Skip to Content

<

Via Lucis

A cache by THomas f/P Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/20/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Via Lucis - Cesta svetla

On 12th September 2010 another remarkable piece of work was completed on the sacred hill of Hostýn. A new Via Lucis - Path of Light – was completed, with fourteen stations marking the ecclesiastical year and bearing deep spiritual meaning. The stations are the work of famous artists. You can find them all between WP1 and WP2, close to an ancient Celtic mound.

However, visiting the place, I was fascinated by another aspect. Every station is erected on a rough block of stone brought from a different part of the Czech Republic. This has created a wonderful mineralogical collection, complete with a solitary rock of typical Hostýn stone at the initial coordinates.

Each block of stone has a description of its type and origin so Via Lucis is also an imaginary path of light to knowledge which can teach us a lot about general geology.


Photo of Via Lucis for your ilustration)

A little local geology:
Hostýn Hills are the foothills of the Beskydy mountains and thus part of the Carpathians. As a young fold and thrust belt, it was formed at the end of the Mesozoic era and in the Tertiary period in several phases of Alpine orogeny. The whole Beskydy mountain range is a set of monumental ridges separated by deep valleys. The most significant feature of the Beskydy range are the so-called Godula layers from the Mid-Cretaceous. These take the form of hard sandstone layers up to 2 km thick. From the western side the Godula layers are surrounded by so-called Zlín layers, characterised by alternating layers of sandstone and less durable claystone. Therefore the Hostýn Hills are less monumental and appear shallower. You can see the difference from the view tower WP-VT (open in good weather for a small admission fee.)

The sequence of sedimentary sandstone and claystone is called flysch – this is typical for the whole Hostýn Hills range. This flysch upland is often topped with rock formations on its ridges. The best-known include Skalné or Obrany rocks in the south-east, Smrdutá or Sochová in the east and dozens of other sites. The solitary rock on top of Hostýn (on the initial cords) is also one of these. Such rocks are typical for this area.

I’m sure you are impatiently jumping lines now to see what task I have prepared for you, so here it is:

To acknowledge your log, I want you to:
1) compose and e-mail me a professional description of the solitary rock at the initial coords, in the manner of the descriptions on the Via Lucis blocks. - state which Via Lucis stone block the Hostýn solitary rock resembles most.
Your describtion must include at least:
- name of rock - we know that it is significantly harder than that of the Bohemian “rock towns”.
- name of at least one ingredient of this “pudding stone” (conglomerate) which is visible to the naked eye.
- the dominant colour of the rock.
2) e-mail me name at least five types of stone used for the Vial Lucis blocks
3) calculate and e-mail me the approximate weight of one stone block
4) enclose a photo with your log – of your GPS with the view from the nearby viewtower (WP - VT) in the background (this is a voluntary task)

Everything is free, open all year, so lets go. (View tower is open in good weather for a small admission fee.)

12. zárí 2010 vzniklo na posvátné hore Hostýn další pozoruhodné dílo. Máme zde 14 nových zastavení, která mají znázornovat církevní rok a mají hlubší liturgický význam. Také autori jsou samá slavná jména. Všechny je najdete mezi WP1 a WP2 v tesné blízkosti starého keltského valu.

Já jsem však pri návšteve byl nadšen ješte jinou vecí. Každé zastavení je umísteno na kamenném podstavci, hrubém kamenném kvádru, který byl privezen z jiného koutu Ceské republiky. Vznikla tak úžasná mineralogická sbírka, kterou doplnuje na našich úvodních souradnicích osamelá skalka z kamene typického pro Hostýnské vrchy.

Protože je každý kvádr oznacen popisem o jaký druh kamene se jedná a odkud pochází, je Via Lucis i pomyslnou stezkou svetla našeho vedení a mužeme se na tomto míste hodne dozvedet o všeobecné geologii (viz foto výše).

Trocha místní geologie:

Hostýnské vrchy jsou západním predhurím Beskyd a tedy soucástí Karpat. Jako mladé pásemné pohorí vznikalo koncem druhohor a ve tretihorách pusobením nekolika fází alpinského vrásnení. Celé pohorí Beskyd se jeví jako soustava mohutných hrbetu oddelených hlubokými údolími. Jejich nejvýraznejším reprezentantem jsou tzv. Godulské vrstvy pocházející ze strední krídy. Místy se jedná až o 2000m mocné souvrství odolných pískovcu. Z naší západní strany lemují tyto Godulské vrstvy tzv Zlínské vrtvy, charakteristické strídáním pískovcu a méne odolných jílovcu. Díky tomu je pohorí Hostýnských vrchu méne mohutné a pusobí melceji. Tohoto rozdílu si mužeme všimnout z vrcholu rozhledny WP-VT (otevrená vždy za dobrého pocasí se symbolickým vstupným.)

Strídaní pískovcu a jílovcu (sedimentu) odborne oznacujeme jako flyš, který je charakteristický pro celé pohorí Hostýnských vrchu. Na hrebenech je tato flyšová hornatina casto poseta skalnatými vrcholky. Mezi nejznámejší patrí na jihovýchode položené Skalné nebo skály na Obranech, na východe Smrdutá nebo Sochová a desítky dalších míst. Mimo jiné i osamocená skalka na vrcholu Hostýna, ke které Vás zavedou úvodní souradnice. Podobná skaliska jsou typická pro zminovanou oblast.

Protože vím, že nedockave louskáte rádky, abyste se dozvedeli jaký, že mám dnes pro Vás úkol, tak už nebudu napínat.

K uznání logu je nutné:
1) Sestavit a na e-mail mi zaslat odbornou popisku osamelé skalky z úvodních souradnic, vzorem necht Vám jsou popisky na kamenných kvádrech Stezky svetla.
Vaše popiska musí obsahovat minimálne:
- Název horniny, víme o ní, že je výrazne tvrdší než ve sklaních mestech Cech.
- Také víme, že se jedná casto o slepenec, napište alespon jednu prímes viditelnou pouhým okem.
- Jakou má hornina prevládající barvu
2) Zaslat mi alespon pet názvu kamene, ze kterého jsou vyrobeny zminované kamené kvádry Stezky Svetla.
3) Spocítat a zaslat mi na e-mail približnou hmotnost jednoho kamenného kvádru.
4) K logu pripojte fotografii své GPS, v pozadí s panoramatem krajiny, které uvidíte od nedaleké rozhledny.

Vše je zde zdarma , otevreno porád, proto neváhejme vyrazit. (Na rozhledne je za dobrého pocasí malý vstupní poplatek.)


Photo illustration of flysch layers / Ilustracní fotka flysové vrstvy.

Special thanks to Ina from GeoGio klan for helping with the translation. /
Velký dík za pomoc patrí Ine z GeoGio klanu , podržela me když už moje “Masa Bob” anglictina nestacila.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.