Skip to content

Väderkvarnen Väghyltan Traditional Geocache

Hidden : 05/10/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Väderkvarnen i Väghyltan

Jag har valt att lägga min tredje cache här i södra kommundelen, så vi får lite spridning. Här fanns ju inget tidigare.
Fick bra koordinater när jag la ut den, men det kan bli problem med senare lövverk. Det går ju att ta hjälp av spoilerbilden.
Vid en översyn av gömman hösten 2012 hade området kring cachen nyligen röjts. Dessutom hade kvarnen hade fått nya vingar.


Väderkvarnen i Väghyltan, en spånklädd kvarn av holländartyp (med vridbar huv). Kvarnen har flyttats 3 gånger. Den stod först i Gåsabo, sedan någonstans i Klakebäck, Blekinge, för att i början av 1900-talet hamna i Väghyltan. Kvarnen är helt intakt med kvarnverket kvar. Trots det är den ej använd sedan 1920-talet. Kvarnen lär vara från början av 1700-talet. Det är numera Torsås Hembygdsförening som har hand om kvarnens skötseln. 2012 renoverades bl.a. kvarnens vingar. Kvarnen i Väghyltan är en av Kommunens tre bevarade väderkvarnar. Norr om kvarnen ligger också en välbevarad stensatt varggrop. Grunden av en gammal såg finns vid vägen mot Gåsabo.

The windmillin Väghyltan, a chip-clad mill of holländartyp (with swivel cap). The mill has been moved 3 times. It was the first in Gåsabo, then somewhere in Klakebäck, Blekinge, to the beginning of the 1900s fall into Väghyltan. The mill is fully intact with the remaining work left. Although it is not used since the 1920s. The mill is said to be from the early 1700s. It is now Torsås Hembygdsförening in charge of the mill management. The mill in Väghyltan is one of the municipality's three surviving windmills. North of the mill is also a well preserved paved wolf pit. The foundation of an old saw is the road to Gåsabo. 

Additional Hints (Decrypt)

Fir: haqre fgra Rat: haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)