5 (N 52° 22.600', E 005° 47.430')
Tel alle cijfers van het jaar waarin de nieuwe begraafplaats aan de Eperweg is aangelegd bij elkaar op; de uitkomst is G.

Op de oude begraafplaats zijn onder meer de graven van de familie Molijn te vinden, zoals het graf van mevrouw Molijn-de Groot.

In 1895 richtte de uit Rotterdam afkomstige François Adriaan Molijn, samen met zijn echtgenote Diderica Cornelia de Groot, de N.V. Maatschappij ‘De Veluwe’ op. Deze maatschappij is vooral bekend geworden door de verffabriek ‘De Veluvine’ in Nunspeet, die zij exploiteerde.

Het echtpaar stond maar één ding voor ogen, namelijk het realiseren van een werkgemeenschap waar geen sprake zou zijn van de tegenstelling werkgever – werknemer maar waar de werknemer de partner zou zijn van werkgever en waar deze ook zou delen in de winst van het bedrijf. In hun bedrijf zorgden de Molijns voor sociale voorzieningen die hun tijd ver vooruit waren zoals een ziekenkas, een spaar- en overlijdenskas en een pensioenfonds. Speciaal de jeugd ging hen zeer ter harte. Zowel op plaatselijk als op landelijk niveau schonken zij daarom veel aandacht aan onderwijs en vorming.

Op 1 december 1913 werd door mevrouw D.C. Molijn - de Groot de Stichting Molijn - de Groot opgericht om de ontwikkeling van de inwoners van Nunspeet te bevorderen en de bevolking daardoor tot grotere welvaart te brengen.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren stelde mevrouw Molijn in 1921 een Dorpshuis ter beschikking waar cursussen gegeven konden worden en waar het Nunspeetse verenigingsleven zich kon ontwikkelen.
Tot op heden bestaat deze stichting nog en is zij verantwoordelijk voor het beheer van het sociaal-cultureel centrum Veluvine. Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet organiseert, helemaal in de geest van de familie Molijn, allerlei activiteiten op cultureel gebied.

Op initiatief van de Stichting Veluvine Nunspeet zijn deze graven in 2003 gerestaureerd.

Waypoint 6 (N 52° 22.570', E 005° 47.412')
Loop hiervoor rechts langs het baarhuisje. (De begraafplaats is een monument en er wordt al meer dan veertig jaar niet meer begraven.)
H is de leeftijd die mevrouw Molijn - De Groot bereikt heeft.

Waypoint 7 (N 52° 22.762', E 005° 47.342')
In dit park zijn drie jaartallen te vinden op 2 plakettes.
J is de stapeltelling (tot één cijfer) van de optelling van alle drie de jaartallen.

Rest alleen nog het opzoeken van de cache.
Veel succes en bedankt voor uw bezoek aan Nunspeet.

Met de verzamelde gegevens kan de cachelocatie bepaald worden; bereken:
  • VV = A+A-G
  • WWW = ((B+C+D-F)*C)-F-F
  • XX = H-A-C-F
  • YYY = (A*G)+(C*J)+J+F+F
De cache ligt op : N 52° VV.WWW', E 005° XX.YYY'

De cache ligt op privé terrein, ongeveer 4m van de weg aan de rechterkant van het perceel.
LET OP!! Cache ligt NIET in een metalen huisje of onder stenen.


Wanneer je de cache gevonden hebt en je naam in het logboek hebt geschreven, mag je deze banner op je profielpagina zetten!! Klik hier voor de HTML code.

Additional Hints (Decrypt)

Mvr TP ybtb npugrexnag zrgnyra xnfgwr.
Qr pnpur yvtg bc cevié greerva, batrirre 4z ina qr jrt nna qr erpugrexnag ina urg creprry p.d. cnexrrecyrx; ovw qr orhxraunnt.
Uhvfahzzre 21

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)