Skip to content

Vapenica Traditional Cache

This cache has been archived.

MiroSurin: .

More
Hidden : 04/29/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hlavná bašta hornooravských lezcov je cvicná skala Vápenica v Zuberci.
Nachádza sa asi 3 km po lesnej ceste od dediny Zuberec. Peso to je asi 30 minút od poslednej zastávky pri kostole. Ked idete autom, parkujte ho pri družstve.

Krabicka je uložená priamo na skale takže budete potrebovat patricné vybavenie.

Najjednoduchšia cesta ku keske je Jurinovka 5 dalej Velkonocná 6+ a M1 obtiažnost UIAA 6. Samozrejme je tu este moznost zlanenia z vrchu.
Keska ke ulozena na travnatej polici asi meter nad poslednym istenim ciest Velkonocna, M1 a Jarne prebudenie. Po vylezeni na policu najdete o kus vyssie dalsie dva istiace kruhy z ktorych je mozne pohodlne zlanenie na zem.

 

 

1. Detská, 3
2. Terra - Nova, 7+
3. Kuko, 6
4. Narovnanie obligátnej, 5
5. Obligátna, 4
6. Velkonocná, 6+
7. Skalkárska maturita, 8-
8. Narovnanie M1, 6+/7-
9. M1, 6
10. Prvý rok života, 7-/7
11. Jurinovka, 5
12. Cakanka, 6+
13. Osie hniezdo, 6
14. Antibiotikum, 9-
15. Image, 8+
16. Rilax, 9+
17. Hrana, 7+
18. Centrálny previs, 8-
19. Špekulátor, 7+
20. Jarné prebudenie, 6+
21. Pavúk, 6+
22. Hlúpy nástup, 5+/6-
23. Jednooký král, 9-
24. Rudo-stone, 9-
25. RH -, 7-
26. Malá platna, 5+
27. Ha Hrana, 8+Prosím, rešpektujte Návštevný poriadok TANAP-u

PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE HOROLEZECTVA A SKALOLEZECTVA NA VYHRADENÝCH MIESTACH

1. Horolezeckú činnosť môžu vykonávať horolezci organizovaní v horolezeckých zväzoch.

2. Horolezci môžu vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na horolezeckú túru so stupňom ťažkosti horolezeckej klasifikácie vyšším ako II.stupeň, pričom použijú trasu čo najšetrnejšiu z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Pri samostatných výstupoch môžu horolezci použiť hrebeňové túry od II. stupňa ťažkosti horolezeckej klasifikácie s výnimkou úsekov Kopské sedlo - Jahňací štít, Veľká Svišťovka - Kežmarský štít. Horolezecké túry s I. a II. stupňom ťažkosti sa môžu vykonávať len v letnom období, ak je to nevyhnutné na zostup a v zimnom období od 21. decembra do 20. marca v obidvoch smeroch, keć terén tejto ťažkosti sa metodicky využíva na zimný výcvik.

3. Horolezci sú povinní mať pri sebe platný preukaz svojej horolezeckej organizácie a na požiadanie sa ním v teréne preukázať pracovníkom orgánov ochrany prírody a krajiny, pracovníkom Správy národného parku, ktorí majú oprávnenia člena stráže prírody a členom stráže prírody (§ 5). Počas výcviku začiatočníkov musí byť osoba, ktorá sa nemôže preukázať takýmto preukazom, sprevádzaná inštruktorom horolezectva.

4. Prenocovanie individuálnych horolezcov mimo ubytovacieho zariadenia nie je dovolené. Pre organizované skupiny horolezcov je k dispozícii vysokohorské táborisko v Bielovodskej doline, ktoré slúži výlučne pre účely výkonnostného horolezectva a nie je prístupné verejnosti. Náročnejšie viacdňové podujatia (napríklad zimný prechod hlavného hrebeňa) sa musia vopred nahlásiť Správe národného parku.

5. Pred odchodom na túru sú horolezci povinní zanechať záznam o smere a cieli túry vo východiskovom zariadení alebo v táborovej knihe. V prípade uvedenia času návratu sa považuje jeho prekročenie o viac ako 6 hodín za priamu žiadosť o záchranu. Vedúci organizovanej skupiny je povinný s ostatnými členmi skupiny bezodkladne po prekročení predpokladaného návratu svojho lanového družstva vykonať po ňom pátranie.

6. Podmienky uvedené v bode 1 až 5 sa primerane vzťahujú na skalolezectvo.

Additional Hints (No hints available.)