Skip to content

#8 okruh Vtacnik - Krizovatky ciest Traditional Geocache

This cache has been archived.

ForestReviewer:
Keška je dlho vypnutá, preto ju teraz archivujem.

Ďakujem Ti za zábavu, ktorú nám keška priniesla.


ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines | Regional Guidelines

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Križovatka ciest
Križovatka ciest Nevšedné zážitky a možnosti pre turistiku, stanovanie, letné i zimné športy ponúka turistom i domácim obyvatelom pohorie Vtácnik. Turistické chodníky zavedú turistov na Koncitú, Makovište, Velkú skalu alebo Hrádok. Zaujímavé a mimoriadne oblúbené sú výstupy na Vtácnik (1345,6 m). Horolezci ocenia mnohé skalné andezitové bralá.
Najvyšším bodom rezervácie je vrchol Vtácnik (1345,6 m), najnižší je vo výške 1150 m. Pôvodný sopecný tvar bol tektonickými pohybmi a erózno-denundacnými procesmi rozrušený, cím sa vytvorila terajšia forma pohoria. Flóru reprezentujú najmä buky, kleny, jasene a smreky. Fauna je rozmanitá - okrem lesnej zveri tu môžeme vidiet vzácne druhy mäkkýšov a obojživelníkov (salamandra škvrnitá, mlok vrchovský, jašterica zelená) a chránené druhy vtákov (orol kriklavý a hadiar krátkoprstý).

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Crossroads

Remarkable experiences and opportunities for hiking, camping, summer and winter sports offers tourists and locals mountain range Vtácnik. Hiking trails introduce visitors to the Koncitá, Makovište, Velká skala or Hrádok. Interesting and extremely popular are the outputs Vtácnik (1345.6 m). Climbers will appreciate the many rock andesite rocks. The highest point is the top reserve Vtácnik (1345.6 meters), the lowest is at 1150 m. The original design was volcanic tectonic movements and erosion-denundation process upset, creating the current form of the mountain. Flora, represented mainly beech, sycamore, ash and spruce. Fauna is diverse - in addition to forest wildlife here we can see rare species of molluscs and amphibians (salamander, the mountain salamander, lizard green) and bird species (eagle and Short-toed Eagle).
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

cra n xnzra fghzc naq fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)