Skip to content

<

DKS - Ruska Bystra

A cache by Pažuriky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


    DREVENE KOSTOLIKY SLOVENSKA - Ruska Bystra
Greckokatolicky dreveny chram Prenesenia ostatkov sv. Mikulasa, 1730, Narodna kulturna pamiatka

Dreveny filialny chram v Ruskej Bystrej bol postaveny na zaciatku 18. stor., v roku 1730. Patronom sa stal sv. biskup Mikulas.
Z architektonickeho hladiska ide o klasicke trojpriestorove clenenie objektu na predsien, chramovu lod a svatynu. Zo zapadnej strany z predsiene vyrasta mohutna veza, ktora je ukoncena cibulou a trojramennym krizom. Druha mensia vezicka je podobneho tvaru a nachadza sa nad svatynou. Obe su pokryte drevenym sindlom. Vstup do objektu je kryty drevenym stlpmi, ktore podopieraju stresnu konstrukciu.
Ikonostas bol povodne vytvoreny pre inych chramovy objekt, pretoze jeho rozmery nie su v sulade s priestorom v tomto chrame. Jedna sa o patradovu architekturu na piatich poschodiach. Prvy, hlavny rad obsahuje ikony Bohorodicky Hodigitrie a Krista Ucitela. Ostatne ikony prveho radu, sv. biskup Mikulas a netradicne sv. Paraskeva su umiestnene na bocnej stene. Carske dvere su zdobene vyjavmi Zvestovania a styroch evanjelistov. Pochadzaju zo 17. stor. Druhy rad sviatkov ma uprostred ikonu Poslednej vecere. Treti, apostolsky rad je predeleny ikonou Krista Velknaza po stranach s Bohorodickou a sv. Janom Krstitelom. Ikonostas nad radom starozakonnych prorokov ukoncuje Kalvaria, ktora je kvoli nedostatku miesta ohnuta pod stropom.
Za zmienku stoji aj vzacna ikona Ukrizovania na prestole. Chram presiel kompletnou obnovou interieru i exterieru. Rekonstrukcie trvali do roku 1989.
Dna 7. jula 2008 bol tento chram spolu s dalsimi osmymi drevenymi pamiatkami pod nazvom "Drevene chramy slovenskej casti Karpatskeho obluka" zapisany do Zoznamu svetoveho dedicstva UNESCO na zaklade vynimocnej celosvetovej hodnoty.

    SLOVAK WOODEN CHURCHES - Ruska Bystra   

The wooden Greek Catholic church of the Translation of the Relics of St. Nicholas, 1730, National cultural monument

 

Wooden filial church in Ruska Bystra was built at the beginning of 18th century in the year 1730. St. Nicholas was chosen to be its patron.
From the architectonic point of view we speak about classic object divided into three spaces - narthex, nave and sanctuary. From the western part, from narthex arises massive tower, finished with an onion dome and three-barred cross. Second, smaller tower is of similar shape and is located above the sanctuary. Both are covered with wooden shingles. The entrance is covered by wooden pillars, which support roofing structure.
Iconostasis was originally created for other church, because it doesn't fit with its dimensions into this church. It has five rowed architecture on five levels. First, main row contains the icons of the Theotokos (Hodigitria) and Christ the Teacher. Other icons of the first row - St. Nicholas and curiously St. Paraskeva are places on the side wall. Royal doors are adorned with scenes from the Annunciation and four Evangelists. They are dated to the 17th century. Second row of feasts has an icon of the Last (Mystical) Supper in the middle. Third, apostolic row is divided by the icon of Christ the High Priest with the icons of the Theotokos and St. John the Baptist on the sides. Iconostasis is finished above the row of prophets with Calvary, which is bending because of the lack of space underneath the ceiling.
Noteworthy is also the precious icon of the Crucifixion on the altar. The church underwent complete renovation of both, interior and exterior. Renovations lasted till 1989.
This church, together with eight other wooden churches were registered on July 8th 2008, with UNESCO and placed on the World Heritage List, under the title "Wooden Churches of the Slovak part of the Carpathian Mountain Area" based on their outstanding universal value.


Zdroj: http://www.drevenechramy.sk/

 free counters

Drevené kostolíky Slovenska

Jedna z tychto unikatnych stavieb sa stala aj nametom novej slovenskej mince "Slovak Geocoin 2017". V pripade zaujmu viac v rovnomennej skupine na FB, alebo info v sukromnej sprave.

Additional Hints (Decrypt)

anq uynibh ryrxgevar / bireurnq ryrpgevpvgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.