Skip to Content

<

Chyse – kostel Povyseni sv. Krize

A cache by MaK_cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Chyše - kostel Povýšení sv. kříže

kaple

Na místě dnešního kostela na mírném návrší zvaném též Špicberk na východním okraji městečka Chyše (Chiesch) stával původně gotický farní kostel Zvěstování Panny Marie, který byl spojován s původním vesnickým sídlem. Držitelem patronátního práva ke kostelu byli Rýzmburkové. Roku 1370 byl patronem Boreš V. z Rýzmburka a lokalita tak zřejmě přešla do jeho bezprostřední držby. Boreš V. z Rýzmburka podával faráře ke kostelu také v roce 1378. Na konci 17. století nechala vybudovat na místě staršího farního kostela tehdejší majitelka chyšského panství Anna Ludmila Michnová, rozená hraběnka Krakovská z Kolovrat, spolu s manželem Karlem Michnou z Vycínova farní kostel Povýšení sv. Kříže, raně barokní monumentální basilikální stavbu ukrývající rodinnou kryptu. Základní kámen kostela byl položen 5. prosince 1697 a dokončen byl v roce 1718. Na celou stavbu, kterou vedl stavitel Jan Baptista Rapp, dohlížela Anna Ludmila Michnová až do konce svého života roku 1718. Po zrušení řádu Karmelitánů v roce 1787 se stává farním kostelem původní klášterní kostel Jména Panny Marie a kostel na Špičáku se stává hřbitovním. Generální oprava kostela proběhla v roce 1854 za hraběte Prokopa III. Lažanského. V té době byl kostel velmi zchátralý. Kostel upraven za dohledu pražského architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna, byla položena nová břidlicová střecha, vyměněna okna, kostel byl opraven jak zvenku tak zevnitř a pro nový hlavní oltář byl namalován obraz „Umírající vykupitel“ pražským malířem Josefem Hellichem. V 90. letech 20. století byla provedena poslední oprava kostela financovaná z prostředků státu, obecního úřadu Chyše, ze sbírek obyvatel Chyše a darů organizací německých rodáků. Byla rekonstruována střecha, jižní, severní a východní fasáda a byla provedena část vnitřních oprav. Větší část vnitřního prostoru a omítka v průčelí jsou však stále silně poškozeny. Kostel patří v současnosti církvi, která však nemá na jeho nákladnou rekonstrukci finance a její prioritou je nejprve dokončit opravy farního kostela Jména Panny Marie. Jen obnova a oprava fasády průčelí kostela se odhaduje na částku 2 miliony korun. O převzetí kostela usiluje i samotná obec Chyše.

Trojlodní kostel s presbytářem zevně trojbokým, uvnitř zakončeným půlkruhově. V hlavním západním průčelí kostela je vystavěno dvouvěží. Vnější fasády jsou členěny pilastry. Ploché hlavní průčelí je tříosé, členěné pilastry a nikami se současnými sochami českých patronů. Ve dvou patrech nad sebou jsou lunetová okna, ve věžích jsou pak obdélná okna. Presbytář a hlavní loď jsou sklenuty valeně s výsečemi, boční lodi s emporami jsou sklenuty křížově. Kruchta je podklenuta valeně s výsečemi. Vnitřní stěny jsou členěny podloženými pilastry. Vnitřní zařízení pochází z 1. poloviny 18. století. Rámový hlavní oltář, kazatelna a lavice s řezanými postranicemi. Dva portálové boční oltáře s točitými sloupy po stranách jsou umístěné v severní boční lodi. V jižní boční lodi je pak portálový barokní oltář sv. Apologie a portálový oltář sv. Jana Nepomuckého s rokajovou výzdobou z 2. poloviny 18. století. Na věžích kostela jsou umístěny dva vzácné zvony z roku 1520 a 1572, z nichž starší je opatřen latinským, mladší českým nápisem.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Keška

Keška není uložena v blízkosti kostela, ale na místě, kde se vám na kostel nabídně pěkný pohled. Pro nalezení kešky budete potřebovat bonusová čísla z keší věnovaných okolním kapličkám. U kostela se ale budete muset také zastavit pro získání posledních dvou indícií.

A - Bonusové číslo z kešky Obecní kaple v Poříčí
B - Bonusové číslo z kešky Čichořice – kaple Jména Panny Marie
C - Bonusové číslo z kešky Dvorec – kaple sv. Jana Křtitele
D - Bonusové číslo z kešky Luby – kaple sv. Jana Křtitele
E - Bonusové číslo z kešky Protivec – kaple sv. Václava
F - Bonusové číslo z kešky Chyše – kaple sv. Jana Nepomuckého

Další dvě indície zjistíte před vstupem na hřbitov u kostela Povýšení sv. kříže.

G - Počer vzrostlých stromů + 1 (Jírovců) vedle brány po obouch stranách.
H - Počet soch před vstupem na hřbitov.

Souřadnice kešky jsou: N 50° 06.(E+G)(E+H)(A+F) E 013° 15.(B+H)(A+C)(C+D)

Ke kešce se dá pohodlně dostat po cestách, takže není třeba žádné HURÁ akce za šipkou. Kešku po sobě zase pořádně zamaskujte. Není potřeba nikde nic rozhrabovat, raději použijte nápovědu.

Additional Hints (Decrypt)

cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.