Skip to content

Vysatova skala / Vysata`s rock EarthCache

Hidden : 04/21/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ENGLISH:

We are standing in front of an information panel near former quarry "Vysata`s rock". There was benefited calcareous sandstone for a long time. This standstone was the main building material of medieval Kutna Hora.

This stone we can find in the walls of many urban houses and in Kutna Hora's most famous monuments because it was the most suitable building material.

The local calcareous sandstone is light grey-yellow, is medium-grained, contains 1-1.5 mm in size grains of quartz and calcite, which is cemented by calcite. In the quarry was until 1980 broken sandstone blocks for construction and restoration of monuments in the postwar years, this piece also served as a raw ingredient in the manufacture of mineral wool for insulation purposes.

To get an idea how these rocks was formed, we have to say something about the geological history of this area. Its main building block of the complex folding of crystalline schists, mainly orthogneiss, migmatite gneiss and schist, which overlap in the vicinity of the younger sediments, resulting in flooding in the Mesozoic marine Cretaceous.

Earlier known as the Cenomanian deposits represent mainly calcareous sandstone and sandy limestone.

For the recognition of the logo please send the following answers to the following questions:

- How high are the walls Cenomanian sediment?

- What is the approximate age of the orthogneiss, migmatite schist and gneiss?

- You can enclose photo of your GPS with the rock. The photos are optional.

Don't put answers to your log, otherwise log will be erease immediately!!! Send answers by my profile or to email geostellinka(-at--sign-)seznam.cz.

CZECH:

Stojíte pred informacní tabulí u bývalého Vyšatova lomu "Vyšatovy skály", v kterém se dlouhá léta težily vápenité pískovce, které byly hlavním stavebním materiálem stredoveké Kutné Hory.

Tyto horniny objevíme jak ve zdivu mnoha mestských domu, tak v nejslavnejších kutnohorských monumentech.

Nejdostupnejším a soucasne nejvhodnejším stavebním materiálem v Kutné Hore byly práve cenomanské pískovce, které se nám predstavují na geologickém profilu tvoreném stenou Vašatova lomu. Zdejší vápenité pískovce mají svetle šedožlutou barvu, jsou stredne zrnité, obsahují 1-1,5mm velká zrnka kremene a vápence, která jsou tmelena kalcitem.

V lomu byly až do roku 1980 lámany lavicovité bloky pískovce pro stavební úcely a obnovu památek, v poválecných letech sloužil tento kámen též jako prísadová surovina pri výrobe minerální vlny k izolacním úcelum.

Abychom získali predstavu, jak tyto horniny vznikaly, musíme si neco ríci o geologické minulosti tohoto území. Jeho hlavní stavební jednotkou jsou složité provrásnené krystalické bridlice, predevším ortoruly, migmatity a svorové ruly, které predevším ve v. a sv. okolí mesta prekrývají mladší sedimenty, vzniklé pri druhohorní morské záplave v kríde.

Starší tzv. cenomanské sedimenty reprezentují hlavne vápenité pískovce a píscité vápence.

Pro uznání logu nám prosím pošlete následující odpovedi na následující otázky:

- Jak vysoké jsou zde steny cenomanského sedimentu?

- Jaké je približné stárí ortorul, migmatitu a svorové ruly?

- Mužete pripojit k logu fotku Vás + GPS se skálou. Fotky jsou dobrovolné.

ODPOVEDI NIKDY NEPIŠTE DO LOGU, JINAK BUDE IHNED SMAZÁN!!! Odpovedi posílejte pres muj profil nebo na email geostellinka(zavinác)seznam.cz.

Additional Hints (No hints available.)