Skip to content

De weg naar zee EarthCache

Hidden : 03/10/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vanaf het uiterste puntje van de 'landtong Rozenburg' is van alles te zien.

Enjoy the scenic view at the 'spit of land Rozenburg'. Log requirements in English listed below.Naast het bijzondere natuurgebied dat al eerder op de kaart is gezet met een aantal mooie caches, heeft de landtong Rozenburg nog een fraaie verrassing: op het uiterste puntje van de landtong die het Calandkanaal scheidt van de Nieuwe Waterweg is het uitzicht bij helder weer adembenemend.
Al verschillende keren hebben we vrienden en familie getrakteerd op een 'rondje haven' en elke keer worden we zelf weer even stil van dit magnifieke punt: nergens anders komt deze unieke combinatie van natuurschoon en industrie samen op één plek.Door het uitgraven van de Nieuwe Waterweg in 1872 werd Rotterdam via een vaargeul verbonden met de zee. De lengte van deze doorgraving vanaf het Scheur tot de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet bedroeg 4,3 km. Door de groei van de haven ontstond een capaciteitsprobleem en in 1863 werd besloten een nieuw doorsteek te maken voor grote zeeschepen. De landtong is in drie fasen ontstaan:
1: onteigenen van boerengrond van Rozenburg tot aan Hoek van Holland
2: twee evenwijdige dammen werden gedurende 2 jaar tegen elkaar aangelegd tot in zee, om de stroming van de Noordzee zoveel mogelijk te breken en de afzet van slib te voorkomen
3: het graven van de vaargeul, waarbij de uitgegraven grond gebruikt werd om de dammen en dijken te verstevigen

Tenslotte werden de dammen die de vaargeul van de zee en de rivier scheidden doorgestoken en was de Nieuwe Waterweg een feit. De maximale diepgang is NAP -14,5 tot -16 meter. De breedte varieert tussen de 480 en 675 meter. (bron: Rijkswaterstaat)
Oorspronkelijk zou de haven van Rotterdam vrij toegankelijk blijven, maar eind vorig eeuw werd geconstateerd dat de dijken onvoldoende hoog waren om het achterland te beschermen. In 1987 werd besloten een beweegbare kering aan te leggen. De Maeslantkering werd in 1997 in gebruik genomen en wordt bij extreme omstandigheden gesloten.

Het Calandkanaal, vernoemd naar Pieter Caland, de ingenieur die de plannen voor de Nieuwe Waterweg heeft uitgevoerd, loopt parallel aan de Nieuwe Waterweg en geeft toegang tot de Europoort. De diepgang hier varieert tussen de NAP -15,65 tot -23,65 meter, waar speciale diepzeekades plaats bieden aan offshore schepen en platforms.
Sinds 1971 hebben (binnenvaart)schepen via de Rozenburgse sluis toegang tot het Hartelkanaal . Het achterland wordt hier beschermd door de Hartelkering.

In een 360 graden panorama kun je o.a. het sluitstuk van de Deltawerken zien. Het is een stukje omrijden, maar zeker ook een bezoekje waard: de Maeslantkering . Daarnaast kun je Hoek van Holland (en Den Haag voor de haviksogen), de arriverende en vertrekkende (container)schepen, het havengebied met op de achtergrond de 2e Maasvlakte, en last, but not least, de skyline van Rotterdam bewonderen.

De Rotterdamse havenmond is bijzonder omdat de rivier een open verbinding met zee heeft, het scheepvaartverkeer wordt niet belemmerd door sluizen. Een uitgekiende samenwerking tussen loodsen, scheepsagenturen, scheepsrapporteurs en de havendienst zorgen voor een soepele verwerking van de enorme goederenstroom en diversiteit aan ladingen.
In het Rotterdamse vormt de in- en uitvoer zo'n 65% van het bruto binnenlands product en ongeveer een derde van de beroepsbevolking verdient z'n brood in een handelsfunctie. (bron: STC opleidingsmanual cargadoor)

Containerschepen varen hier af en aan. Een containerschip wordt geladen en gelost bij één van de containerterminals in het Rotterdamse havengebied. De grootte van een containerschip wordt uitgedrukt in TEU (Twenty feet Equivalent Units). Een TEU is 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog en komt overeen met iets meer dan 6 laadmeter.De eerste generatie containerschepen kon tot 1100 TEU's vervoeren. We hebben het dan over de jaren 30 van de vorige eeuw. De tweede generatie vervoerde tot 1800 TEU en de 3e en 4e generatie tot respectievelijk 3000 en 4800. Tegenwoordig vervoeren de grootste Container Carriers tot wel 14.000 TEU's.
Tot voor kort was het grootste containerschip de Emma Maersk. Dit schip kan tot 15.000 containers vervoeren

Inmiddels (december 2012) is de capaciteit nog verder opgevoerd: de Marco Polo , varend onder Britse vlag en eigendom van CMA CGM, kan tot 16,020 TEU laden. Een schril contrast met de capaciteit van 226 containers van de 'Fairland', het eerste containerschip dat in 1966 in Rotterdam bezocht!

Partijen erts, graan en steenkool worden niet in containers aangevoerd, maar als stortgoederen in 'bulk carriers'. Zo'n 35% van de wereldvloot bestaat uit bulk carriers en is goed voor 40% van alle lading die getransporteerd wordt over zee!Kies echt een mooie dag uit voor je bezoek, geniet van het uitzicht op de schepen (kijk eventueel hier voor de verwachte schepen) en het fraaie stukje natuur dat hier in stand wordt gehouden door natuurorganisatie Ark .

Op het informatiebord 'boven' kan je de highlights van de landtong zelf nog eens rustig nalezen.
Beneden, op N51 58.230 E4 07.457 staat nog een informatiebord, waar informatie over de omliggende havens is te vinden. De QR code op dit bord vertelt nog meer over het uitzicht.

Voor het loggen van deze cache stuur je ons per flessenpost (een e-mail is natuurlijk ook goed!) het antwoord op de volgende vragen:
1) Op het informatiebord 'beneden' (WP INFO1) zie je een rood schip het zeegat uit varen. Wat is de naam van dit schip?
2) Om deze EarthCache over land te kunnen bereiken, moet je een lange, doodlopende weg afleggen. Hoe lang is deze 'weg naar zee'?

We vinden het leuk als je een foto met je favoriete uitzicht plaatst bij je log en laat zien hoe ver je hebt kunnen kijken, we hopen mooie plaatjes en bijzondere schepen terug te zien!


Ter info: het is niet nodig om te wachten op goedkeuring voor het loggen van een EarthCache. Stuur je antwoorden en log vervolgens deze EarthCache. Als er iets niet in orde is, hoor je dit vanzelf! Happy caching!

To log your visit, send us a message in a bottle (an e-mail is fine too!) with your answers to the following questions:
1) At WP INFO1 you can see a red ship sailing into the North Sea. What is her name?
2) To visit this earthcache yourself you had to take a very long, dead-end road. How long is it?


Please be aware that you do not need to wait for permission to log an EarthCache. Just send your logging task answers, then log this EarthCache. When there is a problem, we will contact you to resolve it. Happy caching!

Inmiddels het zeegat uit:

Goudvloot: Alex_R
Zilvervloot: Hopmaniak
Bronsvloot: Parreg

Aan allen een behouden vaart!
A safe journey to all!

Additional Hints (No hints available.)