Skip to content

This cache has been archived.

Brainlord: Game over!

More
<

The rock path - a journey through time

A cache by Brainlord Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Het Stenenpad, een reis door de tijd.

 

Zou je graag meer willen weten over de ontwikkeling van onze aarde?

 

Een wandeling langsheen 32 rotsblokken van het Stenenpad vertellen meer dan 500 miljoen jaar aardgeschiedenis.

 

Locatie: Kattevennen bezoekerscentrum, Planetariumweg 18, B-3600 Genk

Gratis parking op: N50°57.432 E5°31.991

Het stenenpad ligt vlak voor het bezoekerscentrum, begin je wandeling op: N50°57.444 E5°32.196

 

Kijk eens rond en leer meer over de constant beweging van de aardkorst dewelke steen veranderd en verplaatst.

De stenen zijn afkomstig uit diverse Belgische steengroeven, sommige werden uit de Eifel aangevoerd en enkele mooie exemplaren zijn afkomstig van Limburg. Ze getuigen van verschillende geologische tijdperken in de complexe ontstaansgeschiedenis van de Belgische en Limburgse ondergrond.

 

Een gratis brochure is te verkrijgen in het bezoekerscentrum of te downloaden op de website: kattevennen@genk.be

 

Hoe deze EarthCache loggen:

 

Het Stenenpad is ontworpen om leerzaam te zijn, net al een EarthCache. Maak een wandeling en zoek de antwoorden op onderstaande vragen.

 

1) Ga naar het infobord op N50°57.435 E5°32.190. Optioneel: post een foto van jezelf of een teamlid bij je log.

2) Zoek op het infobord de EON waar dit alles zich afspeelt.

3) Zoek op het infobord de stenen uit de het CARBOON periode.

4) Op hetzelfde infobord, van/tot hoeveel mijoen jaar geleden was de CENOZOICUM era?

5) Zoek de SLIJPSTEEN en meet de hoogte. Optioneel: post een foto van jezelf of een teamlid bij je log.

6) Zoek de KLOKSTEEN en meet de omtrek van de grootste. Optioneel: post een foto van jezelf of een teamlid bij je log.

7) Zoek het KWARTSIET,  tel het aantal blokken en noteer hun verschillende kleuren.

8) Op welke steen vind je de fossielstructuren van Picture 1?

9) Zoek de periode van de LEISTEEN and van/tot hoeveel miljoen jaren geleden was deze periode.

10) Zoek de steen van Picture 2, noteer zijn naam en zoek naar zijn periode op het infobord. 

Mail me je antwoorden via mijn profiel alvorens je log te posten op de GC website, na goedkeuring mag je loggen.

Logs zonder toelating zullen zonder verwittiging verwijderd worden.

Foto’s bij je log zij optioneel maar erg gewaardeerd om je aanwezigheid te plekke te bevestigen, het is zeker de moeite waard.

 

 

The rock path, a journey through time.

 

Would you like to know more about the story of the development of our earth? More than 500 million years of the history of the Earth is available on a walk past rocks on the rock path where 32 blocks of rock are telling you their history.

 

Location: Kattevennen visitors' centre, Planetariumweg 18, B-3600 Genk

Free Parking available at: N50°57.432 E5°31.991

The rock path is in front of the visitors centre entrance; you can start your walk at: N50°57.444 E5°32.196


Have a look and learn more about the constant movement of the earth's crust which transforms, changes and moves rock.


The rock comes from various Belgian stone quarries, some came from as far as the Eifel and some beautiful specimens are from Limburg. They show the various geological eras from the complex genesis of the Belgian and Limburg subsoils.

 

A free brochure is available at the visitor’s centre or by download at the website: kattevennen@genk.be

 

How to log this EarthCache:

 

As this Rock Path is meant to be educational and so is an EarthCache; take a walk and look for the answers to the following questions:

 

1) Go to the infopanel at N50°57.435 E5°32.190. Optional: take a picture with yourself or a team member beside it.

2) On the infopanel search for the EON where all this happens.

3) On the same infopanel, search for the rocks of the CARBOON period.

4) Still on the infopanel, from/to how many million years ago was the CENOZOICUM era?

5) Go to the SLIJPSTEEN and measure it’s height. Optional: take a picture with yourself or a team member beside it.

6) Search for the KLOKSTEEN and measure the largest one’s circumference. Optional:  take a picture with yourself or a team member beside it.

7) Search for the KWARTSIET and count the rocks and take note of their colors.

8) On witch rock can you find the fossil structures on Picture 1?

9) Search for period of the LEISTEEN and from/to how many million years ago was this?

10) Search for the rock on Picture 2 and take note of it’s name, and search for it’s period on the infopanel.


 

Please send your answers to me trough my profile prior to posting your log on the GC website, after approval you can post your log. Logs without permission will be deleted without prior notice.

Please note that the logpictures are optional but greatly appreciated to prove your actual presence at the EarthCache site, it’s well worth it.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.