Skip to content

Frantiska Novaka Traditional Cache

Hidden : 03/15/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Cache venovana vsem "dobrovolnym" darcum majetku do rukou statu [EN] The cache is dedicated to all "voluntary" donors of property to hands of a state

CZ] Keš vás zavede ke zcela obycejnému domu, který postavil v roce 1939 obycejný clovek - Ing.František Novák, který si asi myslel, že se zajistí na duchod. Nájemní dum se šesti byty postavený v delnické ctvrti Židenice na pozemcích, které byly do té doby obdelávány však majiteli mnoho užitku neprinesl. Zacala válka a po ní prišel rok 1948. Podmínky pronájmu, které ovšem diktoval majiteli stát, byly takové, že se majitel rozhodl nemovitost v roce 1961 dobrovolne darovat státu. Obdarování probíhalo tak, že dotycný nabídl nemovitost státu - podepsal "Nabídku na dobrovolný prevod nemovitosti na Csl. stát" Pro zajímavost pripojuji nekteré její clánky: III. Závady nebo bremena na nabízených nemovitostech neváznou a je nepostihují; v prípade, že by se vyskytly, zavazuji se vyporádat je z vlastních prostredku. IV. Soucasne se vzdávám ve prospech Csl. státu i zustatku na zvláštním úcte nájemného a na podúcte oprav u Státní sporitelny v Brne. V. Bude-li tato nabídka prijata, souhlasím, aby na základe ní byl v pozemkové knize proveden vklad vlastnického práva ve prospech Csl. státu. VI. Nabídku ciním dobrovolne a po zralém uvážení a na dukaz toho ji vlastnorucne podepisuji. Pravost tohoto podpisu dávám overit. NENECHÁVEJTE V KEŠI ŽÁDNÉ TRACKOVATELNÉ PŘEDMĚTY!!! CHOVEJTE SE NENÁPADNĚ - NELOGUJTE A NEDISKUTUJTE U GEOSKRÝŠE!!! [EN] The cache brings you to a quite common building which was built by common man - Ing.Frantisek Novak in the 1939. He probably thought that it could be a good investment for his retairement. The building with six rental flats stays in a worker district Zidenice on a plot which was used for a agricultural purpose. The investment brought no avail to his owner. The WWII began and then came the year 1948. The condition dictated by the state under an owner must rent his property were rerrible. So the owner decided to donate the realty to the state. DON'T PLACE ANY TRACKABLES IN THE CACHE!!!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Aruyrqrw gnz, xqr qbphenwí crwfpv, avxbyvi išnx mn cybgrz. Xnzrel fcenihwr bjare [EN] Qba'g ybbx sbe gur pnpur jurer qbtf crr ohg abg oruvaq gur srapr. Gur pnzrenf ner bjare'f cebcregl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)