Skip to content

Na spicce Ostrova Traditional Geocache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 04/24/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš Vás zavede na Ostrov, což je anglický park - místo oblíbených procházek. Ostrov je obklopen mlýnským náhonem a rekou Otavou, nad kterou se vypíná starobylá Práchen.

Ostrov samotný vznikl po vyhloubení mlýnské stoky již v dávných dobách. Puvodne se zámecký park nazýval Luh - byla to pastvina. Ješte v polovine 19. století byly pastviny v Luhu hojne porostlé stromovím.
Již za Rummerskirchu došlo k první úpravám „nebot holdovací slavnost Rudolfa knížete Kinského r. 1834 konala se již na Ostrove, ovšem ne v té úprave, jakou má ostrov dnes“.
R. 1868 byl vypracován plán, podle nehož byl Luh zmenen na anglický park – Ostrov. Byly zvoleny skupiny tak, aby se v každé rocní dobe uplatnovaly kvety nebo plody. Nechybely vzácné druhy, napr. akacie, liliovníky, ozdobné jablone. Uprostred byla pulkruhovitá hájovna, kde mel hajný povinnost pestovat pávy. Nic z toho se nezachovalo.
Až do II. svetové války byl park pro verejnost neprístupný. Zámecký pán a jeho vyšší úredníci zapujcovali klíce svým známým.

V mlýnském náhonu okolo Ostrova bylo nejbohatší naležište perlorodek. Perly v Otave se nalézaly už dávno, pravdepodobne je znali již rýžovníci zlata v 10.-13. století. První písemné zmínky o perlorodkách v Horaždovicích jsou z r. 1594. Do mlýnského náhonu se dostaly v r. 1775, když klesla voda za suchého léta a hrozilo vyhynutí perlorodek v hlavním recišti. Protože se vetšina vody hnala náhonem na mlýn, dala je majitelka panství premístit do náhonu. Výlov perel byl vždy velkou událostí. Napr. v r. 1809 byl výlovu prítomen i císar František I.
Ješte po I. svetové válce se v mlýnském náhonu odhadovalo 80.000 perlorodek. Mlžum se v náhonu darilo, netrpeli ledovými krami, které pri jarních prívalech zatarasily reku. Píscité dno a proudící voda blahodárne pusobily k jejich rozmnožování.
Nicméne predevším horšící se kvalita vody byla prícinou jejich postupného vyhubení.
(Zdroj informací: Eduard Šimon – Horaždovice, Karel Nemec – Dejiny mesta Horaždovic)

V letech 2009-2010 byla provedena rekonstrukce a revitalizace parku Ostrov, byly ošetreny stávající dreviny, vysázeny nové stromy a kere, nove opraveny cesty, vymeneny lavicky…Takže procházka po Ostrove urcite stojí za to!

Keš samotná je nejlépe prístupná pešky, na kole, prípadne pro vodáky, kterí pojedou kolem. I když je na celkem odlehlém míste, za hezkého pocasí se v okolí pohybuje dost mudlu, budte proto prosím pri odlovu opatrní!

Foto u logů vítáno :-)
Nicméně prosím, neprozrazujte na fotkách umístění keše!

Additional Hints (Decrypt)

crg xzrah pb gibev wrqval fgebz-anuber aruyrqrw

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)