Skip to content

Ommetje Hoge Hexel Multi-cache

This cache has been archived.

-Tjiftjaf-: Uw cache is door mij gearchiveerd in verband met het gebrek aan onderhoud (en reactie op de pagina).

Mocht de cache, of onderhoud aan de cache, aan uw aandacht zijn ontsnapt en u de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via mijn profiel.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik nog overwegen om de cache terug te halen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Graag (restanten van) de cache uit het milieu verwijderen.

Met vriendelijke groet,
-Tjiftjaf-
Groundspeak Volunteer Geocache Reviewer

More
Hidden : 04/16/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het ommetje rond Hoge Hexel leidt u langs houtwallen, over zandwegen, en langs bos en hei. Maar het bijzondere is dat u ook over het boerenland geleid wordt. U bent te gast bij particuliere grondeigenaren die hun mooiste plekjes in het buitengebied laten zien. Dit ommetje is een initiatief van Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel, deze stichting heeft ons gevraagd om deze multicache te realiseren. Aan deze vraag hebben wij met veel plezier voldaan.

- De tocht is ongeveer 5 kilometer.
- Let er op dat u uw hond goed aangelijnd houdt. ,
- De route is minder geschikt voor een rolstoel of kinderwagen.
- De tocht mag alleen overdag gelopen worden.
- Dit route voor dit ommetje is aangegeven met paaltjes, de route van deze cache loopt precies hetzelfde. Dus als u onderweg vastloopt of niet weet welke kant u op moet, dan kunt u altijd de paaltjes volgen. Deze zien er zo uit:


U kunt parkeren op bovenstaande coördinaten.

't skoap'nskot"

De met riet gedekte schaapskooi werd rond 1800 op het "erve Berends" in Hooge Heksel gebouwd. Kenmerkend aan deze schaapskooi zijn de houten wanden die aan de buitenzijde met aarde zijn aangevuld. In deze aarden wallen staan de houten schoorpalen die de kapconstructie zijdelings steunen. Op de verdiepte bodem van de schaapskooi werden afgestoken heideplaggen met de mest van de schapen afgewisseld. De heideplaggen deden dienst als een soort stro. Met deze menging van heideplaggen en mest werd na de winter de rond het erf liggende akkers op de essen vruchtbaar gehouden. Tot 1923 bezat het erve Berends 120 schapen die destijds over de lagergelegen heidevelden graasden. Na de komst van de kunstmest had de schaapskooi als potstal zijn functie verloren en zag je ook geen schapen meer op de heide grazen.

U komt langs de schaapskooi als u naar waypoint 1 loopt.

Waypoint 1: N 52°23.653' - E006°33.411'
Hoeveel grote vierkante palen met een platte bovenkant ziet u hier? Antwoord is A

Kikkerpoel

De kikkerpoel ligt aan de rand van het voormalig erf "klein Douwel" en huisvest een leger aan kikkers. Rond 1990 werd deze "wel" met ondersteuning van het Overijssels landschap door de toenmalige eigenaar als kikkerpoel ingericht. In het verleden werd deze als veedrinkplaats gebruikt. Het  "Welwater" is water dat natuurlijk naar de oppervlakte welt door het ontbreken van afsluitende leemformaties in de ondergrond. Het is grondwater dat zich onder druk een weg zoekt vanaf hoger gelegen delen. Door de geïsoleerde ligging wordt deze poel veelal gebruikt als drinkplaats voor reeën die in de directe omgeving in de natuurgebieden leven.

U vindt de kikkerpoel als u bij waypoint 2 een klein stukje doorloopt.

Waypoint 2: N 52°2A.597' - E006°33.587'

Tel alle getallen van het telefoonnummer bij elkaar op. Antwoord is B

Vitenspad

Onder dit waterwingebied zit op tientallen meters diepte het grondwater dat Vitens oppompt. Vitens heeft een vergunning voor het winnen van 2,5 miljoen m3 grondwater per jaar op de terreinen bij Hoge Hexel. Het opgepompte water wordt getransporteerd naar het aangrenzende  drinkwaterproductiebedrijf waar het geschikt wordt gemaakt als drinkwater om aan de klant te kunnen leveren. Alleen door de kwaliteit van de waterbronnen te beschermen en de voorraden zorgvuldig te beheren, kunnen we nu en in de toekomst goed drinkwater blijven leveren. Vervuiling in het grondwater moet worden voorkomen. Vitens stimuleert daarom schone activiteiten, zoals milieuvriendelijke recreatie, biologische landbouw en natuurontwikkeling, rond de waterwinningen.

Dit pad begint bij waypoint 3.

Waypoint 3: N 52°2A.488' - E006°33.676'
Stapeltel de cijfers van het artikelnummer tot 1 getal. Antwoord is C

Loop nu over het Vitenspad naar waypoint 4.

Waypoint 4: N 52°2A.4C4' - E006°33.659'

Tel het aantal traptreden bij het aantal grijsgele ontluchtingsdopjes op, en stapeltel dit tot je een cijfer overhoudt. Antwoord is D

Vervolg je weg nu naar waypoint 5, die vind je op:

N 52°2A.A58' - E006°33.5A5'

Wat is het 2e cijfer dat na de letters HEK komt? Antwoord is E

Nu gaan we verder naar waypoint 6.

Deze vind je op CDD meter en DEE° vanaf waypoint 5.

Tel alle cijfers die je hier op de paaltjes ziet bij elkaar op. Antwoord is F

Vervolg je weg nu naar waypoint 7 op:

N 52°2A.4F' - E006°33.B3'

Op welk knooppunt sta je hier? Stapeltel dit getal. Antwoord is G

Sla hier linksaf naar waypoint 8:

N 52°23.47C' - E006°33.D8A'

Welk getal vind je op deze oranje punt? Ook dit getal mag je weer stapeltellen. Antwoord is H

Oude zwolseweg 6

Verscholen achter de Es ligt aan de Oude Zwolseweg het monumentale boerderijtje met "Schöppe" en "Kokhuus" dat in vroeger jaren bekend stond als één van de "stillen knippen". Omdat 't Heksel een knooppunt van wegen was waren er meerdere zogenaamde "stille knippen" waar zonder "patent" werd getapt. Deze aan de route van Zwolle naar Duitsland gelegen boerderij stond
bekend als "de Lappe" Deze naam werd ontleed aan de witte Lap die de moeder des huizes buiten het raam hing om aan de in het nabije Westerveen werkende zoons kenbaar te maken dat de middagpot klaar stond. Een voorloper dus van de mobiele telefoon.

U vindt deze boerderij op DG8 meter en 44°
Hier bij waypoint 9 staat ook een groen kastje. Wat is het eerste cijfer dat op dit kastje staat? Antwoord is I

Monument kapitein Lancker

Albert Ferdinand Lancker is op 2 maart 1894 in Utrecht geboren. Na twee dienstperioden in Ned. Indië wordt hij in 1935 bevorderd tot Kapitein. In december 1940 wordt hij door de Duitse bezetter gevangen genomen en zit enkele maanden in de Scheveningse gevangenis. In augustus '42 verplaatst hij zijn activiteiten naar Twente, waar hij een netwerk van verzetsmensen opbouwt. Als spil van de Raad van het Verzet in Twente en Salland organiseert hij met succes droppings van wapens en geheim agenten vanuit Engeland. Onder de naam Evert wordt hij in november 1944 commandant van het district Salland. Die functie blijft hij bekleden tot aan zijn tragische dood. Bij zijn vluchtpoging vanuit de "verzetswoning" van meester Nijboer aan de Hexelseweg werd Lancker door twee kogels dodelijk getroffen. Op deze plek in het Hexelerflier stierf Lancker. Volgens sommige bronnen heeft hij zich zelf door het hoofd geschoten omdat hij niet in handen van de Duitsers wilde vallen. Door andere bronnen werd dit voorval niet bevestigd.

We lopen nu in een keer door naar dit monument op waypoint 10:

N 52°24.I7E' - E006°32.EED'

Wat is het derde cijfer van het jaartal waarin het stoffelijk overschot van Kapitein Lancker werd gevonden? Antwoord is J

We vervolgen onze weg nu naar waypoint 11:

N 52°24.ADG' - E006°33.CHJ'

Nu gaan we u even echt aan het werk zetten. Stapeltel de woordwaarde van deze straatnaam met 15 letters tot je een getal overhoudt. Antwoord is K

Kloasboer

Aan de nieuwe Schoolweg, vlak voor de dorpskern, ligt één van de oudste erven van "'t hooge heksel". Dit erf "de Kloasboer" lag vroeger aan de "brink" en wordt in de leenregisters van 1381 al genoemd. In de 15e eeuw kwam het in bezit van het klooster Sibculo. In een "richtersbrief" in het kloosterarchief uit 1454 wordt melding gemaakt dat het goed "Johannyck in de buurtschap Heggelse, kerspel Wederden", werd verkocht.

"de Kloasboer" vindt u bij waypoint 12:

N 52°23.8HG' - E006°33.JIG'

Op welk nummer woonde boer Kloas? Antwoord is L

Kulturhus Hoge Hexel

Het Kulturhus in Hoge Hexel is in het voorjaar van 2009 geopend. Dit gebouw is een voorbeeld van samenhorigheid binnen de bevolking. Vele vrijwillige handen hebben samen een groot deel van dit gebouw tot stand gebracht. Met de aangrenzende basisschool en de sportzaal is dit een plek waar de Hexelaars, van jong tot oud, elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien.

Bij waypoint 13 staat dit Kulturhus:

N 52°23.7HI' - E006°33.GAE'

Hoeveel sprongen maken ze op deze school? Antwoord is M


Nu hebben we alle getallen die nodig zijn om de uiteindelijke cache te vinden. Deze ligt op:

N 52°(A-D)(C+D).(H+D)D(L-(H+M))' - E006°AA.(H-D)(B+C)'


A B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Additional Hints (Decrypt)

Rra rvtra uhvf, rra cyrx baqre qr mba. Qr qrhe mvg avrg bc fybg, znne tnng jng mjnne bcra. Yrg bc! Urg vf trra ubhgra qrhe.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)