Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.

Rico Reviewer - reviewer pro ČR

More
<

Zamek na Brnkach

A cache by StepMar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/28/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zámek na
Brnkách


Tato keš Vám bude možná pripomínat
jednu, již založenou, pod jménem Brnky. My bychom Vás ale
chtely oslovit vzpomínkou na zámek, který hlodá zub casu a pokud se
nestane zázrak, pak se tato památka ztratí v propadlišti
dejin.

Popis objektu

Je to dvoupatrová, v jádre renesancní obdélníková budova se zbytky
gotického zdiva z puvodní tvrze, stojící za hospodárským dvorem.
Hlavní západní prucelí je cleneno lizénami a obdélníkovými okny.
Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným
trojúhelníkovým štítem, podepreným dvojicí volutových
konzol. Pri jižním nároží téhož prucelí je dosti
bohate profilovaný samostatný vchod do zámecké kaple,
zrušené r. 1892. Zadní východní prucelí zámku, obrácené do
sadu, je zdobené sloupkovým portikem s balkónem. Z východní strany
bylo dodatecne pristaveno otevrené vnejší schodište k
balkónu a obdélníkový prístavek ke knežišti kaple.
Prízemní prostory jsou sklenuty valenou klenbou s lunetami a ve
vyšších patrech jsou stropy ozdobeny fabionem a
štukovou rímsou. Kaple má v severní stene ve výši
patra zrízenou orator. Klenba, pokrytá bohatou štukovou
výzdobou, sbíhá do masivních pseudokorintských hlavic.

Z historie po soucasnost

Ves Brnky, nyní na katastru obce Zdiby, se poprvé uvádí ve falzu
kláštera benediktinek u sv. Jirí na Pražském hrade,
které se hlásí k r. 1227. Jako majetek svatojirského
kláštera vzal Brnky pod ochranu papež Rehor IX.
listinou z r. 1233. Podle urbáre z r. 1406 však
zdejší osadníci odvádeli plat benediktinskému
klášteru v Brevnove a jeho opatovi. Zrejme jako církevní
majetek se ves na pocátku husitské revoluce dostala pod správu
Starého Mesta pražského a její zástavní držba byla
Staromestským potvrzena i císarem Zikmundem a jeho nástupci.
Ceští králové ani církev ves nevykoupili, a tak zustala v
majetku Starého Mesta až do r. 1547. Tehdy zde byly tri dvory,
které Staromestští pronajímali, zastavovali ci prodávali
ruzným osobám. Po nezdareném protihabsburském povstání r. 1547 byl
statek Brnky obci Starého mesta pražského zkonfiskován a r.
1550 prodán Janovi staršímu Kalenickému z Kalenic. Nový
majitel si vybral za sídlo zdejší poplužní dvur se
zvláštním obytným stavením, který r. 1538 koupil Martin z
Nové Vsi na Morave. V dobe konfiskace tedy nepatril obci Starého
Mesta. Martinovi synové, Martin Moravec, novomestský rezník, a
Havel Moravec, odmítli po otci zdedený dvur novému majiteli Brnek
vydat. Jan Kalenický s pocetnou celedí, posílenou ozbrojenci z
posádky Pražského hradu, celý zrejme dobre opevnený objekt
dobyl a hrozbou smrti stetím oba zajaté bratry donutil ke slibu
poddanství. Spor o neoprávnenost tohoto jednání vedl v l. 1591
až 1602 s Janovým synem Jáchymem Kalenickým Martin Moravec a
po nem jeho ovdovelá manželka Anna, které r. 1602 prisoudil
Rudolf II. náhradu ve výši asi desetiny puvodní ceny.

R. 1591 Jáchym Kalenický prodal statek Brnky Kunrátu Majerovi z
Poksdorfu. V deskách zemských se pri té príležitosti poprvé
výslovne uvádí tamní tvrz. Po r. 1620 byly Brnky vypleneny a r.
1641 prodány. Po jedenácti letech koupil ves s tvrzí, prilehlým
vltavským brehem i vším príslušenstvím novomestský
meštan doktor lékarství Jan Krtitel Birka z
Birkenštejna a jeho manželka Apolena Víznerová z
Nevítkova. Manželé Birkovi patrne zacali s prestavbou tvrze na
zámek. Pro hranicní spory s lichtenštejnskou správou
roztockého statku o užívání vltavského brehu postoupili r.
1661 manželé Birkovi Brnky s príslušenstvím i
všemi právy rektorovi novomestské jezuitské koleje Janovi z
Vrbna i jeho nástupcum v hodnosti rektorské. Rok poté jezuité zámek
dostaveli do podoby, jakou si s malými zmenami udržel do
soucasnosti.

I nadále se šlechtictí majitelé statku Brnky pomerne casto
strídali, snad i pro trvající obtížný spor se správou
roztockého statku, který se patrne podarilo urovnat až polnímu
maršálovi zbrojmistru Damiánovi Janu Sickingenovi kolem r.
1723. V l. 1764 – 1808 byly Brnky v majetku ríšských
hrabat Caretto-Millesimu, od nichž je koupil bývalý zdibský
hostinský František Voboril, majitel blízkých Klecan. Po
dvaceti letech je však odstoupil pražskému
meštanovi Janu Gallusovi. R. 1861 byl majitelem Martin
Brabec z Prahy. Tehdy ke statku patril zámek, vinopalna, pivovar a
jeden poplužní dvur.

Po roce 1948 pripadl zámek státu a byl využíván k
nejruznejším úcelum. Nejdéle ho vlastnila Státní knihovna
Ceskoslovenské republiky, o údržbu se však
príliš nestarala. Již v osmdesátých letech proto psaly
encyklopedie o zámku strucne a výstižne: "Opušten,
chátrá." Roku 1989 byl na budovu již údajne vydán demolicní
výmer, k bourání však naštestí nakonec
nedošlo.

Nadeji na zlepšení situace prinesla revoluce a následné
zahájení restitucí. Zámek Brnky byl spolu s nekolika dalšími
budovami v obci vrácen Janu Cahovi z Brna, potomkovi puvodních
majitelu. Ten však nemel na rekonstrukci peníze, dotace
nedostal ani od státu a rozhodl se proto budovu prodat. Jediný
zájemce, ale tesne pred koupí od zámeru ustoupil a na zámku navíc
zustala vysoká zástava.

V roce 2009 zde byla snaha zámek prestavet na kancelárské prostory,
proti tomuto byla sepsána petice a plán se naštestí
neuskutecnil.

V soucasné dobe tento kdysi majestátne vzhlížející zámek nemá
již ani strechu, nekdo by se mel zamyslet a neco udelat pro
cest brnecké kulturní památky.

Additional Hints (Decrypt)

Iýirfxn, zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.