Skip to content

Valašské keškobraní 2011 Event Cache

This cache has been archived.

I+B+M+H: Good bye VK 2011...

More
Hidden : Friday, 03 June 2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vážené kacerky a kaceri! Po roce máte opet príležitost proverit své kešerské schopnosti, sílu, duvtip, odolnost a vytrvalost. Zveme vás k úcasti na ctvrtém rocníku geomaratónu, pro který jsme vám prichystali extra pochoutku v podobe hromady nových keší v krásné krajine Valašska.

Sbalte si potrebné geonádobícko, dostatek silných baterek i nabitých baterií, pribalte bojovnost, odhodlání, dobrou náladu, týmového ducha a smysl pro fair-play a prijedte 3.- 5. cervna na Troják do Hostýnských vrchu zmerit své síly s ostatními týmy z Cech, Moravy i Slovenska na ctvrté Valašské keškobraní.

Premýšleli jsme, co pro Vás letos prichystáme, po úspechu lonského Klobúku i prvních dvou rocníku není snadné udržet vysoko nastavenou latku, ale snad se nám to znovu povede. Máte se na co tešit, myslíme si že to znovu bude hodne akcní i obtížné. Stejne jako v lonském roce zustávají zachovány dve soutežní kategorie („adrenalin force“ a „týmy s detmi“) a také casy startu jednotlivých kategorií. To znamená, že hlavní skupinu do terénu vypustíme presne o pulnoci z pátku na sobotu a detskou kategorii v sobotu v 9 hodin ráno...

A pokud se najdou takoví, kterí nechtejí závodit, nevadí. V areálu Na Trojáku, kde bude start i cíl závodu na vás ceká bowling, minigolf, venkovní bazén, prípadne mužete vyrazit za keškama, jichž je v okruhu do 30 km od základny uloženo už pres šest set! Na sobotní vecer je pak pro všechny pripraven event a pro zájemce po skoncení závodu i listingy soutežních keší, které pak budou publikovány na GC.com.

Vloni se osvedcilo zavedení kategorie „týmy s detmi“, takže tuto kategorii vyhlašujeme i letos. Prihlásit se do ní mohou týmy, ve kterých bude minimálne jedno díte ve veku do 10 let. Tuto skutecnost uvedte do poznámky v prihlašovacím formulári!

Program Valašského keškobraní
Pátek 3. cervna
- od 16 hodin: príjezd, ubytování, vecere, posezení s geopráteli... (závodící týmy 16 – 23 hodin registrace do závodu)
- 23.30 hodin: predstartovní príprava, instrukce a vysvetlení pravidel

Sobota 4. cervna
- 0.00 – 18 hodin: Valašské keškobraní 2010 – geomaratón pro odvážné týmy a XX keší. (Nezávodící úcastníci: 8 – 10 hodin: snídane, 10 – 18 hodin volný program – kešování v okolí, turistika nebo sport a relax v areálu Na Trojáku.)
- 8.30 hodin: predstartovní príprava, instrukce a vysvetlení pravidel pro „detskou“ kategorii
- 9.00 hodin start „detské“ kategorie
- 18 – 21 hodin: vecere, volný program, možnost kešování.
- po 21 hodine: vyhlášení výsledku geozávodu – oslava tech nejlepších, potlesk pro všechny, kdo prežili... poté event - posezení s geopráteli, prohlídka a výmena TB a GC, atd.

Nedele 5. cervna
- 8 – 10 hodin: snídane, volný program – kešování (budou uvolneny listingy závodních keší), turistika nebo sport a relax v areálu Na Trojáku.
- do 10 hodin: uvolnení pokoju, sbalení stanu a odjezd z Trojáku. Konec akce.

Registrace do závodu
Aby se to nepletlo, je opet registrace týmu do geozávodu na speciální stránce. Do závodu bude pripušteno maximálne 50 týmu, po 3 – 5 lidech, které uhradí startovné ve výši 380,- Kc/tým.
Systém automaticky radí týmy podle data a casu prihlášení a eviduje padesátku úcastníku, deset náhradníku a zbylé neštastníky. V prípade, že nekterý z registrovaných týmu nesplní požadované podmínky úcasti, bude z poradí vyrazen a presunut na konec seznamu, všechny týmy za ním se posunou o jedno místo v seznamu nahoru.

Zaregistrovat závodní tým mužete ZDE.


Poznámka: Prihláška do závodu neznamená automatickou prihlášku na event. Tu si každý musí zalogovat pomocí logu Will attend.

Podmínky úcasti v geozávode
- správná a úplná registrace týmu pres registracní formulár – vybráno bude podle poradí registrace prvních padesát týmu, prípadne náhradnící podle poradí registrace.
- v požadovaném termínu splnení podmínek, které budou kapitánum prihlášených týmu zaslány na e-mail uvedený v prihlášce.

Strucná pravidla závodu
- úcast v závode je dobrovolná a všichni úcastníci ho absolvují na vlastní nebezpecí. Osoby mladší 15 let ho absolvují spolecne se svým zákonným zástupcem nebo s jeho písemným svolením.
- do závodu muže nastoupit maximálne 50 vcas registrovaných 3 – 5 clenných týmu. - úcastníci závodu jsou povinni dodržovat obecná pravidla geocachingu, zásady slušného chování a platné zákony CR. Zvláštní duraz klademe na dodržování pravidel silnicního provozu, predevším pak na respektování zákazu vjezdu VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL do lesa (tedy i ctyrkolek) a to i tam, kde není umístena zákazová dopravní znacka. Mezi jednotlivými závodními kešemi se budou pohybovat kontrolní hlídky, které budou sledovat dodržování techto pravidel. Na základe jejich hlášení je poradatel oprávnen provinivší se tým ze závodu bez náhrady vyloucit.
- soubor keší pripravených pro letošní geomaratón bude stejne jako v prvních dvou rocnících obsahovat více druhu (tradicky, multiny, mysterky a možná se opet objeví i letterbox a earthka) - z lonského roku zustává zachována možnost vyclenit z týmu jednoho volného hráce (libera), který muže odpocívat nebo plnit funkci luštice a ridice. - keše budou bodove ohodnoceny podle obtížnosti hledání a nárocnosti terénu v bezprostrední blízkosti keše. Ruší se bodové hodnocení v závislosti na vzdálenosti nutné ujít (ujet na kole) pri jejím hledání. Ke každé keši náleží také prémie za FTF log.
- závod bude probíhat v sobotu 4. cervna 2010, start je stanoven na 0.00 hodin („detská“ kategorie v 9.00), v cíli musí být všechny týmy v 18 hodin. Za každou zapocatou minutu zpoždení bude týmu udelena penalizace. V prípade zpoždení nad 30 minut budet tým diskvalifikován. Rozhodující pro posuzování zpoždení je cas na poradatelské casomíre.
- celkový bodový zisk bude dán souctem bodu z nalezených keší a získaných FTF prémií. Tento soucet letos už nebude vynásoben koeficientem dle poctu clenu v týmu. Po zralé úvaze jsme se rozhodli zrušit bodové i casové koeficienty.
- pro uznání nalezení keše, prípadne FTF logu, je potreba v cíli doložit: fotografii týmu, na níž muže chybet vždy maximálne jeden clen týmu - libero. Fotky musí být v elektronické podobe (ve formátu JPG na kartách SD, MMC, CF, xD, MemoryStick), na níž budou jasne identifikovatelní jednotliví clenové týmu. Dále musí být na fotce viditelná cást keše (krabicka nebo vícko) s kódem keše (VK-XXX), v prípade FTF nálezu i „FTF coin“, který bude uložen v keši.
- Poradatel nepripouští spory o dodržovaní pravidel. Poradatelský tým svrchovane rozhoduje o diskvalifikaci ci penalizaci týmu. Proti tomuto rozhodnuti není možné odvolání.

S podrobnými pravidly budou soutežící týmy seznámeny v prubehu registrace nebo tesne pred závodem. Pravidla mohou být poradatelem upravována až do startu závodu.

Ubytování
V areálu Na Trojáku jsou ve dvou objektech tyto možnosti ubytování:

- 10x 2-lužk. pokoj 740,- Kc/noc a pokoj
- 1x 3-lužk. pokoj 960,- Kc/noc a pokoj
- 3x 4-lužk. pokoj 1160,- Kc/noc a pokoj
- 5x 5-lužk. pokoj 1450,- Kc/noc a pokoj
- 6x 6-lužk. pokoj 1740,- Kc/noc a pokoj
- 1x 10-lužk. pokoj 1000,- Kc/noc a pokoj
- 2x 5-lužk. apartmán 1750,- Kc/noc a pokoj
- 1x 6-lužk. apartmán 2100,- Kc/noc a apartmán
- 2x 13-lužk. sportovní apartmán 2210,- Kc/noc a apartmán

Celkem je zde tedy k dispozici 98 lužek. U vícelužkových pokoju predpokládáme, že se budou objednávat pocty lužek a pokoje budou postupne doplnovány dalšími zájemci. V cene je i použití venkovního bazénu.
Toto ubytování si objednává každý tým (úcastník) sám u provozní areálu na Trojáku paní Kovárové, na telefonních císlech 573 391 090 nebo 571 442 555. Prednost v rezervaci lužek mají ti, kterí si objednají ubytování na dve noci... Pri objednávání je nutné ríct, že je to na akci Valašské keškobraní.
- pro otužilé jsme opet zajistili možnost postavit si vlastní stan na louce pred hotelem, cena 50,-Kc/osoba.

Poznámka: Ceny ubytování jsou pouze orientacní (z roku 2009) a jsou uvedeny bez snídaní, které je možné si objednat zároven s ubytováním (závodící týmy v hlavní kategorii bez sobotní snídane!).

Stravování
Snídane v hotelové restauraci si mužete objednat i v prípade, že nebudete na Trojáku ubytovaní anebo budete ve stanech (závodící týmy v hlavní kategorii bez sobotní snídane!) a to ve „Will attend“ logu. Cena jedné snídane je cca 80,- Kc. Vecere a prípadne obedy není potreba objednávat, restaurace i hostinec pres den normálne varí.

Eventové CWG
Pripravujeme pro vás i eventové CWGcko, soutežní týmy ho dostanou zdarma v poctu odpovídajícím poctu clenu v každém týmu, pro ostatní bude k dispozici za cenu do 15,- Kc. Soutežící, kterí budou chtít více než 1 kus, si další mohou priobjednat stejne jako ostatní v rámci svého „Will attend“ logu.

Listingy závodních keší
Po závode bude možné zacít lovit závodní keše (jejich publikaci ocekáváme v prubehu sobotního vecera). Zájemcum, kterí s sebou nebudou mít potrebnou techniku, nabízíme výtisk listingu s mapkou umístení závodních keší za cenu 25,- Kc. Objednat si ho mužete v rámci svého „Will attend“ logu.

Prihlášení na event
Formou „Will attend“ logu se zkopírovaným a doplneným/vynechaným textem:

Pocet osob:
Snídane: ANO (pocet osob)/NE
- pocet snídaní: 2 dny/jen sobota/jen nedele
Vlastní stan: ANO (pocet osob)/NE
CWG: ANO (ks)/NE
Listingy závodních keší: ANO/NE

Poznámka: Zaradte si listing na watchlist, postupne ho budeme doplnovat o další informace!

Tešíme se na videnou na Trojáku!

Mapka areálu Na Trojáku s popisem

Additional Hints (Decrypt)

Aácbirqn arohqr!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)