Skip to content

#2 okruh Vtacnik - Razcestie Traditional Geocache

This cache has been archived.

ForestReviewer: Enablovať kešky v mene ownera nemáme, toto je len právomoc ownera. Pokiaľ neurobí aspoň takýto jednoduchý krok, naozaj minimum - nedá sa predpokladať, že sa chce o kešku ďalej starať. Kontrolovať jej stav, vymieňať a kontrolovať logbook, reagovať na logy - toto všetko má owner robiť. Ak sa už o hru nezaujíma, jeho kešky síce môžu fungovať, ale len dokiaľ sú v poriadku.

Ak sa taká ownerom opustená keška stratí, či poškodí a vypne ju reviewer, hráči by ju nemali z vlastnej iniciatívy, bez dohody s ownerom obnovovať. Ak to chcú pre hru urobiť, v takom prípade nech ju založia ako svoju vlastnú, pod svojim účtom a so záväzkom udržiavania. Stará keška tak ide do archívu a nahradí ju nová, vo vlastníctve aktívneho ownera.

Ďakujem za pochopenie.


ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rázcestie
Pohorie Vtácnik ponúka jeho návštevníkom nevšedné zážitky a možnosti pre turistiku, stanovanie, letné i zimné športy. Turistické chodníky zavedú turistov na Koncitú, Makovište, Velkú skalu alebo Hrádok. Zaujímavé a mimoriadne oblúbené sú výstupy na Vtácnik (1345,6 m). Horolezci ocenia mnohé skalné andezitové bralá.
Najvyšším bodom rezervácie je rozložitý vrchol Vtácnika (1345,6 m), najnižší je vo výške 1150 m. Pôvodný sopecný tvar bol tektonickými pohybmi a erózno-denundacnými procesmi rozrušený, cím sa vytvorila terajšia forma pohoria. Flóru reprezentujú najmä buky, kleny, jasene a smreky. Fauna je rozmanitá - okrem lesnej zveri tu môžeme vidiet vzácne druhy mäkkýšov a obojživelníkov (salamandra škvrnitá, mlok vrchovský, jašterica zelená) a chránené druhy vtákov (orol kriklavý a hadiar krátkoprstý).

RÁZCESTIE 1 RÁZCESTIE 2 UPOZORNENIE
Odbocte doprava, cez potok, cestickou hore kopcom, vyznacenou „Climbing area“ s cervenomodrocervenou znackou.

RYCHLA NAVIGACIA!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Crossing

The mountain range Vtácnik offers its visitors a remarkable experience and opportunities for hiking, camping, summer and winter sports. Hiking trails introduce visitors to the Koncitá, Makovište, Velká skala or Hrádok. Interesting and extremely popular are the outputs Vtácnik (1345.6 m). Climbers will appreciate the many rock andesite rocks. Highest point of the book is burly Vtácnik peak (1345.6 m), the lowest is at 1150 m. The original design was volcanic tectonic movements and erosion-denundation process upset, creating the current form of the mountain. Flora, represented mainly beech, sycamore, ash and spruce. Fauna is diverse - in addition to forest wildlife here we can see rare species of molluscs and amphibians (salamander, the mountain salamander, lizard green) and bird species (eagle and Short-toed Eagle).
WARNING
Turn right, through a stream, trail up the hill, marked "Climbing area" with redbluered sign.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

ohgynivan ubyybj jbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)