Skip to content

Two men Mystery Cache

Hidden : 04/30/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Dotajās koordinātās slēpnis neatrodas.
Lai atrisinātu šo mistēriju jums ir jāuzzina, kas ir šie abi viri un kas viņus saista.
Drošības pēc ņemiet līdzi savu pildspalvu. [B.Y.O.P]
Vieta ir publiska, uzmanieties no mugleriem.

[ENG] At the given coordinates you will not find the cache.
To find the cache you have to find out who are these two men and connection between them.
Bring your own pen/pencil. [B.Y.O.P]
The cache is in public place. Beware of mugglers.

[LV]
Pirmais virs pārstāv senu un prestižu profesiju un viņš ir šī amata liels meistars. Viņš ar šo amatu nodarbojas jau vairāk ka 50 gadus un ir mantojis to no sava tēva. Neskatoties uz to, ka viņš ir galvenais šī amata pārstāvis Latvija, viņš joprojām darba gaitas dodas uz velosipēda un sava formas tērpa dēļ izceļas citu vidu. Šim vīram pieder ari neliela juvelieru darbnīca, kura viņš mēdz izgatavot pogas un citus niekus. Viens no viņa hobijiem ir brūvēt vīnu, kuru uz svētkiem viņš mēdz uzdāvināt sev tuviem cilvēkiem.

Otrais vīrs ir ievērojams mākslinieks gan Latvija, gan bijušajā PSRS. Sava dzīves laika šis virs ir paguvis būt gan kolhoza priekšsēdētājs, gan spēcīgs un bezbailīgs puisis ar loti labu apetīti, gan žmodzīgs vecis. Par savu darbu viņš ir saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni. Neilgi pēc viņa nāves tika izdota grāmata par viņa dzīvi.

Jums vēl ir jānoskaidro 3 vērtības X, Y un Z.
Lai noskaidrotu X vērtību, vietā, kas saista abus vīrus, jums ir jāsaskaita pakāpieni (pāra skaitlis, jo pēdējais neskaitās kā pakāpiens).
Y vērtība ir vecums, kādā nomira otrais vīrs.
Lai iegūtu Z vērtību, jums jāskaita BURTU skaits uzrakstā vietā, kas saista abus vīrus.

Lai atrastu slēpni, jums jādodas X*Y-Z+1 grādu azimutā un X*Z+Y-22 metru attālumā no vietas, kas saista abus vīrus.

Savos logos lūdzu nesauciet gala vietu īstajos vārdos un nekā savādāk nespoilerojiet.

[ENG]
The first man represents old and prestigious profession and he is a great master of this profession. He is in this post for more than 50 years and has inherited it from his father. Despite the fact that he is the representative of his profession in Latvia, he still goes to work by his bicycle and due to the uniform stands out from the crowd. This man owns a small jewelry workshop, where he tends to make buttons and other small things. One of his hobbies is to brew wine witch he tends to give to his loved ones at some celebration.

The second man is a remarkable artist in Latvia and former USSR. In his lifetime, this man has managed to be both a collective farm chairman, the strong and fearless guy with a very good appetite and scrooge guy. For his work he has received the Three Star Order. Shortly after his death were published book about his life.

Also you have to find three values X, Y and Z.
To find out the X value, you have to go to the place which joins both men and count steps (even number).
What age died second man? (Value Y)
To find out Z value, you have to count LETTERS on the caption at the place which joins both men.

To find the cache, you must go X*Z+Y-22 meters at X*Y-Z+1 degree azimuth from place which joins both men.

Please don't call the cache place in it's name in your logs.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Zntargvfxf. Cnen fxnvgyvf.
[ENG] Zntargvp. Rira ahzore.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)