Skip to content

Rondje Beijum #2 De wijk en zijn historie Traditional Geocache

This cache has been archived.

Team FEMM: Doei

More
Hidden : 04/10/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De tweede uit een serie van 5 plus een bonus cache
Deze serie bestaat uit 5 Traditionals en een bonus die je rondom het groene beijum leiden.
Het is aan te raden deze serie lopend en op de fiets te doen.
Als je de serie lopend of op de fiets doet is de route ongeveer 6 km

Beijum, van wierdedorp tot heerdenwijk


De geschiedenis van Beijum is de geschiedenis van de provincie in een notendop. Het voormalige ‘Beiahêm’ ligt nog net op de kop van de Hondsrug en heeft dus ooit aan zee gelegen. Rondom het jaar nul hebben hier al de eerste boerderijen gestaan: daar zijn fragmenten van gevonden aan de Beijumerweg. Maar van echt permanente bewoning was pas 500 jaar later sprake. De wierde waar die huisjes op gebouwd waren, lag op de plek van het huidige gezondheidscentrum. Daarna ging de zee stijgen, de wierden werden dus hoger gemaakt. Er werd klei afgezet waarop vervolgens het veen begon te groeien. Daarna is het een paar eeuwen stil rondom Beijum.


Oorlog ontvolkt het dorp
De twaalfde eeuw is de tijd van de kerken en kloosters. 
Er heeft toen een kerk in het dorpje gestaan, dat bekend stond als het gehucht Beijum bij Zuidwolde. In 1350-1600 waren er veel oorlogen op het platteland van Groningen. Tot 1500 waren dat de conflicten tussen Schieringers en Vetkoopers, vanaf 1500 tussen Albrecht van Saksen en de Bourgondïers en niet te vergeten de 80 jarige oorlog met Spanje. 
In die periode werd Beijum verwoest en raakte gedeeltelijk ontvolkt. Het kapelletje werd gesloten; de goederen gingen naar het Pepergasthuis. Daar moest paus Sixtus IV aan te pas komen, want Beijum viel onder het bisdom Münster en de stad onder Utrecht. Zijn bul is bewaard gebleven. De kapel stond op de plek waar de kinderboerderij is afgebrand. Het kerkhof van de monniken lag ervóór, dat is nu een beschermd cultuurmonument.


Een borg in Beijum


Die oorlogsonrust duurde tot de Reduktie in 1594, waarin Groningen definitief bij het protestantse Holland werd gevoegd. Daarna kwam er weer rust in de streek. Alle steenhuizen en kastelen werden omgebouwd tot borgen, want ze verloren hun militaire functie. Ook in Beijum heeft een borg gestaan: het Huis te Beijum. Dit oude borgterrein moet oostelijk van het Boterdiep gelegen hebben, aan de weg Zuidwolde-Groningen.


Een landverrader?


De bekendste bewoner was Frederik Coenders, die het in 1663 van de familie Clant kocht. Hij is de tekenaar van de bekende Coenderskaart. Dit was de eerste wandkaart van de provincie Groningen. Frederik was een bewonderaar van de Franse zonnekoning, wat hem in zijn vaderland op wantrouwen kwam te staan toen in 1688 de oorlog tussen beide landen uitbrak. Hij waagde het niet om terug te keren, zodat zijn bezittingen per openbare verkoop in 1691 verkocht werden. De borg moet in 1738 zijn afgebroken. Het schathuis bleef wel staan en is nu nog herkenbaar in de woonboerderij Beijumerweg 15.


Boeskool en baksteen


Beijum behoudt in de 19e eeuw zijn agrarisch karakter. Er werd vooral veel boeskool verbouwd. Wegens de vette Beijumse kleigrond heeft er nog een steenfabriek gedraaid op de plek waar nu bouwcentrum Hornbach zit. Daar stond nog niet zo lang geleden een schoorsteen (indertijd overigens illegaal gesloopt). Kortom, Beijum was in die tijd een agrarisch gebied met een beetje industrie.


De nieuwe wijk


Bij het aanbieden van het boek “Stad van het Noorden”: zei Ypke Gietema: “Beijum moet lijken op de dorpen er omheen, zodat de mensen niet naar die dorpen vluchten. En om dat te voorkomen hebben we de namen van de heerden genomen voor de straten in Beijum”. 
De nieuwe wijk kende veel ruime laagbouwwoningen, omgeven door groen, en de wijkvoorzieningen middenin de woongebieden. Koopkrachtige bewoners wilde men lokken. Beijum zou voor 50% uit koopwoningen, en voor 50% uit huurwoningen bestaan. Maar een jaar na oplevering van de huizen stortte de huizenmarkt in Nederland totaal in. Aarzelend gingen de woningcorporaties ertoe over om al opgeleverde koopwoningen in de verhuur te doen. In 1993 lag daardoor de verhouding huurkoop rond de 80-20%.


Beijum anno 2005


Beijum had in de beginjaren hoofdzakelijk een aanzuigende werking op de lage inkomensgroepen. De eenzijdige wijkopbouw, inclusief de daarmee samenhangende problemen, is duidelijk aan het veranderen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat steeds meer huurwoningen verkocht worden. 
Positieve signalen genoeg: Winkelcentrum Beijum-west is vernieuwd, de groenstrook tussen Beijum en Kardinge gaat op de schop, er komt een nieuw bezoekerscentrum in het hart van Beijum en met de regelmaat van de klok vinden er zonovergoten feesten plaats.


De belofte, gesteld toen de wijk gebouwd werd, lijkt te worden waargemaakt: 
Beijum is een plek geworden waar mensen graag willen wonen.

Beantwoord de volgende vraag voor de (nog te plaatsen) bonus cache:
In welk jaar is Floki geboren??
a) 2001: B=1
b) 2004: B=6
c) 2006: B=8


Team Nootje
op Pad
teckel Titus

Additional Hints (Decrypt)

Baqre qr obirafgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)