Skip to content

TFTC #98 PIVOVAR KOSTELEC - HARD Traditional Geocache

Hidden : 03/19/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Devadesataosma kes TFTC serie je dvojita. Je venovana cernokosteleckemu pivovaru. Pro celkove odloveni TFTC serie vam staci odlov pouze LIGHT verze  GC29GGF s klasickym ulozenim, kde najdete bonusove cislo. Tato HARD verze vam prida jen zazitek z lovu, bod a jiny pohled na pivovar.
Rozhodne vsak neni pro kazdeho, zvazte sve moznosti, pripadne radeji bod ozelte, mate jich v okoli dost a dost :-)


Historie pivovarnictví v Kostelci sahá do roku 1489, kdy byl Kostelec povýšen na mestecko s právem várecným. Roku 1558, kdy zdejší panství koupili Smirictí, již v Kostelci fungoval panský pivovar, sladovna a v blízkosti i chmelnice. Po bitve na Bílé hore prevzal Kostelec Albrecht z Valdštejna a od nej roku 1623 získal mestecko i s pivovarem a sladovnou Karel z Liechtensteinu. Tricetiletou válku prežilo mestecko i pivovar témer bez úhon, ale rozsáhlý požár roku 1657 zasáhl velkou cást Kostelce i s pivovarem. Výroba byla brzy obnovena a rekonstrukce pivovaru po požáru pomohla ke jejímu dalšímu zvyšování. Za doby Marie Terezie savojské, v letech 1712 - 1772, panství prosperovalo a došlo k prestavbe zámku. Zároven stoupla poptávka po pivu, kterou pivovar prestával pokrývat i pri plném provozu. Nepomohlo ani zrízení dalšího sladového humna v zahloubeném prízemí v sýpce pod hospodárským dvorem. Další nicivý byl požár roku 1836, kterému podlehla velká cást hospodárského dvora zároven s pivovarem a vinopalnou. Pivovarský provoz pri dvore už nebyl obnoven v celém rozsahu a pod sýpkou se zacal stavet nový pivovar, který byl kapacitou navržen jako nejvetší v Kourimském kraji. V 80. letech 19. století mel pivovar v nájmu Jindrich Oesterreicher a od roku 1883 zde sládkoval Václav Budil. Za jejich éry presahoval pivovar rocní výstav 20 000 hektolitru a ke konci 19. století dosáhl své maximální kapacity. V letech 1896 - 1898 prošel pivovar velkou rekonstrukcí. Byl instalován parní stroj a parostrojní zarízení, varna zvýšila kapacitu na 72 hektolitru a pred I. svetovou válkou dosahoval výstav 25 000 hektolitru. Válecná léta znamenala citelné snížení výroby a nedostatek surovin. Rekonstrukcí dosažená maximální kapacita 30 000 hl byla využívána casto pouze z peti procent, ale pivo se varit neprestalo. V roce 1924 prodali Lichtensteinové pivovar nove ustanovené akciové spolecnosti Hostinský pivovar a sladovna v Kostelci nad Cernými lesy, jejímiž akcionári byli vesmes hostinští z okolí, címž mel pivovar zajišten odbyt. Výstav brzy dosáhl predválecné úrovne a za provozu byl postupne modernizován. V letech 1931 ?1932 probehla kompletní rekonstrukce varny, která pak sloužila až do ukoncení provozu pivovaru.
 Pivovarský areál tvorily tri bloky budov do písmene U, otevreného do dvora k oktagonálnímu mlatu, ve kterém byl instalován horizontální žentour.Viz foto:
V celním prujezdném krídle byly situovány bytové jednotky a správní oddelení, cást suterénních humen, které navazovaly na spilku. Na pravé strane prucelí tvoril dominantu hvozd, ke kterému priléhalo sladovnické krídlo s humny, valeckou a pudami. V pozdejší dobe byly k tomuto krídlu pristaveny provozy bednárny a stácírny. Na celní krídlo z levé strany navazoval provoz varny s kotelnou a komínem, který tvoril dominantu levé cásti celního krídla. Za vanou navazoval prostor dvojice chladících štoku v podstrešním prostoru, pod nimi spilka a v suterénu ležácké sklepy. Záver krídla tvorila rozmerná lednice, ze které byly zásobovány ledem i hostince.

Druhá svetová válka zpusobila nedostatkem výrobních surovin zastavení provozu v roce 1945 a po válce se akciová spolecnost Hostinský pivovar a sladovna dostala pod státní správu.

1. ledna 1949 byl pivovar zestátnen a o rok pozdeji z nej byl vytvoren komunální podnik Pivovar mesta Kostelce nad Cernými lesy. Od roku 1951 pivovar patril pod národní podnik Stredoceské pivovary a o dva roky pozdeji pod národní podnik Polabské pivovary. Rokem 1958 se stal pivovar opet soucástí Stredoceských pivovaru, národního podniku se sídlem ve Velkých Popovicích.

V roce 1951 prevzal sládkování v Kostelci František Bílek, který se ve zdejším pivovare vyucil a za války získal praxi jako totálne nasazený v nemeckých pivovarech. Díky jeho schopnostem a novým technologickým zarízením, jako umelé chlazení spilek a ležáckých sklepu, se kvalita cernokosteleckého piva stala vyhlášenou v celém kraji. Vrustající výstav v roce 1968 presáhl 50 000 hektolitrovou hranici.
Ješte v roce 1968 se cernokostelecký pivovar stal samostatným závodem a probehla rozsálá investice do modernizace výroby. Došlo k výmene drevených ležáckých sudu za ocelové tanky, byla nainstalována mycka sudu a probehla výmena drevených transportních sudu za hliníkové. Prestože pivovar prošel touto modernizací a o pivo, zejména lahvové, byl velký zájem, byl provoz shledán - pravdepodobne úcelove - prodelecným a jeho výroba mela být postupne utlumována. Byla zrušena stácírna, ale pivovar varil dál.
V polovine 70. let 20. století nestacily pivovary v ceských zemích pokrývat poptávku. Cernokostelecké pivo se ze sklepu preváželo do Velkých Popovic, kde se filtrovalo, stácelo a expedovalo. I pres složitý prevoz piva z Kostelce, kdy se varilo pouze svetlé osmistupnové a desetistupnové pivo, byl v roce 1977 zaznamenán nejvyšší výstav, který cinil 62 650 hektolitru. V roce 1986 z duvodu velké poruchovosti varny byl její provoz postupne odstavován. Aby bylo využito volné kapacity spilky a sklepu, byla zde dovážena velkopopovická mladina.
3. cervna 1987 byla v Kostelci svarena poslední várka. Spilka a sklepy sloužily pro potreby velkopopovického pivovaru do konce roku 1992. Roku 1994 ukoncila provoz i sladovna a jediným fungujícím provozem byla prodejna piva a pivovarských suvenýru.
Pivovarské objekty se sladovnou prevzalo mesto a objekty chátraly.

V roce 2001 dostal tradicní pivovarský pozdrav "Dej Buh štestí" nový význam. Presne tak se jmenuje
spolecnost s rucením omezeným, která se rozhodla vrátit Kostelec nad Cernými lesy na mapu pivovaru Ceské republiky. V pivovaru vzniká rozsáhlé pivovarské muzeum s puvodním strojním vybavením. Mezi nejzajímavejší exponáty patrí napríklad medená dvojitá varní garnitura s transmisním pohonem, chladící štoky, funkcní parní stroj, funkcní chladící cpavkové kompresory a stovky dalších stroju a exponátu. Celková výstavní plocha je asi 4000 m2. Další neméne duležitou soucástí expozice je komplexní zmapování pivovarské a sladovnické výroby v Ceské republice a rozsáhlá databáze techto údaju. Na konci exkurze na návštevníky ceká pivovarská restaurace ve stylu první republiky. Samotná výroba piva by se mela rozbehnout do konce roku 2011. www.pivovarkostelec.cz, www.cestyapamatky.cz


ZDE najdete dalsi kese ze serie
nezapomente si opsat seriové císlo, bude se vám hodit

Additional Hints (Decrypt)

ubbqar mnxyba uynih.uyrqnf ovyl xloyvprx.gragbxeng gv cbzhpxl arcbzhmbh.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)