Skip to content

<

Stocklycke Earthcache

A cache by torado Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Swedish:
 
Här vid Stocklycke finns det flera intressanta geologiska formationer, som bildades under den senaste istiden och därefter. Längs en vandringsled kan du se och lära dig mer om formationer orsakade av istiden. Här finns rullstensås, slukås, slukränna, klapperstensfält, sandur och dödisgrop. Leden är ca 2 Km.
 
 I närheten av koordinaterna börjar  leden och där finns en informationstavla som beskriver vandringsleden och de olika sevärdigheterna.
 
Rullstensåsen, slukåsen och slukrännan är formationer som har bildats av smältvatten och sediment som strömmat genom sprickor under isen. Slukrännor och slukåsar som du kan bekanta dig med längs geologistigen hittar vi vanligen endast i fjälltrakterna.
 
Det lilla klapperstensfältet har skapats av vågors svall mot stranden i den Baltiska issjön, det första av Östersjöns förstadier. Fältet markerar den högsta nivån som vattnet nådde på Omberg efter det att isen smälte. Nivån kallas högsta kustlinjen. Idag ligger högsta kustlinjen på Omberg omkring 135 meter över havet. Stocklycke ligger strax över högsta kustlinjen och låg alltså inte under vatten när isen smälte. När smältvatten som innehåller sand och grus rinner ut över land bildas ett flätverk av strömrännor. Sedimenten bygger upp en flack, något vågformad yta, vilken idag upptas av åkermarken omedelbart åt sydväst. Formationen kallas sandur, en isländsk benämning.
 
Ett isblock som brutits loss från inlandsisen har blivit liggande som dödis. ”Död-” syftar på att den inte rör sig, vilket inlandsisen gör. Isblocket har bäddats in av sediment från smältvattnet och idag har vi ett avtryck av isblocket i form av en så kallad dödisgrop.
 
För att logga denna cache ska du maila svar på följande frågor:
 
1. I vilken riktning från infotavlan finns rullstensåsen?
2. Hur lång är dödisgropen? Mät med GPS eller uppskatta.
3. Hur djup är slukrännan? Om det är mycket snö på vintern får denna uppgift utelämnas.
 
Du får också gärna ta en bild på dig sjäv vid någon av platserna.
 
Det finns fler vandringsleder på platsen som också rekommenderas.
 
 
English:
 
Here at Stocklycke you can find a concentration of interesting geological formations created during the last Ice Age and after that. There is a trail where you can see and learn more about esker, chute esker, glacial meltwater channels, shingle bed, sandur and kettle.
 
Close to the coordinates starts the 2 Km trail and here you can find an information board about the trail and the things to see.
 
The esker, the chute esker and the subglacial meltwater channels are formations created by meltwater and sediment running into crevasses under the ice. The meltwater channels and the chute esker with which you can become acquainted along the Geological Trail are generally only found in the mountainous regions of Sweden. 
 
The small shingle bed or beach deposit was created by wave action against the shoreline in the Baltic Glacial Lake, the first phase in the formation of the Baltic Sea. The shingle bed marks the highest level reached by the water at Omberg after the melting of the ice. Today this shoreline at Omberg lies about 135 meters above mean sea level. Stocklycke is just above this shoreline and thus was not submerged when the ice melted. As the meltwater containing sand and gravel flows over the surrounding area it creates a braided system of flow channels. The deposited sediment builds up a flat rather undulating surface  that today is the arable land immediately to south-west. The glaciofluvial sand and gravel formation is known geologically by the Icelandic term sandur.
 
An iceberg that has broken free from the icesheet was left behind as stagnant ice. ”Stagnant” means that the iceberg has become embedded in the sediment from the meltwater and today we have an imprint of the iceberg in the form of a depression known in geological terms as a kettle.
 
To log this cache, please email answers to the following questions:
 
1. In what direction from the information board do you find the esker?
2. How long is the kettle? Measure with your GPS or estimate.
3. How deep is the glacial meltwater channel? This question is allowed to skip if there is deep snow in winter time.
 
Optional you are welcome to take a picture at the place and attach to the log.
 
There are several interesting trails in this area that also can be recommended.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.