Skip to content

Zanikla stredoveka ves Chachov Traditional Geocache

Hidden : 04/17/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška vás zavede do míst kde v hodne dávné minulosti bývala ves Cháchov.
Cháchov se rozprostíral v mírném svahu pramenné pánve bezejmenného potoka.
Níže položená cást je tedy velmi zamokrená, voda je zde odvádena odvodnovacími stružkami a jímána ve studnách.
Zaniklý Cháchov byl pravidelnou návesní vesnicí. Domy byly zrejme drevohlinité konstrukce opatrené kamennými podezdívkami.
Ves s návsí trojúhelníkového pudorysu tvorilo pravdepodobne devet usedlostí a je jí proto možné radit ke stredne velkým lokalitám.
Usedlosti byly pravidelne usporádány kolem návsi. Dostatek vody pro život ve vsi zajištovaly studny a ctyri rybníky.
Hlavní prístupová cesta je zrejmá v jižní cásti vsi.
Poprvé se ves Cháchov objevuje v psaných pramenech roku 1379, kdy se platila generální berne.
Majitel Cháchova a Mokrouš pan Vilém z Cachrova odvádí 9 hriven stríbra.
Roku 1412 prodal Jenec z Cachrova vsi Cháchov a Mokrouše jako své dedictví kapitule pražské.
V majetku pražské kapituly jsou Cháchov, Tymákov a Mokrouše uvádeny do roku 1417.
Na pocátku husitských válek dal král Zikmund do zástavy Bohuslavovi z Rýzmberka mimo jiné vsi i Cháchov.
Zástavní listy se dostaly do rukou Mikulášovi a Janovi Bohuchvalum z Hrádku, kterí tyto vsi drželi do roku 1493.
V této dobe jsou však vsi Cháchov a Mokrouše již spustlé a tak král Vladislav povoluje na jejich míste udelat rybníky.
Ves Tymákov a pusté vsi Mokrouše a Cháchov jsou ješte zmíneny v letech 1542 a 1545.


Založení Cháchova je tedy možné klást již do druhé poloviny 13. století. Ves zpustla v dobe husitských ci podebradských válek.
Zánik vsi tedy nastal v prubehu 15. století.


Zdroj informací:
Pavel Vareka a kolektiv, Archeologie zaniklých stredovekých vesnic na Rokycansku II, Plzen 2008

Additional Hints (Decrypt)

h abubh yrfavub iryvxnan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)